Vivat menu
[กุญแจไขรหัส๑/กุญแจไขรหัส๒/กุญแจไขรหัส๓/กุญแจไขรหัส๔]

Vivat Visanuvimol
หากจะต้อง "แช่แข็ง" ประเทศไทยจริงๆแล้ว ยิ่งลักษณ์จะต้องทำด้วยไหม?
เรามาลองถอดรหัส "แช่แข็ง" ว่าหมายถึงอะไรกันแน่? ประเทศไทย "ติดกับ" อะไรอยู่ในขณะนี้?
1. การ "พัฒนาคน" ไม่ใช่เพียงให้การศึกษา เพื่อเอาปริญญาอีกต่อไปแล้ว สังเกตุจากการที่มีหลายหน่วยงาน เช่น OKMD สภาการศึกษา สพฐ และอีกมากมาย เราพึ่งเผชิญกับความจริงว่า ชีวิตแบบไทยๆ ที่ไม่เน้นความจริงจัง และความสำเร็จนั้น... เราจึงพั...
ฒนาได้เพี
ยงการท่องจำ การลอกเลียน และการทำท่าเหมือน ไม่สามารถนำไปสู่ความเจริญที่แท้จริงได้
2. การปรองดอง ไม่ใช่การยกมือไหว้ การขอขมา ออก TV และถ่ายรูปลง นสพ โดยลืมไปว่าหน้าที่ของ "ผู้ใหญ่" จริงๆคือ:-
2.1 ป้องกันการเอารัดเอาเปรียบกัน โดยอ้างระเบียบที่ต่างคนต่างตั้งขึ้นมาเอง
2.2 ปกป้องผู้ที่อ่อนแอ ไม่ให้ถูกรังแก จากทั้งชาติที่ใหญ่กว่า และคนภายในด้วยกันเอง
2.3 เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสามารถ ได้แสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่ และได้รับผลบุญที่ตนเองทำไว้ ..อย่างเป็นธรรม
3. การพัฒนาประเทศแบบ "กระตุ้น" โดยใช้หลักประชานิยม จะได้ประโยชน์ ในระยะหนึ่งเท่านั้น เศรษฐกิจพอเพียงไทย กำลังถูกท้าทาย ดังนี้:-
3.1 สภาวะ "โลกร้อน" กำลังส่งผลกระทบต่อประเทศไทยดังนี้:-
- ทำให้ความหลากหลายทางชีวภาพ (Bio-diversity) เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะบางพื้นที่ๆ มีพันธุ์พีช ที่สามารถนำไปใช้เป็นยารักษาโรค ที่หาจากที่อื่นๆไม่ได้แล้ว
- สัตว์ทะเลส่วนใหญ่ชอบ อาศัยที่อุณหภูมิ ประมาณ 20-24C ขณะนี้อุณหภูมิในอ่าวไทยสูงถึง 27C ทำให้สัตว์น้ำ ต้องอพยพไปอยู่ที่อื่น...ภาวะขาดแคลนอาหารกำลังคืบคลานเข้ามา
3.2. ขณะนี้โลกกำลังเปลี่ยนเป็นโลกของการเงินการคลัง คนธรรมดากำลังตกเป็นเหยื่อของ โรคการเงินสมัยใหม่ (Wall Street Syndrom)
3.3. ชาติเล็กๆ กำลังตกเป็นเครื่องมือของเกมของมหาอำนาจ ที่มองไม่เห็น (World Invisible Power-play) เห็นได้จากที่มหาอำนาจ มาสานสัมพันธ์กับเรา อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน...
จากข้อสังเกตุดังกล่าว ทำให้เกิดการ ได้เปรียบเสียเปรียบกันทั่วโลก ไทยเราก็ไม่เว้น ...คงไม่ผิดนักที่มีคน "ฝัน" จะจัดระเบียบใหม่...จะทำโดยไม่ต้อง "แช่แข็ง"...จะได้หรือเปล่า??
เราต้องการ "คนจริง"มาถอดรหัส ความผิดปกติ..ที่เห็นตำตาอยู่ในขณะนี้
...อย่าปล่อยให้คนไทย 67 ล้านคน ต้องมีชีวิต แขวนอยู่บนเส้นด้าย...อีกต่อไปเลยครับ...

Vivat menu