วิวัททหารโบราณ

วิวัฒน์ วิสนุวิมล (Vivat Visanuvimol)

เคยทำงานที่กระทรวงกลาโหม(พลโท) กองทัพบก คยศึกษาที่ King's College London จากChiang Mai, Thailan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@กระบวนการขับเคลื่อนประเทศไทยโรดแมบ

@ประเทศไทยโรดแมบฉบับบูรณาการ

@พลเมืองไทยโรดแมบ

@ประเทศไทยโรดแมบภายใต้อิทธิพลของมหาอำนาจ

@"แช่แข็ง" และถอดรหัสประเทศไทย

@ชุดความคิดใหม่ตอบทุกโจทย์ของวิกฤติประเทศ