วิวัฒน์ วิสนุวิมล (Vivat Visanuvimol)

เมื่อผมอายุได้ 13 ขวบกว่าๆ พ่อ/แม่ส่งไปเรียนที่อังกฤษ ตอนนั้นอาจมีคนอยู่น้อยก็ได้ เขาจึง"เคี่ยว" สอนผมอย่างจริงจัง (ฟรีทั้งหมดอีกแหละ) พอครบหนึ่งปี เขาก็ส่งผมเข้าทดสอบ วิชาบังคับ ของสถาบันที่มีชื่อที่สุดของยุคสมัย ซึ่งประกอบด้วยวิชา "ต้นแบบ"
ดังนี้:-

๑ ภูมิศาสตร์ ซึ่งเป็นวิชาเกี่ยวกับโลก ดิน ฟ้า อากาศ ทะเล มนุษย์ สัตว์และพืช เป็นวิชาต้นแบบของธรณีวิทยา มนุษย์วิทยาและโบราณคดี ซึ่งผมยังสามารถวาดแผนที่ ภูเขา แม่น้ำ และชนเผ่าต่างๆ ในโลกนี้อย่างแม่นยำ .... จนถึงทุกวันนี้

๒ เลขคณิต ผมยังจำครูพูดเสมอว่า "หากวัดเป็นตัวเลขไม่ได้ ถือว่ายังไม่แน่จริง"

๓ ฟิสิคส์ เป็นพื้นฐานของความรู้แท้ ครูสอนเรื่องความเหนี่ยวของน้ำ ความหนาแน่นของเหล็ก การเคลื่อนตัวของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งเป็นต้อนกำเนิดของคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี่ทั้งปวง ..... โดยไม่ต้องซื้อจากใคร

๔ เคมี คือ การรวมตัวของสสาร การทำปฏิกิริยาของ สองสิ่งหรือหลายสิ่งมาพบกันและทำให้เกิดสิ่งใหม่ๆ ขึ้นในโลก

๕ การวาดทางวิศวกรรม เป็นการวาภาพให้ได้สัดส่วนด้วย "มือเปล่า" เป้นการมองภาพเชิงสัดส่วน ขนาดและปริมาตรในภาพ ๓-๔ มิติ เป็นการออกแบบภูมิทัศน์ ด้วยการพาผมไปชมชนบทในวันหยุด ให้ดู Landscape ที่สมดุลของธรรมชาติ พาไปดูโรงงานที่สร้างในป่าเขา เพื่อปลอดภัยจากน้ำท่วมและสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

๔๐ กว่าปีผ่านมา ผมยังจำได้ถึงวันที่เขาพาผมไปขี่ม้า ขับเครื่องบินจำลอง เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับเมฆ การเคลื่อนตัวของลม พวกเราอย่าว่าเจ้าตำหรับ Angol-Saxon เลยครับ ผมมี "กุญแจไขปริศนา" ให้พวกเราเก่งทัดเทียมพวกเขา....ให้จงได้ครับ

ดังนี้:-
1. ภูมิศาสตร์ ซึ่งเป็นวิชาเกี่ยวกับโลก ดิน ฟ้า อากาศ ทะเล มนุษย์ สัตว์และพืช เป็นวิชาต้นแบบของ ธรณีวิทยา มานุษยวิทยา และโบราณคดี ซึ่งผมยังสามารถวาดแผนที่ ภูเขา แม่น้ำ และชนเผ่าต่างๆในโลกนี้อย่างแม่นยำ... จนกระทั่งทุกวันนี้
2. เลขคณิต ผมยังจำครูพูดเสมอว่า "หากวัดเป็นตัวเลขไม่ได้ ถีอว่ายังไม่แน่จริง"
3. ฟิสิกส์ เป็นพื้นฐานของความรู้แท้ ครูสอนเรื่องความเหนียวของน้ำ ความหนาแน่นของเหล็ก การเคลื่อนตัวของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งเป็นต้นกำเนืดของ computer และ Technology ทั้งปวง...โดยไม่ต้องซื้อจากใคร

4. เคมี คือการรวมตัวของสสาร การทำปฏิกริยาเมื่อของ สองสิ่ง หรือหลายสิ่งมาพบกัน และทำให้เกิดสิ่งใหม่ๆขึ้นในโลก
5. การวาดทางวิศวกรรม เป็นการวาดภาพให้ได้ส่วนสัดด้วย "มือเปล่า" เป็นการมองภาพเชิงจำนวน ขนาด และปริมาตร ในภาพ 3-4 มิติ เป็นการออกแบบภูมิทัศน์ ด้วยการพาผมไปตามชนบทในวันหยุด ให้ดู Landscape ที่สมดุลของธรรมชาติ พาไปดูโรงงาน ที่สร้างในป่าเขา...เพื่อปลอดภัยจากน้ำท่วม พายุ และสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ40 กว่าปีผ่านมา ผมยังจำได้ถึงวันที่เขาพาผมไปขี่ม้า ขับเดรื่องบินจำลอง เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับเมฆ การม้วนตัวของลม...พวกเราอย่าว่าเจ้าตำหรับ Anglo-Saxon เลยครับ ผมมี "กุญแจไขปริศนา" ให้พวกเราให้เก่งทัดเทียมพวกเขา...ให้จงได้ครับ

" ดังนี้:-
1. ภูมิศาสตร์ ซึ่งเป็นวิชาเกี่ยวกับโลก ดิน ฟ้า อากาศ ทะเล มนุษย์ สัตว์และพืช เป็นวิชาต้นแบบของ ธรณีวิทยา มานุษยวิทยา และโบราณคดี ซึ่งผมยังสามารถวาดแผนที่ ภูเขา แม่น้ำ และชนเผ่าต่างๆในโลกนี้อย่างแม่นยำ... จนกระทั่งทุกวันนี้
2. เลขคณิต ผมยังจำครูพูดเสมอว่า "หากวัดเป็นตัวเลขไม่ได้ ถีอว่ายังไม่แน่จริง"
3. ฟิสิกส์ เป็นพื้นฐานของความรู้แท้ ครูสอนเรื่องความเหนียวของน้ำ ความหนาแน่นของเหล็ก การเคลื่อนตัวของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งเป็นต้นกำเนืดของ computer และ Technology ทั้งปวง...โดยไม่ต้องซื้อจากใคร

4. เคมี คือการรวมตัวของสสาร การทำปฏิกริยาเมื่อของ สองสิ่ง หรือหลายสิ่งมาพบกัน และทำให้เกิดสิ่งใหม่ๆขึ้นในโลก
5. การวาดทางวิศวกรรม เป็นการวาดภาพให้ได้ส่วนสัดด้วย "มือเปล่า" เป็นการมองภาพเชิงจำนวน ขนาด และปริมาตร ในภาพ 3-4 มิติ เป็นการออกแบบภูมิทัศน์ ด้วยการพาผมไปตามชนบทในวันหยุด ให้ดู Landscape ที่สมดุลของธรรมชาติ พาไปดูโรงงาน ที่สร้างในป่าเขา...เพื่อปลอดภัยจากน้ำท่วม พายุ และสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ40 กว่าปีผ่านมา ผมยังจำได้ถึงวันที่เขาพาผมไปขี่ม้า ขับเดรื่องบินจำลอง เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับเมฆ การม้วนตัวของลม...พวกเราอย่าว่าเจ้าตำหรับ Anglo-Saxon เลยครับ ผมมี "กุญแจไขปริศนา" ให้พวกเราให้เก่งทัดเทียมพวกเขา...ให้จงได้ครับ

 

 

 

 

I am a rock !!