สิ้นสวาท

คำร้อง – ทำนอง  ร้อยแก้ว  รักไทย
ขับร้อง    แน่งน้อย  สงวนรักษ์

( บันทึกเสียงครั้งแรก พ.ศ. 2498)เฝ้าแต่คอย รอรักอยู่ ...
หมายชื่นชูรักคู่ใจ ...
กลับไม่สมดังฝันใฝ่
นับวันร้างไกลเขาใยด่วนตัดรอน ..

.แอบไปมีคนรักใหม่ ...
แท้ดวงใจ ไร้แน่นอน ...
ไม่นานนักรักคลายคลอน
นับวันผันจรมิเคยย้อนกลับคืน*ปวดร้าวเพียงใดช้ำใจสู้จำกล้ำกลืน ...
ไปรักคนอื่นดีแล้วอย่าคืนมาเลย ...

สิ้นสวาทกันเสียที ...
รักไม่มีเหมือนดั่งเคย ...
อย่ากลับหวนชวนชื่นเชย
ฉันกลัว แล้วเอยเพราะเคยช้ำอกตรม  


 
---- ---- ---- ---- ---- ----

main menu // new update