.
ธรณีกรรแสง  

- สุนทราภรณ์ -

พลัดพรากจากคู่ อยู่คนเดียว เปล่าเปลี่ยว ฤทัย รอน
ยก-กร วอนไหว้ ฤทัย ถอน อ้อนวอนพระธรณี
โอ้อกหนาว ร้าวรอน ฤดี แม่พระธรณีจงเห็นใจ
จนใจเหลือตาม จะถามแม่ดู ตัวลูกพลัดคู่ เอ็นดูตอบไป
แม่เอย แม่เห็นดวงใจของลูกผ่านไปทางไหนเล่า
นิ่ง อยู่ไย หัวใจ เศร้า ไฉน เล่า มิกล่าว วจี.

..พระธรณี นิ่ง อั้น ตื้นตัน ใน ฤทัย
น้ำค้างพรมพร่ำ ฉ่ำ ไป ทั่วใน พระธร-ณี
สุด ถวิล เทวา ทวี โอ้พระธรณีกรรแสงครวญ
ปางลูกทุกข์ฤดี ธรณีเศร้าใจ ปางลูกร้องไห้ ธรณีให้หวล
อกเอยโศกศัลย์รัญจวน ร้องไห้คร่ำครวญ
กำศรวล สวาท โอ้ อาลัย หัวใจ จะขาด
แสน อนาถ รักคลาดหายไป


hell is on earth!
---- ---- ---- ---- ---- ----

main menu // new update