เธออยู่ไหน

คำร้อง ชาลี อินทรวิจิตร
ทำนอง สมาน กาญจนะผลิน
ขับร้อง  สุเทพ  วงศ์กำแหง -  สวลี ผกาพันธุ์


ญ) ใครคนนั้น ที่ฉันฝันถึงเขา
ใครคนนั้น ยิ้มเศร้าๆเขาอยู่ไหน
ใครคนนั้น ที่ฉันรักเหมือนดวงใจ
อยู่ที่ไหนนะจันทร์ ฉันหลงคอย

ช) อยู่ที่ไหน ไม่สำคัญหรอกขวัญจิต
โปรดจงคิดถึงกันสักวันละหน่อย
อาจแทรกอยู่กับน้ำค้างตามดาวลอย
อาจจะยิ้มอย่างละห้อยคอยสัมพันธ์

ญ) เธออยู่ไหน

ช) ฉันอยู่นี่ที่รักจ๋า

ญ) เธออยู่ไหน

ช) ในดาราคือตาฉัน

ญ) เธออยู่ไหน ให้ฉันเห็นเป็นสำคัญ

ช) ที่กลางใจเธอนั้นคือฉันเอง

.

.

มาฟังเพลง

main menu // new update