.

เสน่หา เสน่หา

คำร้อง-ทำนอง  มนัส  ปิติสานต์
ข้บร้อง  สุเทพ วงศ์กำแหง  
ศรีไศล  สุชาติวุฒิ

ความรักเอย
เจ้าลอยลมมาหรือไร
มาดลจิต มาดลใจ เสน่หา

รักนี้จริงจากใจหรือเปล่า
หรือเย้าเราให้เฝ้าร่ำหา
หรือแกล้งเพียงแต่แลตา
ยั่วอุราให้หลงลำพอง

สงสารใจฉันบ้าง  
วานอย่าสร้างรอยช้ำ
ซ้ำเป็นรอยสอง
รักแรกช้ำน้ำตานอง
ถ้าเป็นสองฉันคงต้องขาดใจตาย

    

.

.

-----------------------

main menu // new update