รักเอ๋ยรักข้า

คำร้อง - สุนทรียา ณ เวียงกาญจน์
ทำนอง -  สมาน  กาญจนะผลิน
ขับร้อง - สวลี  ผกาพันธุ์
(บันทึกเสียงครั้งแรก 2498)

รักเอ๋ย รักข้า
คิดยิ่งเหมือนพา
กังวลอุราหวนไห้
เดี๋ยวรักก็ชื่นฉ่ำใจ
เดี๋ยวรักก็จากไปไกล
ไม่เคยสดใสจีรัง

รักเอ๋ย รักข้า
ครั้งแรกรักมา
เหมือนดังผกาสะพรั่ง
ดูรัก เจ้าช่างจริงจัง
แสนชื่นชุ่มฉ่ำประดัง
แทรกมนต์ที่ขลังอาจินต์

**รักเอยรักจงอย่าเฉยแรมไกล
รักเจ้าโปรดเห็นดวงใจหวนไห้ถวิล
น้ำตาร่วงรินท่วมฟ้า ท่วมดิน
ไม่อยากจะกินจะนอน

รักเอ๋ย รักข้า
เคล้าด้วยน้ำตา
หรือน้ำผึ้งพาใจอ่อน
บางครั้งรักเจ้ารุ่มร้อน
เดี๋ยวรักก็จากก็จร
อกเอ๋ย สะท้อนดวงใจ**

.

.

---- ---- ---- ---- ---- ----

main menu // new update