.

เพียงคำเดียว

สุเทพ วงศ์กำแหง

เพียงคำเดียวที่ปรารถนา
อยากฟังให้ชื่นอุราใจพะว้าภวังค์
นานเท่านานพี่คอยจะฟัง
คำนี้คำเดียวที่หวังอยากฟังจากปากดวงใจ

คำ คำนี้มีค่าใหญ่หลวง
พี่รักพี่แหนพี่หวง เพียงดั่งดวงฤทัย
พี่ไม่เคยเฉลยกับใคร แต่แล้วพี่บอกเจ้าไป
เพื่อให้เจ้าตอบเช่นกัน

มีหลายคราที่เคยเหมือนเจ้าจะเอ่ย
เปิดเผยเฉลยคำนั้น
โอ แล้วใยอัดอั้น มิกล้าจำนรรจ์
กลับตื้นกลับตันทรวงใน

ฤา เจ้ามีคู่เคียงอุรา
เจ้ารักเป็นหนักเป็นหนาตรึงติดตราหัวใจ
จึงจดจำถ้อยคำพี่ไว้แอบเอาไปบอกคู่ใจ
ทอดทิ้งพี่ให้อกตรม

มีหลายคราที่เคย
เหมือนเจ้าจะเอ่ยเปิดเผยเฉลยคำนั้น
แล้วใยอัดอั้น มิกล้าจำนรรจ์
กลับตื้นกลับตันทรวงใน

ฤา เจ้าลืมถ้อยคำคำนี้
จึงทำไม่รู้ไม่ชี้ดังไม่มีเยื่อใย
แม้นเจ้าลืมเจ้าเลือนเคลื่อนคลาย
พี่เตือนให้อีกก็ได้ ก็ รัก

อย่างไรเจ้าเอย

.

^"^"^"^"^"^"^"^"^
.^"^"^"^"^"^"^"^"^

.

.
 

มาฟังเพลง

main menu // new update