น้ำค้างเดือนหก

คำร้อง  สาโรจน์  ศรีสำแล(ไพบูลย์ บุตรขัน)
ทำนอง  ไพบูลย์ บุตรขัน
ขับร้อง  สุรพล  สมบัติเจริญ
(บันทึกเสียงครั้งแรก 2503)

**น้ำค้างเดือนหกตกแล้ว
น้องเอย น้องแก้ว เจ้าไม่หนาวบ้างหรือไร
เมื่อไหร่จะหาเพื่อนมาช่วยจับคันไถ
รู้ตัวหรือเปล่าว่าใคร
คนหนึ่งชอบน้อง

น้ำค้างที่หยาดจากฟ้า
เหมือนเป็นสัญญาปรารถนาคู่รักครอง
หากพี่เสนอ แล้วเธอไม่ตอบสนอง
น้ำค้างคงเป็นน้ำคลอง
คู่ครองคงเป็นคู่จาง

ห้องจะกลายเป็นรังหนู
เรือนหอที่รอรักอยู่จะกลายเป็นเรือนร้าง
ข้าวที่มองเห็นอยู่เต็มฉาง
ก็เหมือนก้อนดินที่วางอยู่ตามท้องนา

น้ำค้างเดือนหกตกแล้ว
วับวาวเหมือนแก้ว
พรั่งพราวแพรวบนยอดหญ้าคา
แม่หยดน้ำค้าง รักนางขอปรารถนา
ถึงใครจะมองไร้ค่า พี่อยากได้มาไว้ครอง**---- ---- ---- ---- ---- ----

main menu // new update