นางฟ้าจำแลง
 
สุนทราภรณ์

ดนตรี 7 bars..5..6..7.

โฉมเอย โฉมงาม อร่ามแท้ แลตะลึง

ได้เจอ ครั้งหนึ่ง เสน่ห์ซึ้ง ตรึงใจ

ครั้งเดียว ได้ชม สมัครภิรมย์ รักใคร่

พัน ผูกใจ ไม่ร้าง รา

น้ำคำ ลือเลื่อง ไปทั่วทั้งเมือง นานมา

ชมว่าวิไล งามตา ดังเทพธิดา องค์หนึ่ง

มาเห็น เต็มตา พลอยพา รำพึง

ติดตรึง ชวนให้คนึง อาจินต์

ดนตรี 9 Bars..7..8..9.

เห็นเพียง นิดเดียว ให้ซาบเสียว วิญญา

ได้ชม โฉมหน้า ดังหยาดฟ้า มาดิน

โสภา ท่าทาง ดูช่างสำอางค์ งามสิ้น

คำ ที่ยิน ยังน้อยไป

หรือว่า ชาติก่อน นางได้รับพร ของใคร

คงสร้างผลบุญ ยิ่งใหญ่ จึงได้วิไล งามตา

นางฟ้า องค์ใด แปลงกาย ลงมา

จึงงาม ดังเทพธิดา ลาวัณย์

ดนตรี 9 Bars..7..8..9.

เห็นเพียง นิดเดียว ให้ซาบเสียว วิญญา

ได้ชม โฉมหน้า ดังหยาดฟ้า มาดิน

โสภา ท่าทาง ดูช่างสำอางค์ งามสิ้น

คำ ที่ยิน ยังน้อยไป

หรือว่า ชาติก่อน นางได้รับพร ของใคร

คงสร้างผลบุญ ยิ่งใหญ่ จึงได้วิไล งามตา

นางฟ้า องค์ใด แปลงกาย ลงมา

จึงงาม ดังเทพธิดา ลาวัณย์

.

.

 

.

^^-------------------------^^

main menu // new update