เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้

ชื่อเพลง/Title : เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้
อัลบัม/Album :
ศิลปิน/Artist : Francis Yip
เนื้อร้อง\

 

ลอง.ปัน...หลอง.เลา..หม่านเลยโถวโถ้ว.ก๊วยสุย
หวินปั๊ก_เยา...เพาโจนหลีว...ไซก๋าน _ซี...วันโจว
_โฮว,โท้วยับพินเซียวฮู้_เลา..
ซีอีเฮ้..ซี้.เซา...โล่งเลยฟันป้าค.ซิงฟุน
ซิ่วเป _เยา.. ซีฮิงฟุ้ง...ซ้าด. _ป่าย..
โล่งเลย _ฮอน,ปัคซีเย้าเมเฮ_เยา.

ง๊อยเน๊ฮั่น _เน๊. อันฟ้างชิง _เฟา..
ซุยต่าย _โง้ว,ยัคฟาดตาอา.
_เซา.. ชุนชีนี _วาน. จินซีฮีม _พาง..
เย็กเม _เพง ฟุงฉี้จ้งจำอึม _ตาว...
เยายัง_เฮ้...เยายั้ง _เซา...เจ่าซีนฟันป้าค.
ชิงฟุน.ซิวเฮ _เยา... ยิงมืน
_ฟ้า...ปาคชิง _หล่อ..
จ่อยงอ _ซำ โจ้งเหอิฟูอู _ตาว...

ง๊อยเน๊ฮั่น_เน๊.. อันฟางชิง _เฟา...
ซุยต่ายโง้ว ยัคฟาด ตาอา_เซา..
ชุนชีนี _วาน.. จินชีฮึม _พาง..
เย็กเม _เพง ฟุงฉี้จ้งจำอึม _ตาว...
เยายัง _เฮ้...เยายั้ง_เซา...เจ่าชีนฟันป้าค.
ชิงฟุน.ซิวเฮ้ _เยา...
ยิงมืนฟ้า...ปาคชิง_หล่อ...จ่อยงอ _ซำ
โจ้งเหอิฟูอู_ต่าว...
ยิงมืน_ฟ้า...ปาคชิ้ง_หล่อ...จ่อยงอ _ซำ
โจ้งเหอิฟูอู_ตาว....

ยิงมืน_ฟ้า...ปาคชิ้ง_หล่อ...จ่อยงอ _ซำ
โจ้งเหอิฟูอู_ตาว......

คลื่นชีวิต  ไหลไป  ดุจดวงใจทุกทุกดวงต่างดิ้นรน
เปรียบกระแสเงินล้วนลวง  ทุกๆดวงต่างดิ้นรนไปตามทาง
ต่างรักสองคน  ฝ่าคลื่นหม่นล้อมมืดมนปิดหนทาง
มีใครรู้ใจฉันบ้าง  ต้องอับปางทั้งรักเขาสู้มา

ขอถามสักนิด  ชีวิตของคน
ที่ดิ้นรนเหน็ดเหนื่อยกายา
ชิงเลวชิงดี  ร้ายเหลือคะนา
วิถีชีวาก็ล้วนเป็นภาพลวง

แต่ว่าเราสองคน  ต้องจำทนคล้ายมีกรรมปักช้ำทรวง
ก็ยังรักปักซึ้งทรวง  เธอเป็นดวงใจฉันตลอดไป

main menu // new update