หวงรัก

คำร้อง - สมศักดิ์  เทพานนท์
ทำนอง - ไทยเดิม  
ขับร้อง - ม.ร.ว. ถนัดศรี  สวัสดิวัฒน์
(บันทึกเสียงครั้งแรก 2503)

ของของใครของใครก็ห่วง
ของใครใครก็ต้องหวง
ห่วงใยรักใคร่ถนอม
ใครจะชิงของใครใครยอม
ถึงจนอดออมไม่ยอมขายให้ใคร


รักของใครของใครก็ห่วง
ของใครใครก็ต้องหวง
ห่วงคนรักดั่งดวงใจ
ใครจะยอมยกไปให้ใคร
รักใครก็ใครต่างหวงไว้ครอบครอง


**เธอเป็นของรักของหวงที่ห่วงอาลัย
เป็นดวงใจฉันจึงห่วงใยใฝ่ปอง
กายและใจของเราต่างเป็นเจ้าของ
หากไม่ครอบครอง
เดี๋ยวของรักต้องหลุดลอยไป


รักจริงถึงห่วง
ไม่ใช่หลอกลวงรักจริงถึงห่วงดวงใจ
จะเป็นจะตายก็ไม่ยอมให้ใคร
แม้ใครชิงแย่งไปฉันยอมตายเอย

.
.

.


---- ---- ---- ---- ---- ----

main menu // new update