ไกลบ้าน

คำร้อง  ชาลี อินทรวิจิตร
ทำนอง  สมาน กาญจนะผลิน

ขับร้อง   บันทึกเสียงครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2511  โดย ชรินทร์  นันทนาคร

..... วิปโยคโศกใจเหมือนเมื่อไกลบ้าน
ไกลสถานพักพิงยิ่งใจเหงา
ห่างไกลหัวใจจำเศร้า
เจ้าอยู่ดีเป็นไฉน

..... พลัดที่พึ่งพิง
ทิ้งที่พำนัก ไกลที่รัก พักพาจะอาศัย
เจ้ามีเพื่อนชมคนใหม่
แล้วทิ้งพี่ให้ชอกช้ำชีวี

..... อันรักกันอยู่ไกล ถึงสุดขอบฟ้า
เหมือนชายคาเข้ามาเบียดดูเสียดสี
อันชังกันนั้นใกล้สักองคุลี
ก็เหมือนมีแนวป่ามาปิดบัง

..... เพราะไกลบ้านซ่านมา
โถนิจจาเจ้าจะเงียบเหงาแล้วลืมสิ้นความหลัง
ฝากเพียงเสียงกระซิบสั่ง
ขอน้องอย่าชังคนร้างแรมไกล


^^---- ---- ---- ---- ---- ----^^
มาฟังเพลง

main menu // new update