.

ฝากรักเอาไว้ในเพลง

คำร้อง-ทำนอง   บุญช่วย  กมลวาทิน
ขับร้อง  เติบ  พันธ์งาม  (บันทึกเสียงครั้งแรก พ.ศ. 2484)
 จินตนา  สุขสถิตย์ (บันทึกเสียงเมื่อปี พ.ศ.2509)


ฝากรักเอาไว้ในเพลงสักคำ
ขอให้เธอจดจำเอาไว้
เพื่อจะได้คอยเตือนหัวใจ  
ว่าเราเคยได้รักกัน

ถ้อยคำที่ฉันได้มอบแก่เธอ
ขอให้ใจใฝ่ละเมอเฝ้าฝัน
เพื่อจะได้เตือนความสัมพันธ์
 คำรักนั้นอย่าเลือน


ฟังเถอะฟังเอาไว้  
เมื่อเราห่างไกล เพลงจะได้คอยเตือน
เมื่อยามเหงาไม่มีเพื่อน
จะได้คอยเตือนเหมือนฉันอยู่ใกล้เธอ


ฝากรักเอาไว้ในเพลงให้จำ
หัวใจฉันจะช้ำก็เพราะเธอ
ผูกใจมั่นฝันละเมอ..
อยู่กับเธอผู้เดียว...

.

.

.

.

.

@@@@

main menu // new update