ฝากดิน

ผ่องศรี วรนุช  ขับร้อง
ประดิษฐ์  อุตตะมัง  คำร้อง-ทำนอง

ดินเจ้าเอ๋ยข้าเคยอยู่ใกล้มาก่อน
ดินอุ่นร้อนหรือเย็นก็เป็นเพื่อนฉัน
ยามเมื่อเขาร้างไปไกล
ใจก็ยังนึกหวั่นหวั่น
นี่อีกสักกี่วันถึงมา

ดินอ้างว้างระทมขื่นขมตรมเศร้า
ดินก็เหมือนเช่นเรารักเขาหนักหนา
เขาเป็นเหมือนเจ้าดวงใจ
ดินเรียกเขาคืนมามา
บอกเขาเถิดดินจ๋าข้าคอย

อภัยเถิดดินได้แนบซบไอกลิ่น
ดินนั้นอุ่นไม่น้อย
อุ่นอกเขาอุ่นอกเขา
เราก็พลอยอุ่นจากรักที่ฝังรอย
อุ่นไม่น้อยประทับใจ

ดินช่วยซับน้ำตาข้าขอลาจาก
ช่วยฝากซากรักเศร้าของเราได้ไหม
ถ้าหากเขาไม่มาเยือน
คงได้พบรักใหม่ ใหม่
ดินถมร่างฉันไว้ให้จม
.
.
.
.
.
 
.
.
.
.
.

@@@@@@

main menu // new update