ฝากใจสู่นาคร

คำร้อง แสง ธรรมดา, ปกรณ์ รวีวร วงจรยุทธ์ เขตพัทลุง-ตรัง-สตูล

ขอฝากเสียงเพลงจากใจไปสู่นาคร ข้ามเทือกสิงขรห้วงน้ำทะเลกว้างใหญ่
ถึงไกลกันสุดขอบฟ้า ภูผาพนาหรือมาขวางกั้น
สายใยสัมพันธ์ ผูกพันแน่นแฟ้น

เพราะเรามีรักผูกพันด้วยอุดมการณ์ ร่วมใจใฝ่ฝันมั่นในศรัทธา ยิ่งใหญ่
อุทิศชีวิต เลือดเนื้อ เพื่อมวลประชาชนไทย          
นี่คือรักอัน ยิ่งใหญ่ ศัตรูใด ๆ ไม่อาจทำลาย

ไม่เคยลืมเลือน ๆ ย้ำเตือนสัมพันธ์ ๆ  มั่นใจใฝ่ฝัน สักวันคงได้กลับคืน
มุ่งไปเถิดหนา ฝ่าผองภัยด้วยใจระรื่น  ยิ้มเย้ยกับความขมขื่น หยัดยืนท้าทายทมิฬ

ขอให้ศรัทธาเราเป็นเหมือนดั่งดวงดาว ทอแสงสกาว พร่างพราวพลัง ยิ่งใหญ่
โหมเพลิงแห่งความ คับแค้น ที่ยังฝังแน่นอยู่ในดวงใจ
ประสานเสียงเพลงแห่งชัย มุ่งสู่ไทย เสรี

main menu // new update