"ไก่ฟ้าในเอเชีย"
 
ไก่ฟ้า

คำร้อง   ไสล  ไกรเลิศ - ส.เกษมศิริ
ทำนอง  เพลงไทยเดิม สร้อยแสงแดง
บันทึกเสียงครั้งแรก  พ.ศ.2497  โดย  ชาญ เย็นแข


ไก่ฟ้าเอย โสภิณ
ข้อยได้ยินสมนาม ว่าเจ้างามจริงหนอ
หลอกให้พระลอ พบเลยก่อลำเค็ญ
เที่ยวตามยากเย็น เพราะเป็นด้วยมนต์สุดา ..

ไก่ฟ้าเอย โสภิณ
ข้อยได้ยินสมนาม ว่าเจ้างามจริงหนา
โอ้เจ้าขวัญตา สวยสง่าไฉน
ข้อยสู้ตามถึงแดนดงไพรซอกซอน ..

**โศกเอยบ่เคยพบเจ้า
ข้อยหลงแต่เงา ข้อยเฝ้าเป็นทุกข์อาวรณ์
คิดไปใจข้อยสะท้อน
ร้าวรอนมิวายอาวรณ์อ่อนใจ ..

ไก่ฟ้าเอย โสภิณ
ข้อยได้ยินสมนามว่าเจ้างามไฉน
โอ้เจ้าขวัญใจ ขอจงได้กู่ขาน
อย่าได้ทรมาน สงสารข้าบ้างเถิดเอย
.

.
---- ---- ---- ---- ---- ----
มาฟังเพลง

main menu // new update