Northern students' memo about the Thai October politic movement histories

ประวัติศาสตร์การเคลื่อนไหวอันเนื่องมาแต่เหตุการณ์เดือนตุลา ๒๕๑๖ และเดือนตุลา ๒๕๑๙ จาก  ความทรงจำ ของ เพื่อนพ้องน้องพี่ นักศึกษากรรมกรชาวนาและ พี่น้องชนชาติบนดอยสูง เขตภาคเหนือตอนบน

 

 

 

 

 

 

พฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง โททนเสน่ห์คง สำคัญหมายในกายมี นรชาติวางวาย   มลายสิ้นทั้งอินทรีย์
สถิตย์ทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา

 

บันทึกประวัติ สหาย ผองเพื่อน และ น้องพี่ ผู้ล่วงลับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๐ พ้อเลป่า

ส.ชิน

๘  สหายคำเพชร-ผู้ปฏิบัติงานอาวุโส-สมาชิกพรรคและนักปฏิวัติตลอดชีพ

อดีตนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะรัฐศาสตร์ รหัส xxxxxx นาย ไกรวุฒิ ศิรินุพงศ์ (ส.มีชัย) อีกหนึ่งเม็ดทรายที่ถมกายเป็นทางให้มวลชน

อดีตนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะ? รหัส? นาย นิพนธ์ วัฒนา (ส.เชียง จ.สุราษฎร์ฯ) อีกหนึ่งเม็ดทรายที่ถมกายเป็นทางเพื่อมวลชน

อดีตนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ รหัส xxxxxx  นาย สมนึก เดชเกรียงไกรสร ( ส. สุภาพ/เขต จ.น่าน) อีกหนึ่งเม็ดทรายที่ถมกายเป็นทางเพื่อมวลชน

อดีตนักศึกษาแพทย์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  รหัส ๑๗๗๐๒๑   นาย เดชา นพรัตน์ (หมอยืนหยัด ) อีกหนึ่งเม็ดทรายที่ถมกายเป็นทางเพื่อมวลชน
 

อดีตนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นาย วันชัย บุญปฐมโรจน์กุล (หมอมุก) อีกหนึ่งเม็ดทรายที่ถมกายเป็นทางเพื่อมวลชน

นิสิต จิรโสภณ ทรายเม็ดแรก แห่ง กลุ่ม "วลัญทัศน์"มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ถมกายเป็นทางเพื่อมวลชน

ส.วรวุฒิ ลูกที่ดีของประชาชน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รู้ว่า...ไล่เรียงจากถนนลึกเรื่อยเข้าไปในป่าเขาแลสันภู ยังมีโครงร่างแลกระดูกของสหายฝังอยู่เรียงราย...

ก็อยากให้รู้ว่า .....ผู้อยู่หลังยังระลึกถึงแลไห้หา   ...ยังสานต่อเจตนา... ยังคงไว้ซึ่งจิตวิญญาณเสรี ยังคงดิ้นรนทำงาน นำพาสังคมดำรงคุณธรรมเอื้อความดี  ...กันอยู่อย่างไม่หยุดยั้ง กันตามอัตภาพด้วยสถานการณ์อันจำกัด และด้วยสังขารที่ร่วงโรยตามกาลเวลา!

"...จากป่าเปลี่ยวเที่ยวไปในทุกถิ่นดังโบกโบยบิน พื้นดินเป็นถิ่นอาศัยหนาวเหน็บเจ็บใจภัยร้ายนาๆ ชีวาว้าเหว่ เช้าค่ำจำเจ เร่ไปให้คนเดินตาม ทุกย่างเท้าเขา เหมือนเงาเรืองนาม ฝังนามฝังร่างอยู่กลางแผ่นดิน..."

 

 

main menu // new update

first date 8 Feb. 2005/Last update 21 Sep. 2007