Northern students' memo about the Thai October politic movement histories

ประวัติศาสตร์การเคลื่อนไหวอันเนื่องมาแต่เหตุการณ์เดือนตุลา ๒๕๑๖ และเดือนตุลา ๒๕๑๙ จาก  ความทรงจำ ของ เพื่อนพ้องน้องพี่ นักศึกษากรรมกรชาวนาและ พี่น้องชนชาติบนดอยสูง เขตภาคเหนือตอนบน

 

๑ /บันทึกประวัติ สหาย ผองเพื่อน และน้องพี่ ผู้ล่วงลับ

๒/ เรื่องเล่าของ ส.ต๊ะ / โดย ส.ต๊ะ

๓/โครงการ "บันทึกประวัติศาสตร์การเคลื่อนไหว ของ นักศึกษา ชาวนา และชนชาติภาคเหนือ"

๔/ต้นสายธารขบวนการนักศึกษาภาคเหนือ ... โดย อายุษ ประทีป ณ ถลาง

๕/การต่อสู้ของกระบวนการนักศึกษาประชาชนภาคเหนือ ... โดย ผดุงศักดิ์ พื้นแสน

๖/ บันทึกจากบ้านนาบัวถึงหนองกุงจากสหายเสถียรถึงสหายปรีชา /ตามสัมผัสร่องรอยประวัติศาสตร์นักต่อสู้ปัญญาชนสามัญชน จิตร ภูมิศักดิ์.... โดย วิญญูชน

๗/ เพื่อนของผม...เรื่องราวจากความทรงจำ ของ..ส.ฐาน/ผดุงศักดิ์ พื้นแสน ถึง ส.มีชัย /ไกรวุฒิ ศิรินุพงศ์.... โดย ผดุงศักดิ์ พื้นแสน

๘/ ผมชื่อ เลิศเอดิสัน....เรื่องราวบอกเล่าจาก อดีตนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ รุ่น 18 เมื่อต้องเข้าป่าจับอาวุธและการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การประดิษฐ์คิดสร้างในสถานการณ์สู้รบ

๙/  ดอกเสี้ยวบาน.....บนดอยยาว - ผาหม่น โดย...... ปาหนัน ณ ดอยยาว.....ประสบการณ์อันทรงคุณค่า  ของสาวน้อยวัย  16  ปี ในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์   6  ตุลาคม  2519

๑๐/ กลั่นจากความทรงจำ "จงสร้างบทเรียน เรียนรู้จากบทเรียน หมั่นสรุปบทเรียน ยกระดับบทเรียน ถ่ายทอดบทเรียน"

๑๑/เรื่องเล่า จาก ส. เอียบ ...ผมก็เข้าป่าวันตรุษจีน

๑๒/รร. การเมือง การทหาร 7 สิงหา ของฐานที่มั่นเขต ๘......โดย ส.ขาน คำพรรค

๑๓/ บันทึกจากเตสอง : รอยต่อแห่งยุทธการ......โดย สหายกลด

๑๔/ ประมวลภาพและเรื่องราวงานทำบุญสุสานวีรชนเขต7-ผาจิ

๑๙/ ร่องกล้า ภูผา และผองเพื่อน

๒๐/ นักรบแห่งยอดภูลังกา

 

พี่นัสแว่น-0849090807 พี่วิ 0869142215/พี่ตุ๊ก0819609933/หมอตู่ 0818848089

main menu // new update