Northern students' memo about the Thai October politic movement histories

ประวัติศาสตร์การเคลื่อนไหวอันเนื่องมาแต่เหตุการณ์เดือนตุลา ๒๕๑๖ และเดือนตุลา ๒๕๑๙ จาก  ความทรงจำ ของ เพื่อนพ้องน้องพี่ นักศึกษากรรมกรชาวนาและ พี่น้องชนชาติบนดอยสูง เขตภาคเหนือตอนบน

 

ข่าวแจ้ง-แจ้งข่าว

๕/ระดมน้ำใจเพื่อนพ้องสร้างบ้านให้สหายพบชัย(ต้าน)สหายที่รักของเพื่อน ๆ

๔/ เปิบ "ธรรมชาติ" กับ ร้านอาหาร "โขง-สาละวิน" (ลำพูน) และ "สายหมอกกับดอกไม้"(เชียงใหม่)

๓/ แจ้งความคืบหน้าและกำหนดการของการจัดทำอนุสรสถานเขต 7 ผาจิ

๒/ ประกาศจากกองทุนญาติวีรชน 6 ตุลา

๑/ คณะกรรมการจัดงาน 30 ปี 6 ตุลา กำหนดแถลงข่าวการจัดงานในวันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2549

main menu /