ENTER

Me-myself ตุลา.2519-แด่ความทรงจำของตัวฉันเอง

ความทรงจำช่วงเป็นนิสิตนักศึกษาปี 2518-2519  และ ต่อจากนั้น.....อยากบันทึกไว้ให้คนรุ่นหลังอ่าน ถูกบ้าง ผิดบ้าง ลบเลือนไปบ้าง จริงบ้าง  เท็จบ้าง  แต่งแต้มเอาบ้าง จินตนาการเอาบ้าง ก็เพราะกาลเวลาที่เนิ่นนานมา และความทรงจำที่เริ่มเลอะเลือนไป....

What's new

Last up date 7 Oct. 2007