Me-myselfตุลา.2519-แด่ความทรงจำของตัวฉันเอง 

ความทรงจำช่วงเป็นนิสิตนักศึกษาปี 2518-2519  และ ต่อจากนั้น.....อยากบันทึกไว้ให้คนรุ่นหลังอ่าน  ถูกบ้าง ผิด บ้าง  ลบเลือนไปบ้าง  จริงบ้าง  เท็จบ้าง  แต่งแต้มเอาบ้าง จินตนาการเอาบ้าง ก็เพราะกาลเวลาที่เนิ่นนานมา และความทรงจำที่เริ่มเลอะเลือนไป....

Yesterday's Me

 

2518-2519's student  politic activities in CMU / เล็กๆน้อยๆ เกี่ยวกับกิจกรรมการเมืองของนิสิตนักศึกษา ม.ช. ปี 2518-2519

Northern students' memo about the October politic movement histories / ก้าวแรกของการบันทึกประวัติศาสตร์ ภาคประชาชน ของ เพื่อนพ้องน้องพี่แลมิตรสหาย จาก กลุ่มอดีตนักเรียนนิสิตนักศึกษาปัญญาชนกรรมกรชาวนาภาคเหนือตอนบน

For the beloved of Me's / แด่คนที่ฉันรักและผูกพันผู้ลาลับ

Books recommend / หนังสือแนะนำ

Empower Me / กำลังใจให้ฉัน

Recommend links / ลิงค์แนะนำ

Me's Favorite Songs

 

main menu

 

NEWS THEME