Me-myselfตุลา.2519-แด่ความทรงจำของตัวฉันเอง 
Yesterday's Me

 

สดุดีวีรชน 6 ตุลา

ดาวร้อยดวงที่ร่วงหล่น
อับจนสิ้นจรัสรัศมี
สองมือเปล่าต่อสู้กู้เสรี
จารึกวีรกรรมไว้แน่นใจคน
สดุดีวีรชน 6 ตุลา
หยัดทายท้าฝ่าฟันหมู่มารผจญ
ฟ้าทองของมวลประชา
โลมเลือดแดงทาเพื่อความหวังยืนยง
ใจของเธอผู้กล้าแกร่ง
ดังตะวันแดงไม่มีวันดับแสง
จะก้าวตามรอย โคมทองส่องชี้ทาง
เพื่อสรรค์สร้างเอกราชประชาธิปไตย
(ซ้ำ)

2518-2519's  student politic activities in CMU from personal stories telling

กิจกรรมการเคลื่อนไหวทางการเมืองของนักศึกษา มช. ช่วงปี 2518-2519

กิจกรรมการเคลื่อนไหว ทางการเมือง ของ นักศึกษาเชียงใหม่ ในช่วง ปี 2518-2519 ที่ฉันได้สัมผัส เมื่อมองย้อนหลังไป ฉันว่า แยกเป็น 2 ส่วน ส่วนหนึ่ง เป็นกิจกรรมการเคลื่อนไหว ที่เป็น กิจกรรมจำเพาะ ของ กลุ่มนักศึกษาเชียงใหม่เอง และ อีกส่วน เป็นกิจกรรมที่เคลื่อนไหว หนุนช่วย การเคลื่อนไหว ของ นักศึกษาที่ส่วนกลาง

เกี่ยวกับเรื่อง บันทึก ประวัติศาสตร์การเคลื่อนไหว ของ นักศึกษา มช. ในช่วงปี 2518-2519 นี้ ในชั้นแรกฉันคิดจะขอแรง รุ่นพี่บางคน  ที่คร่ำหวอด   กับ  การเคลื่อนไหว ของนักศึกษา มช. ในช่วงนั้น ที่ฉันรู้จักเขียนให้....บางคน ก็ รับปาก ว่า จะเขียนมาช่วยเติมเต็ม ....แต่เอาเข้าจริงๆ ทุกคนต่างก็ติดภารกิจ ของใครของเขา

"ฉันเยาว์  ฉันเขลา ฉันทึ่ง ฉันจึงมา หาความหมาย ฉันหวังเก็บ  อะไร ไปมากมาย ......ท้ายสุด ให้กระดาษฉันแผ่นเดียว!."

 

 

[แผงขายหนังสือของกลุ่มผู้หญิง มช. ใน พ. ศ.นั้น]

หรือรึว่า...ที่จริงเวบฯ นี้ ก็เป็นเพียงเวบฯ ส่วนตัวของฉัน เท่านั้น(จริงๆ?) ดังนั้น  ทุกเรื่องราว จึงชอบที่ฉัน  จะต้องละเลง  แบบบินโดดเอง  เพียงลำพัง(?!)  ถูกผิดอย่างไร   ก็เป็นเรื่องของฉัน เท่านั้นละกัน

....ก็จากความทรงจำและจากความเข้าใจ ที่ถูกบ้าง ผิดบ้าง ของฉันเองล้วนๆ   จะตรงกับเหตุการณ์ ที่เป็นไป จริงๆ หรือ ไม่?..ไม่รู้ !

ที่ฉัน ว่า แยกเป็น 2 ส่วน ดังว่า ฉันสังเกตดู  เอาจากที่พวกเพื่อนๆ กับพวกรุ่นพี่ เค้าทำกิจกรรมกัน ในช่วงนั้น ส่วนหนึ่งที่ว่าเป็นกิจกรรม ของ พวกนักศึกษา มช. เอง น่าจะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับชนบท ของ พวก โครงงานชาวนา

เท่าที่ฉัน สังเกต องค์ประกอบ ด้านตัวบุคคลและกิจกรรม ของ โครงงานชาวนา น่าจะเริ่มมาจาก พวกเคลื่อนไหว "โครงการเผยแพร่ประชาธิปไตย" ที่ ให้นักศึกษา ออกไปเผยแพร่ ช่วงหลัง 14 ตุลา 16  หรือเปล่าไม่ทราบ? แล้วก็ติดพันมา ต่อเนื่องกันมา ?

ซึ่งเท่าที่ดูๆ ในช่วงหลังๆ ฉันคิดว่า โครงงานชาวนา  เป็น องค์กรของนักศึกษา มช. (ฝ่ายก้าวหน้า) ที่ ออกไปเชื่อมต่อ กับนักศึกษาและนักเรียน จากสถาบันการศึกษาอื่น  ซึ่งที่ฉันเห็นก็มี พวกนักศึกษา จากวิทยาลัยครูเชียงใหม่ และนักเรียน จากบางโรงเรียน โดยมี กิจกรรม เกี่ยวกับ การเคลื่อนไหวชาวนา เป็นหลัก มีองค์กรชาวนาชาวไร่ภาคเหนือ ซึ่งฉันคลับคล้าย คลับคลา ว่า น่าจะเป็น สหพันธ์ชาวนา-ชาวไร่ภาคเหนือ ที่มีแกนนำชาวนาชาวไร่ภาคเหนือ เป็นเครือข่าย กระจายอยู่ตาม อำเภอ ต่างๆ แถบจังหวัด ในเขตภาคเหนือ ตอนบน / ถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะเป็น จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง เชียงราย

กิจกรรม ของ โครงงานชาวนา (เท่าที่ฉันสังเกตดู ฉันคิดว่า) จะเกี่ยวข้องกับ ปัญหาของ ชาวนา ชาวไร่ ในขณะนั้น เช่น ปัญหาค่าเช่านา ปัญหาราคาพืชผล ปัญหาราคาใบยาสูบ ปัญหาผลกระทบ ทางด้านมลภาวะ จากการทำอุตสาหกรรมอื่น ที่มากระทบ / อย่างความเสียหาย จากน้ำแร่ จากการทำเหมือง ที่ไหลมา เข้าเรือกสวน ไร่นา โดยเป็น ที่ปรึกษา ของ กลุ่มชาวนา-ชาวไร่ ที่มีการรวมตัวจัดตั้งกัน ขึ้นมา เป็น องค์กร สหพันธ์ ชาวนา-ชาวไร่ภาคเหนือ ในเรื่อง ช่วยวิเคราะห์สถานการณ์ กำหนด เป้าหมาย/ระดับ ข้อต่อรอง-ข้อเรียกร้อง ต่อหน่วยงานภาครัฐ ที่เกี่ยวข้อง และอื่นๆ อะไร ประมาณนี้

ฉันยัง จำได้ว่า มี รุ่นพี่ ที่ทำกิจกรรม โครงชาวนาคน หนึ่ง เคยบอก  ว่า "บางที ชาวบ้าน มาถาม    ผมก็ ไม่รู้เรื่องอะไร เหมือนกัน ต้องกลับมา ค้นหนังสือ หรือมาหา อ่านหนังสือเอา ไม่ได้ตั้งใจ จะทำอะไร มากมาย  เอาไป เอามา ก็เลย กลายเป็นที่ปรึกษา ติดพันไปเรื่อยๆ.." พูดไป พี่เขาก็พลิกหนังสือ เกี่ยวกับ "ปรัชญาชาวบ้าน" อ่านไป / ส่วนฉันก็นั่งอ่าน "สรรนิพนธ์เหมาเจ๋อตุง" เล่มที่เท่าไรแล้ว ก็จำไม่ได้

อีกส่วนหนึ่ง จะเป็นกิจกรรม ในเมือง ที่เป็นการทำกิจกรรม ของ พรรคประชาธรรม กลุ่มผู้หญิง มช. สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เป็นปัญหา เกี่ยวกับ นิสิตนักศึกษา ปัญญาชน-ชนชั้นกลาง และกรรมกรในเมือง ที่หลายครั้ง ก็มักสัมพันธ์ กับ ประเด็น การเคลื่อนไหว ของ  นักศึกษา   ที่ส่วนกลางกรุงเทพฯ ที่ช่วงนั้น มี ศูนย์กลางนิสิต นักศึกษา แห่งประเทศไทย เป็นตัว ชูโรงอยู่ 

เรื่องที่ นักศึกษา มช. ฝ่ายก้าวหน้า ในสมัยนั้นหยิบเอามา เป็นประเด็น ทำกิจกรรมการเคลื่อนไหวกัน ก็อย่างเช่น เรื่อง ความไม่ชอบมาพากล ของการบริหารของมหา'ลัย จำไม่ได้ว่าประเด็นอะไรบ้าง  แต่ก็มีการประท้วง อธิการบดี ในสมัยนั้น ด้วย?  เรื่องค่าแรง ของกรรมกร/รู้สึกว่า ของเชียงใหม่ น่าจะเป็นกรรมกร จากโรงงานแกะสลัก เรื่องการเร่งให้มี การถอน ฐานทัพทหารอเมริกัน เรื่องการเร่ง ให้มีการ ติดตามคดีฆาตกรรม ผู้นำชาวนา นิสิต-นักศึกษาปัญญาชนมาลงโทษ ฯลฯ

ฉันยังจำได้ คลับคล้ายคลับคลา ว่า มีอยู่เหตุการณ์หนึ่ง ประท้วงกันเรื่องอะไรจำไม่ได้ แต่ฝ่ายก้าวหน้า เกาะกลุ่มกันอยู่ ที่ตึก    สโมสรนักศึกษา    หรือ   อาคารยูเนี่ยน พวกกรรมการ และนายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ที่ตอนนั้นมี "พี่จา" นักศึกษาแพทย์ขั้นปีที่ 4 เป็นนายกสโมสรฯ ) อยู่ข้างใน พวกนักศึกษาหญิง ฝ่ายก้าวหน้า    น่าจะเป็นจำนวนร้อย  นั่งจับมือกัน เป็นวง ล้อมอาคารยูเนี่ยนไว้ เตรียมรับมือ กับพวกนักศึกษาเกษตร-วิดวะ ว่า จะมาบุกสโมสรฯ  ฉันก็เห็น พวกเพื่อนๆ กับพวกรุ่นพี่ๆ จากทุกคณะทุกองค์กร วิ่งกันขวักไขว่ ในจำนวนนั้นมี "พี่หยง"/ (ซึ่งถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นคนเดียวกับ นายแพทย์ พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ปี 2004 ปัจจุบัน?) อยู่ด้วย กำลังวิ่งเข้าวิ่งออก..   

กับพวก  นักศึกษาแพทย์  มช.  ใน พ.ศ. นั้น ฉันจะจำพวกทำกิจกรรม ได้อยู่ไม่กี่คน ในจำนวนนี้ มีพี่หยง/พี่หยิก เป็นนักศึกษาแพทย์ ปี 3 คนแรก ยังอยู่ดีมีสุขอยู่จนทุกวันนี้ คนหลังเสียชีวิต ไปหลายปีแล้วในเขตชนบท

แล้วก็ ไก่หญิง/ไก่ชาย เป็น นักศึกษาแพทย์ปี 2 คนหลัง เป็นผู้ชาย บางทีแอบเรียกกัน ว่า (อ้าย-ไอ้) ไก่ร้อยปี   เพราะชื่อจริง แปลได้ความ ว่า อย่างนั้น นามสกุลเดียวกับ นักการเมืองตระกูลหนึ่ง คนแรกเป็นผู้หญิง - เพื่อนที่ฉันรู้สึกผูกพัน ที่สุด คนอื่นๆ ฉันไม่สนิท รู้จักแต่เพียงผ่านๆ

และในท้ายที่สุด ก็เรื่องคัดค้าน การกลับเข้ามาประเทศ ของ จอมพลถนอม-ประภาส ที่ติดตามมาด้วย เหตุการณ์นองเลือด ในวันที่ 6 ตุลา 2519 ที่ กทม.

นับเป็นความ "โชคดี" ของนักศึกษาเชียงใหม่ในช่วงนั้น ที่มีฝ่ายการข่าวดี รุ่นพี่บางคนจำไม่ได้ว่าใคร...

ฉันความจำ หลายส่วน เสื่อม บางที จำได้ แต่เหตุการณ์ บางทีฉัน ก็มีปัญหา ในการจำชื่อ กับจำหน้าคน บางทีจำไม่ได้-มัน.....หลายปี ผ่านมาแล้ว ฉันความจำ เกี่ยวกับผู้คน สับสน.....  จนบัดนี้ ฉันเหมือน ว่า จะเหลือ แต่อารมณ์ ความรู้สึก กับเหตุการณ์ ? [ส่วนผู้คนเหลือแต่รูปทรง ไม่มีหน้า ไม่มีรายละเอียด...?!]

พี่เขาเล่าให้ฟัง ว่า เขาเป็นพวกบู๊ๆ อ่ะนะ และรูปแบบ ท่าทาง การแต่งเนื้อแต่งตัว ก็ละม้าย คล้ายไปทางพวกกระทิงแดง / -นศ. เกษตร-วิดวะ คือ ชอบแต่งชุด  สีน้ำเงิน ขับมอเตอร์ไซด์ ฝ่าเข้าไปในกลุ่ม ของ พวกนักศึกษาฝ่ายขวา  ที่มีทั้ง พวกอาชีวะจากกทม. ลูกเสือชาวบ้าน ที่รวมพลกันอยู่อีกที่หนึ่ง จำไม่ได้ว่า คนเล่าบอกว่าที่ไหน โดยพวกนั้น ก็ไม่สงสัยอะไร คิดว่าเป็นพวกเดียวกัน ก็เลยได้รู้ ว่า ที่เชียงใหม่ ก็จะมีการ "ลุย" นักศึกษาด้วย โดยจะลุยปราบพร้อมกันทั่วประเทศ ในเช้ามืด ของ วันรุ่งขึ้น

เมื่อข้อมูลนี้ มาถึงกลุ่มวางแผน และวิเคราะห์สถานการณ์ ของ นักศึกษาฝ่ายก้าวหน้า ซึ่ง เมื่อประเมินสถานการณ์กันดู ประกอบกับความรุนแรง ที่กำลังประสบกันอยู่ ในการเคลื่อนไหวกิจกรรม ในเขตชนบท ที่แกนนำชาวนา ถูกลอบฆ่าไปหลายคน  ทั้งที่เป็นข่าว และ  ไม่เป็นข่าว

ก็คิดกัน   ว่า  เหตุการณ์ จะต้องรุนแรงแน่   และ ไม่น่าจะเอาชีวิต ของ  นักศึกษาส่วนใหญ่ มาแลก มาเสี่ยง จึงให้ "ตัวเปิด"/ก็ พวกดาวไฮปาร์ก ในการประท้วงแหละ - จำไม่ได้ว่าใคร ขึ้นเวที ประกาศสลายการชุมนุม ไป     ในกลางดึก ของ คืนวันที่ 5 ตุลา 2519

เมื่อพวกฝ่ายขวา เคลื่อนขบวนมา ในตอนเช้าตรู่  จึงเจอแต่ ความว่างเปล่า และคลาดกันอย่างหวุดหวิด /นี่ฉันเดาเหตุการณ์ เอาเองนะ ฉันก็จำไม่ได้ว่า วันนั้น คืนนั้น ฉันอยู่ที่ไหนทำอะไร?   ต้องนั่งนึกๆ ย้อนดูอีกที...

ซึ่งนั่น.... น่าจะเป็นกิจกรรมสุดท้าย ของ การเคลื่อนไหว ทางการเมือง ของ   นักศึกษาฝ่ายก้าวหน้า ของ มช. ในสมัยนั้น

สิ่งที่เหลือ ในความทรงจำของฉัน เกี่ยวกับ กิจกรรมการเคลื่อนไหว ของ นักศึกษาฝ่ายก้าวหน้า ของ มช. สมัยนั้น ก็คือ เมื่อคิดย้อนหลังกลับไป เทียบกับนิสิตนักศึกษาสมัยปัจจุบัน(2004) ฉันไม่รู้ว่า นิสิตนักศึกษาฝ่ายก้าวหน้า สมัยนั้น สวม "หัวใจ" อะไร จึงคิดทำเรื่องใหญ่ๆ โต ๆ อันเป็นปัญหาของบ้านเมือง ทั้งสิ้นได้อย่างนั้น? แล้วก็อายุน้อยๆ กันทั้งนั้น

"หัวใจ" อย่างนั้น คงหายากแล้วในยุคนี้?

"หัวใจ" ที่ปารถนาจะให้สังคมไทยดีขึ้น เป็นธรรมขึ้น ถูกต้องขึ้น พร้อมกับลงมือกระทำ เพื่อให้บรรลุ ตามความปารถนา (อย่างที่คุณแม่ฉันว่า) แบบ "มอบกายถวายวิญญาณ" อย่างไรอย่างนั้น

"หัวใจ" อย่างนั้น ในยุคนั้น จะหลงเหลือตกทอดส่งต่อมาถึงยุคนี้  ....บ้างหรือเปล่า?

หรือจะยังคงพอมีเหลือตกตะกอน เป็นผลึกฝังลึกอยู่....ในก้นบึ้งหัวใจของใครอยู่บ้าง? [ """ ที่ยามเมื่อนึกคิดขึ้นมา ก็ให้ร้าวรานชีวิตจิตใจยิ่งนัก? กับการดำรงอยู่ ของ ผองชนคนเดือนตุลา ในวันนี้!!  พ.ศ.นี้(2550)!! ]

ฉันไม่เยาว์ ฉันไม่เขลา ฉันไม่ทึ่ง ฉันพบ ฉันเจอ..... ความหมาย ฉันไม่หวัง เก็บอะไรไป ให้มากมาย ซึ่งสุดท้าย ก็รู้ว่า เก็บอะไร ได้มาบ้าง [ได้ตั้งเยอะ!!) / หาใช่ได้แต่ แค่กระดาษ มาแผ่นเดียว ! [ซะกะหน่อย!]

การเคลื่อนไหวทางการเมืองของนักศึกษาเชียงใหม่ช่วงปี 2518-2519/ลักษณะพิเศษของ CMU / กิจกรรมการเคลื่อนไหว/me's main menu

Last up date 8 Oct. 2007