Books recommend/หนังสือแนะนำ


๑/
"จากดอยยาวถึงภูผาจิ" ของ จันทนา ฟองทะเล /พิมพ์ครั้งที่ ๒

เป็นเรื่องราว   / เรื่องเล่า ของ สหายร่วมรบ จาก ประสบการณ์จริง ที่จะบอกเล่าเก้าสิบให้ ผู้อ่าน ได้เข้าใจ สภาพการณ์ ของเหตุการณ์ ทั้งภายใน และ ภายนอกประเทศ ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น รวมทั้ง บอกกล่าวถึง อารมณ์ความรู้สึกนึกคิด ของ อดีตนักศึกษาที่ได้กลายเป็น "นักรบประชาชน" ในวันนั้น ภายใต้การชี้นำ ของ "พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย" พรรคการเมืองเก่าแก่ที่สุดพรรคหนึ่ง ที่ได้เคยถือกำเนิดเกิดขึ้นในประเทศไทย! [แม้วันนี้ องค์ประกอบที่เป็นตัวคนของพรรคนี้ จะล้มหายตายจากกันไปบ้าง ที่เหลืออยู่ ก็กระจัดกระจายกันไป ทำมาหากิน "เลี้ยงตัวเอง"/"เลี้ยงครอบครัว" กันตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อต แบบต่างคนต่างทำ ตัวใครก็ตัวมันกันหมดแล้วก็เถอะนะ .....อย่างไรก็ยังเป็นพรรคการเมืองหนึ่ง ที่ได้เคยต่อสู้กับความไม่เป็นธรรม ของ "อำนาจรัฐ" กันมาแล้ว อย่างถึงพริกถึงขิงถึงเลือดถึงเนื้อ แต่ไม่ได้เข่นฆ่าใคร ไม่เลือกหน้า ...อย่างที่ "บางกลุ่ม" ทำอยู่ในภาคใต้เวลานี้ก็แล้วกันนิ]

จะเข้าใจพื้นฐานและเรื่องราว รวมทั้งจะ "รู้สึก" ได้ถึงบรรยากาศ ของ เวบไซท์นี้ ไม่อ่านเล่มนี้ ไม่ได้แล้ว....

 

บุษบาเสี่ยงเทียน

คำร้อง - ทำนอง  ศักดิ์  เกิดศิริ
ขับร้อง - วงศ์จันทร์  ไพโรจน์
(บันทึกเสียงครั้งแรก 2509)

เทียนจุดเวียนพระพุทธา
ตัวข้าบุษบาขออธิษฐาน
เทียนที่เวียนนมัสการ
บันดาลให้หทัยสมปรารถนาดลจิตอิเหนาให้เขามารักข้า
ขอองค์พระปฏิมาเมตตาช่วยคิดอุ้มชู
ขอเทียนที่เวียนวนดลฤทัยสิงสู่
ให้องค์ระเด่นเอ็นดูอย่าได้รู้คลายคลอน

อ้าองค์พระพุทธา
ตัวข้าบุษบาขอกราบวิงวอน
ข้าสวดมนต์ขอพระพร
วิงวอนให้หทัยระเด่นปรานี

รักอย่าเคลือบแฝงดังแสงเทียนริบหรี่
ขอองค์ระเด่นมนตรีโปรดมีจิตนึกเมตตา
ขอเทียนที่เสี่ยงทายดลให้คนรักข้า
รักเพียงแต่บุษบาดั่งข้านี้ตั้งใจ

Me's main menu