ตุลา.2519-แด่ความทรงจำของตัวฉันเอง/my oct.2519's memo for me myself

 

บทที่ 8 / สลายกองร้อยหก ครูเท้าเปล่า-งานมวลชนเขตฐานที่มั่น โรงเรียนอนุชนแดง สำนักพิมพ์ตะวันแดง สำนักถ้ำหมอ สำนักพลาฯ กองหนึ่ง-กองสอง กองสี่ แนวหลังและแนวหน้า

 

 

 

 

กลับไป  บทที่ 7 / back to main page / CMU /ไป บทที่ 9

 

 

 

 

 


-

แม่พิมพ์ของชาติ ( Cm )
อรวี สัจจานนท์
Cm

                   

 ดนตรี 4 Bars..2...3...
4..แสงเรืองๆที่ส่องประเทือง
ไปทั่วเมืองไทย
คือแม่พิมพ์อันน้อยใหญ่
โอ้ครูไทยในแดนแหลมทอง
เหนื่อยยากอย่างไร
ไม่เคยบ่นไปให้ใครเขามอง
ครูนั้นยังลำพอง
ในเกียรติของตนเสมอมา
..ที่ทำงานช่างสุดกันดาร
ในป่าพงไพร
ถึงจะไกลก็เหมือนใกล้
เร่งรุดไปให้ทันเวลา
กลับบ้านไม่ทันบางวันต้องไป
อาศัยหลวงตา
ครอบครัวคอยท่าไม่รู้ว่าไปอยู่ไหน
..ถึงโรงเรียนก็เจียนจะสาย
จวนได้เวลา
เห็นศิษย์รออยู่พร้อมหน้า
ต้องรีบมาทำการสอน
ไม่มีเวลาที่จะได้มาหยุดพอพักผ่อน
โรงเรียนในดงป่าดอน
ให้โหยอ่อนสะท้อนอุรา
ดนตรี 4 Bars..2...3...
4..ชื่อของครูฟังดูก็รู้ชวนชื่นใจ
งานที่ทำก็ยิ่งใหญ่
สร้างชาติไทยให้วัฒนา
ฐานะของครูใครๆก็รู้
ว่าด้อยหนักหนา
ยังสู้ทนอุตส่าห์
สั่งสอนศิษย์มาเป็นหลายปี
..นี่แหละครูที่ให้ความรู้
อยู่รอบเมืองไทย
หวังสิ่งเดียวคือขอให้
เด็กของไทยในผืนธานี
ได้มีความรู้เพื่อช่วยเชิดชู
ไทยให้ผ่องศรี ครูก็ภูมิใจที่
สมความเหนื่อยยาก
ตรากตรำมา...

 


 Intro2519Me

ช่วงปี 2518-2519

ช่วงปี 2523-2528

ช่วงปี 2528-2552

 

Me's main menu / Today's Me /Me's relaxing/Me's activities for Autistic Thailand