ตุลา.2519-แด่ความทรงจำของตัวฉันเอง/my oct.2519's memo for me myself

บทที่ 5 / ฐานที่มั่นเขต 7 ภูผาจิและภูผาช้างน้อย
 Intro2519Me

ช่วงปี 2518-2519

ช่วงปี 2523-2528

ช่วงปี 2528-2552


ดาวประดับใจ
ดอน สอนระเบียบ

เหม่อมองฟ้าคืนนี้ แสงดาวเรียงรายสวยเด่น
แต่ใจฉันคืนนี้ สุดแสนลำเค็ญหม่นหมาง
ค่ำคืนนั้นได้กอดกระซิบ แนบชิดเคียงข้าง
แต่คืนนี้เปล่าเปลี่ยวอ้างว้าง ระทมอ่อนใจ

สุดเหงา ลมโชยมาหนาวสั่น
ยังคิดถึงคืน ยามแสนชื่นไม่หาย
ยากจะหา รักใดแทนนั้นได้
สุขนั้นลอยไป เลือนลาง ลับตา

มอง ดวงดาวริบหรี่
ดั่งใจฉันยามนี้อับแสง สิ้นแววส่องมา
ใจ ยังปรารถนา
รอเธอมา เป็นดาวหัวใจ

สุดเหงา ลมโชยมาหนาวสั่น
ยังคิดถึงคืน ยามแสนชื่นไม่หาย
ยากจะหา รักใดแทนนั้นได้
สุขนั้นลอยไป เลือนลาง ลับตา

มอง ดวงดาวริบหรี่
ดั่งใจฉันยามนี้อับแสง สิ้นแววส่องมา
ใจยังปรารถนา…..
รอเธอมา เป็นดาวหัวใจ
ใจยังปรารถนา….รอเธอมา ชุบชีวิตใหม่ .

_ SUBARU  
Tanimura Shinji

Me ryuko shite nani moni esu
Kana shiku te mi u akereba
Kyo oya nino karyn mi shiyo ni
Okani mi eru mono watashi

Ah..ha ku ta ke shiru
Sada mi no kyo shita shiyo
Semete ishoya kani
Kono mi o tera sayo
Wa re wa yuku
A ushi ryuki uhono mamate
Wa re wa yuku Saraban, subaru yo

Ikeyo seraba mo nenonaka
Kogara shiwa naki tsui karu
Saredo waga mu ne wa a ga shilku
Yumi o, o isuzu heru nare

Ah..ha asan same ku
Namo naki Kyo shita shiyo
Semete asa ya kani Sano mi o, o wareyo
Wa re mo yuku Koko rodo me,
Ishuru mamate Wa re mo yuku
Saraban, subaru yo
Ah..ha ishino ika, dore kaga kono mi ishiyo
Ah..ha ishi no ika,
Dore kaga kono mi ishiyo
Wa re wa yuku A ushi ryuki uhono mamate
Wa re wa yuku Saraban, subaru yo
Wa re wa yuku Saraban, subaru yo


Me's main menu / Today's Me /Me's relaxing/Me's activities for Autistic Thailand