ตุลา.2519-แด่ความทรงจำของตัวฉันเอง/my oct.2519's memo for me myself

บทที่ 4 / เดินทางย้ายเขต ชายแดนลาว กวนตืน เต2 ภูเสียวตก

 Intro2519Me

ช่วงปี 2518-2519

ช่วงปี 2523-2528

ช่วงปี 2528-2552

 หญิงสู้หญิงชนะ

 

Me's main menu / Today's Me /Me's relaxing/Me's activities for Autistic Thailand