ตุลา.2519-แด่ความทรงจำของตัวฉันเอง/my oct.2519's memo for me myself


บทที่ 2 / ฐานที่มั่นเขต 8 ตื่นตาตื่นใจ


 

 

 

 

Intro2519Me

ช่วงปี 2518-2519

ช่วงปี 2523-2528

ช่วงปี 2528-2552

ภูพานปฏิวัติ


Me's main menu / Today's Me /Me's relaxing/Me's activities for Autistic Thailand