ตุลา.2519-แด่ความทรงจำของตัวฉันเอง/my oct.2519's memo for me myself

 

บทที่ 13 / ลงสู่พื้นราบ-จากป่าคืนเมือง กลับบ้าน กลับมหาวิทยาลัย

กลับไป  บทที่ 10 / back to main page / CMU /ไป บทที่ 12

 Intro2519Me

ช่วงปี 2518-2519

ช่วงปี 2523-2528

ช่วงปี 2528-2552

 

Me's main menu / Today's Me /Me's relaxing/Me's activities for Autistic Thailand

                                 

 

 

 

 

Fernando/ABBA

Can you hear the drum Fernando? I remember   long ago another starry night like this in the firelight Fernando.

You were humming to yourself and softly strumming your guitar.

I could hear the distant drums and sounds of bugle call were coming from afar.

Every hour, every minute seemed to last eternally, I was afraid Fernando.

We were young and full of life, and none of us prepared to die.  And I'm not to say the roar of guns and cannons almost made me cry.

#There was something in the air that night, the stars were bright Fernando.

They were shinning there for you and me, for liberty, Fernando.

They were shinning there for you and me, for liberty, Fernando.

 Though we never thought that we could lose, there's no regret.

If I had to do the same again, I would my friend, Fernando.

If I had to do the same again, I would my friend, Fernando.

Now we're old gray Fernando.  And since many years I haven't seen a rifle in your hand.

Can you hear the drums Fernando? Do you still recall the fateful night , we crossed the Rio Grande.

I can see it in your eyes. How proud you were to fight for freedom in this land.

[ Repeat #]