ตุลา.2519-แด่ความทรงจำของตัวฉันเอง/my oct.2519's memo for me myself

บทที่ 12 / "รักเธอเท่าฟ้า" กับข่าวร้าย และข่าวร้ายลงเรื่อยๆ
                                                                    

                                                             

กลับไป  บทที่ 11 / back to main page / CMU /ไป บทที่ 13

 

 Intro2519Me

ช่วงปี 2518-2519

ช่วงปี 2523-2528

ช่วงปี 2528-2552 

 

Me's main menu / Today's Me /Me's relaxing/Me's activities for Autistic Thailand


ถ้าวันนี้ยังมีเขาอยู่
สวลี ผกาพันธ์

ถ้าวันนี้ยังมีเขาอยู่
เราคงยืนสู้ ดูโลกอย่างทรนง
ปัญหาใดใด ไม่เคยพะวังพะวง
เรื่องราวใหญ่ก็เล็กลง
สองคนช่วยกันคลี่คลาย
แต่วันนี้ไม่มีเขาอยู่
ทิ้งเราทนสู้
ดูโลก อยู่เพียงเดียวดาย
เหมือนคนเดิน
หลงทางกลางทะเลทราย
ซอกซอน หอบสังขารไป
ทิศทางใดใด จุดหมายไม่มี

บุญเราสร้าง ร่วมกันมาน้อยนัก
เคราะห์และกรรม นำชัก
ต้องจากกันชั่วชีวี
ขอบูชาด้วยน้ำตา แห่งความภักดี
คิดถึงอยู่ทุกนาที
ร้าวฤดีเหลือนั่น