ตุลา.2519-แด่ความทรงจำของตัวฉันเอง/my oct.2519's memo for me myselfบทที่ 11 _-สำนักปัญญาชน และการผ่านมาแล้วก็ผ่านไปของ "สิ่งชำรุดทางประวัติศาสตร์"


 กลับไป  บทที่ 10 / back to main page / CMU /ไป บทที่ 12

 
  Intro2519Me

ช่วงปี 2518-2519

ช่วงปี 2523-2528

ช่วงปี 2528-2552
เสียงเพรียกจากมาตุภูมิ

Me's main menu / Today's Me /Me's relaxing/Me's activities for Autistic Thailand