ตุลา.2519-แด่ความทรงจำของตัวฉันเอง/my oct.2519's memo for me myselfบทที่ 10 / กองพลาธิการ กับ "ลุงสี" และฉัน

กลับไป  บทที่ 9 / back to main page / CMU /ไป บทที่ 11

 Intro2519Me

ช่วงปี 2518-2519

ช่วงปี 2523-2528

ช่วงปี 2528-2552


 

พรานทะเล ( F )
สุนทราภรณ์


F

ดนตรี 4 Bars..2...3...
4.ชีวิตที่คร่ำ กลางน้ำเวียนวน
...ลอยล่องกลางชลไม่พ้นทนไป
...อยู่กับเรือเบื่อใจ ผองพรานทะเลเร่ไป
อยู่ห่างไกลกลางสายชล
...มองน้ำตรงหน้า จรดฟ้าไกลไกล
...ว้าเหว่ดวงใจไม่เห็นผู้คน
...คลื่นและลม สู้ ทน ทุกข์ใจปานใดไม่บ่น
สู้แดดฝนลำบาก กาย
...อยู่หว่างทะเล นาน นาน
ท้องเรือเป็นบ้าน ท้องธารเรือนตาย
...สิ้นชีพสิ้นชนม์ เคราะห์ร้าย
ศพฝังโดยง่าย ฝากเอาไว้ใต้ คงคา
...เพียงเห็นริมฝั่ง สักครั้งดีใจ
...มาบกทีไรให้แสนปรีดา
...ใกล้แผ่นดิน เข้า มา
เหมือนมีวิมานตรงหน้า
ปลื้มหนักหนา แทบจูบดิน
...อยู่หว่างทะเล นาน นาน
ท้องเรือเป็นบ้าน ท้องธารเรือนตาย
...สิ้นชีพสิ้นชนม์ เคราะห์ร้าย
ศพฝังโดยง่าย ฝากเอาไว้ใต้ คงคา
...เพียงเห็นริมฝั่งสักครั้งดีใจ
...มาบกทีไรให้แสนปรีดา
...ใกล้แผ่นดินเข้ามา
เหมือนมีวิมานตรงหน้า
ปลื้มหนักหนาแทบจูบดิน
.

 

 พรานพนา ( F )
ทปท.(นศ./เขต
7


F
ดนตรี 4 Bars..2...3...
4.ชีวิตที่คราคร่ำ กลางดงพงไพร
...ขึ้นดอยทีใด  ไม่พ้นทeddddนไป
...อยู่กับภูเบื่อใจ ผองพรานพนา เร่ไป
อยู่ห่างไกลกลางพนา
...มองสันภูข้างหน้า จรดฟ้าไกลไกล
...ว้าเหว่ดวงใจไม่เห็นผู้คน
...(ทาง)ลื่นและฝน  สู้ ทน ทุกข์ใจปานใดไม่บ่น
สู้จำทนลำบาก กาย
...อยู่หว่างพนา นาน นาน
ยอดดอยเป็นบ้าน ป่านั้นเรือนตาย
...สิ้นชีพสิ้นชนม์เคราะห์ร้าย
ศพฝังโดยง่าย ฝากเอาไว้ใต้เชิงดอย
...มองเห็นดอยต่ำ สักครั้งดีใจ
...ลงภูทีไรให้แสนปรีดา
...ใกล้ตัวเมือง เข้า มา
เหมือนมีวิมานตรงหน้า
ปลื้มหนักหนา แทบจูบดิน
...อยู่หว่างพนา นาน นาน
ยอดดอยเป็นบ้าน ป่านั้นเรือนตาย
...สิ้นชีพสิ้นชนม์ เคราะห์ร้าย
ศพฝังโดยง่าย ฝากเอาไว้ใต้เชิงดอย
...เพียงเห็นดอยต่ำสักครั้งดีใจ
...ลงดอยทีไรให้แสนปรีดา
...ใกล้ตัวเมืองเข้ามา
เหมือนมีวิมานตรงหน้า
ปลื้มหนักหนาแทบจูบดิน
.

 

 

 

Me's main menu / Today's Me /Me's relaxing/Me's activities for Autistic Thailand