ตุลา.2519-แด่ความทรงจำของตัวฉันเอง/my oct.2519's memo for me myself


บทที่ 1 / มุ่งเขตเขา-จากเมืองสู่ป่า

 

หลังเกิดเหตุการณ์  ๖ ตุลา ที่ธรรมศาสตร์ ก็เกิดสภาพที่เรียกได้ว่า นักศึกษาที่ทำกิจกรรมต่างหลั่งไหลออกจากมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาต่างๆ บ้างก็ถูกพ่อแม่ส่งไปเมืองนอก และบ้างก็....ไปตามเสียงจาก....... สถานีวิทยุของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย หรือ "สปท." ที่ส่งกระจายเสียงมาจากประเทศจีน รับฟังได้ด้วยวิทยุคลื่นสั้น ที่ว่า  "เขตฐานที่มั่น"   หรือ  "เขตอำนาจรัฐแดง" ในเขตป่าเขาภายใต้การนำของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเป็น "แนวหลังที่ไว้ใจได้" ......

 
Intro2519Me

ช่วงปี 2518-2519

ช่วงปี 2523-2528

ช่วงปี 2528-2552Me's main menu / Today's Me /Me's relaxing/Me's activities for Autistic Thailand