ตุลา.2519-แด่ความทรงจำของตัวฉันเอง/my oct.2519's memo for me myself

 

ช่วงปี 2518-2519

ดอกไม้
วงพลังเพลง
เนื้อร้อง จิระนันท์ พิตรปรีชา
....ดนตรี..........

ดอกไม้ ดอกไม้จะบาน.
บริสุทธิ์กล้าหาญ.
จะบานในใจ.
สีขาว หนุ่มสาวจะใฝ่
แน่วแน่แก้ไข.
จุดไฟศรัทธา.

เรียนรู้ ต่อสู้มายา.
ก้าวไปข้างหน้า.
เข้าหามวลชน.
ชีวิต อุทิศยอมตน.
ฝ่าความสับสน.
เพื่อผลประชา.

**...ดอกไม้ บานให้คุณค่า.
จงบานช้าๆ แต่ว่ายั่งยืน.
ที่นี่ และที่อื่นๆ.
ดอกไม้สดชื่น.
ยื่นให้มวลชน

....ดนตรี..........

ดอกไม้ ดอกไม้จะบาน.
บริสุทธิ์กล้าหาญ.
จะบานในใจ.
สีขาว หนุ่มสาวจะใฝ่
แน่วแน่แก้ไข.
จุดไฟศรัทธา.

เรียนรู้ ต่อสู้มายา.
ก้าวไปข้างหน้า.
เข้าหามวลชน.
ชีวิต อุทิศยอมตน.
ฝ่าความสับสน.
เพื่อผลประชา.

**...ดอกไม้ บานให้คุณค่า.
จงบานช้าๆ แต่ว่ายั่งยืน.
ที่นี่ และที่อื่นๆ.
ดอกไม้สดชื่น.
ยื่นให้มวลชน
.

ช่วงปี 2518-2519

บทที่ 1 / รถไฟสายมหาวิทยาลัย

บทที่ 2 / พิธีกรรมรับน้อง เดินขึ้นดอย น้องรหัส พี่รหัส ลุงรหัส  กับระบบโซตัส

บทที่ 3 / คณะวิทยาศาสตร์ ห้องเลกเชอร์ ห้องแลบ ห้องสมุด อาจารย์ รุ่นเพื่อน รุ่นพี่  ร่วมและต่างชั้นปี ร่วมและต่างคณะ

บทที่ 4 /  หลังมอ. หอหญิง หอชาย  แคนทีน  สโมสรนักศึกษา   อ่างแก้ว     หน้ามอ.  น้ำตกห้วยแก้ว ดอยปุยดอยสุเทพ ตำหนักภูพิงค์  อาจารย์องุ่น มาลิก  และ a few good men in Thailand

บทที่ 5 / ออกค่าย แม่เลียง แม่วะ ลำพูน ลำปาง เชียงราย : พบเพื่อนต่างคณะต่างชั้นปี

บทที่ 6 / รูมเมทที่รัก

บทที่ 7 / กลุ่มผู้หญิง มช. พรรคประชาธรรม สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทที่ 8 / หนังสือ สัมมนา หนังสือ และหนังสือพิมพ์

บทที่ 9 / "หอพัก แคนทีน สนามหญ้า/สนามฟุตบอล ศาลาธรรม สวนดอก ใต้ถุนตึกบางคณะ ท่าแพ และการชุมนุมประท้วง" กับ "ผู้คนและรุ่นพี่แสนรัก"

บทที่ 10 / โครงงานชาวนา : บ้านแสงตะวัน บ้านมะละกอ บ้านรวงผึ้ง บ้าน...และกลุ่มมังกรน้อยยุวชนลูกหลานแกนนำชาวนา

บทที่ 11 /  "นักศึกษาคนคุก" กับครั้งแรกที่ไปยืนเกาะกรงขังพูดคุยส่งข้าวส่งน้ำและครั้งต่อๆ ไป

บทที่ 12 / ปอยู่หมู่บ้านกับชาวนาชาวไร่

บทที่ 13 / รุ่นพี่ที่รัก และตัดใจไปตามตะวัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตุลา

ตุลา.2519-แด่ความทรงจำของตัวฉันเอง/my oct.2519's memo for me myself

 

ช่วงปี 2518-2519

ดอกไม้
วงพลังเพลง
เนื้อร้อง จิระนันท์ พิตรปรีชา
....ดนตรี..........

ดอกไม้ ดอกไม้จะบาน.
บริสุทธิ์กล้าหาญ.
จะบานในใจ.
สีขาว หนุ่มสาวจะใฝ่
แน่วแน่แก้ไข.
จุดไฟศรัทธา.

เรียนรู้ ต่อสู้มายา.
ก้าวไปข้างหน้า.
เข้าหามวลชน.
ชีวิต อุทิศยอมตน.
ฝ่าความสับสน.
เพื่อผลประชา.

**...ดอกไม้ บานให้คุณค่า.
จงบานช้าๆ แต่ว่ายั่งยืน.
ที่นี่ และที่อื่นๆ.
ดอกไม้สดชื่น.
ยื่นให้มวลชน

....ดนตรี..........

ดอกไม้ ดอกไม้จะบาน.
บริสุทธิ์กล้าหาญ.
จะบานในใจ.
สีขาว หนุ่มสาวจะใฝ่
แน่วแน่แก้ไข.
จุดไฟศรัทธา.

เรียนรู้ ต่อสู้มายา.
ก้าวไปข้างหน้า.
เข้าหามวลชน.
ชีวิต อุทิศยอมตน.
ฝ่าความสับสน.
เพื่อผลประชา.

**...ดอกไม้ บานให้คุณค่า.
จงบานช้าๆ แต่ว่ายั่งยืน.
ที่นี่ และที่อื่นๆ.
ดอกไม้สดชื่น.
ยื่นให้มวลชน
.

ช่วงปี 2518-2519

บทที่ 1 / รถไฟสายมหาวิทยาลัย

บทที่ 2 / พิธีกรรมรับน้อง เดินขึ้นดอย น้องรหัส พี่รหัส ลุงรหัส  กับระบบโซตัส

บทที่ 3 / คณะวิทยาศาสตร์ ห้องเลกเชอร์ ห้องแลบ ห้องสมุด อาจารย์ รุ่นเพื่อน รุ่นพี่  ร่วมและต่างชั้นปี ร่วมและต่างคณะ

บทที่ 4 /  หลังมอ. หอหญิง หอชาย  แคนทีน  สโมสรนักศึกษา   อ่างแก้ว     หน้ามอ.  น้ำตกห้วยแก้ว ดอยปุยดอยสุเทพ ตำหนักภูพิงค์  อาจารย์องุ่น มาลิก  และ a few good men in Thailand

บทที่ 5 / ออกค่าย แม่เลียง แม่วะ ลำพูน ลำปาง เชียงราย : พบเพื่อนต่างคณะต่างชั้นปี

บทที่ 6 / รูมเมทที่รัก

บทที่ 7 / กลุ่มผู้หญิง มช. พรรคประชาธรรม สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทที่ 8 / หนังสือ สัมมนา หนังสือ และหนังสือพิมพ์

บทที่ 9 / "หอพัก แคนทีน สนามหญ้า/สนามฟุตบอล ศาลาธรรม สวนดอก ใต้ถุนตึกบางคณะ ท่าแพ และการชุมนุมประท้วง" กับ "ผู้คนและรุ่นพี่แสนรัก"

บทที่ 10 / โครงงานชาวนา : บ้านแสงตะวัน บ้านมะละกอ บ้านรวงผึ้ง บ้าน...และกลุ่มมังกรน้อยยุวชนลูกหลานแกนนำชาวนา

บทที่ 11 /  "นักศึกษาคนคุก" กับครั้งแรกที่ไปยืนเกาะกรงขังพูดคุยส่งข้าวส่งน้ำและครั้งต่อๆ ไป

บทที่ 12 / ปอยู่หมู่บ้านกับชาวนาชาวไร่

บทที่ 13 / รุ่นพี่ที่รัก และตัดใจไปตามตะวัน