Me's education profiles [for "The only son" [Autistic]]

บันทึกสัพเพเหระ

[ปัญหา/ค่าใช้จ่าย/เหตุการณ์/ความรู้สึกนึกคิด/ของการหวนกลับเรียนตอนแก่(เมื่ออายุปาเข้าไปครึ่งศตวรรษแล้วนี่นะ!)....ฯลฯ เรียน ป.โท มสธ./สาขาศึกษาศาสตร์ แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน เอกมัธยมศึกษา(สังคม)..จะไปรอดไหมนะนี่นะ...เจ้าประคุณเอ๋ย!]

@ ปีการศึกษา ที่ ปีการศึกษา ๒๕๕๔-ภาคการศึกษาแรก  จนปีสุดท้ายยังสอบประมวลความรู้ภาคทฤษฎีไม่ผ่าน /จะสอบทีไรมีเรื่องทุกที ไม่เรื่องสามีก็เรื่องลูกไม่ลูกสาวก็ลูกชาย.......ทางมหา'ลัย มีจดหมายมาว่า ให้สอบได้อีกครั้ง? จะต่อหรือจะทิ้ง? ลงเสียเงินไปแล้วก็เหมือนเสียทิ้งสอบไม่ผ่านบ้างไม่ได้ไปสอบบ้าง เอาไงดีวะ? ทิ้งก็คุยกะลูกสาวไม่ได้ แม่จับจดแม่เรียนทิ้งๆขว้างๆ

@ ปีการศึกษา ที่ ปีการศึกษา ๒๕๕๓-ภาคการศึกษาแรก-drop_ภาคการศึกษาที่ ๒ กำลังตัดสินใจประเมินข้อมูลทั้งหมดว่าจะเอาไงต่อ....ติดต่อ อ.สิริวรรณ 0851416030 อ.สิริวรรณให้ติดต่อ อ.ที่ปรึกษา อ.สุมนทิพย์ 0859235773 อ.สุมนทิพย์ให้ติดต่อ คุณแหม่มเจ้าหน้าที่ก่อน 025048505-6"""""ลงทะเบียนวันสุดท้าย ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๓...วันนี้วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๓...สายไม่ว่างตลอดเลย(๑๐.๕๐ น.)...คุณแหม่มบอกไม่เคยมีกรณีผ่านมือมาก่อนไม่รู้ให้คุยกะอาจารย์ บอกคุยแล้ว อาจารย์ให้คุยกับคุณแหม่ๆ บอกงั้นไปคุยกะฝ่ายทะเบียนๆ อาจจะเคยทำของคณะอื่น ?....โทร.กลับไปถามฝ่ายทะเบียน......ฝ่ายทะเบียนบอกทำได้ โดยโหลดแบบฟอร์มการลงทะเบียนขอเรียนเกินโครงสร้างหลักสูตรโดยไม่เอามาคำนวณเกรด..ที่ยังไม่พร้อมจะทำสรรนิพนธ์ เอาแค่สอบประมวลความรู้ภาคทฤษฎีให้ผ่านก่อนได้ไหม? [ฝ่ายทะเบียนบอกได้ แต่ต้องเสีย เงินรวม ๒,๕๐๐-. บาท -หมายถึงลงแต่ สอบประมวลความรู้ 9999]"""โทร.บอกให้ปุ๊กไปจัดการให้-ค่าใช้จ่าย ๓,๕๐๐-๔,๐๐๐ บาท [จะหาจากไหนฟะเนี่ยะ-บักโกรกไปตามๆ กัน บ้านตุ้มใกล้ๆบ้านปุ๊กก็ไฟไหม้-หมดเลยย...]

[ช่วง ๒๕๕๐-๒๕๕๓ มีปัญหาลูกสาวเข้ามหาลัยปีแรก ลูกจ้างโกงเป็นคดีความ คนที่มาช่วยเรื่องงานต้นไม้ งานพืชพันธุ์ไม้ออทิสติก   โกงเป็นคดีความอีก เอาน้องชายออกจากราชการมาช่วยยกมาทั้งครอบครัวยุ่งมาก พ่อบ้านมีกิ๊ก-งานนี้บรรลัยไปเยอะ-ส่งผลถึงลูกสาวไม่เรียนเลยดร๊อปและออกจากจุฬาในที่สุด ลูกชายออทิสติกเป็นลมชักบ้าง อุบัติเหตุบาดเจ็บจากการอาละวาดบ้าง เข้าออกโรงพยาบาลเป็นว่าเล่น.....ฯลฯ ตามมาด้วยปัญหาเรื่องหน่วยงานออทิสติกของรัฐ ที่ผลักดันให้จัดตั้งขึ้น   ไม่ลงตัว ลูกชายออทิสติกของเราด้วยของผู้ปกครองคนอื่นด้วย อายุเกินช่วงการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องออกจากศูนย์วิจัยฯออฯ มข. ต้องจัดตั้งหน่วยงานใหม่-การวิจัยระดับอาชีวะ แยกออกมา/แตกแขนงออกมา จาก การวิจัยฯ ระดับปฐมวัยและการวิจัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน.....ต้นไม้ก็เน่าตายเป็นพันๆ ต้น/หมดแล้วรุ่นแรก...วิธีการปลูกตามหลักสมดุลระบบนิเวศยังไม่ตกผลึกและยังเอาเข้าระบบไม่ทัน แรงงานคนสวนกับแม่บ้านก็เข้าๆออกๆบางครั้งหาไม่ได้ ฯลฯ ทำคนเดียวไม่ไหว งานก็ไม่เดิน]

@ ปีการศึกษา ที่ ปีการศึกษา ๒๕๕๒-ภาคการศึกษาแรก ลงเรียนแต่ทิ้งอีกไม่ส่งงานไม่ได้ไปสอบ_ภาคการศึกษาที่ ๒-drop

@ ปีการศึกษา ที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๑-drop ทั้งปี

@ ภาคการศึกษา ที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๐_ปีการศึกษาที่ ๒

20797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

สอบประมวลความรู้ :

ภาคทฤษฎี : 2 กุมภาพันธ์ 2551 / เวลา 9.00 - 12.00 น.

ภาคประยุกต์ : 3 กุมภาพันธ์ 2551 / เวลา 9.00 - 12.00 น.

วันสุดท้ายของการสอบวิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ : 15 พฤษภาคม 2551

22727 สารสนเทศร่วมสมัยทางสังคมศาสตร์

วันสัมมนาเสริม :

ครั้งที่ ๑ วันที่ ๙-๑๐ กุมภาพันธุ์ ๒๕๕๑

ครั้งที่ ๒ วันที่  ๘-๙  มีนาคม ๒๕๕๑

วันสอบ  : วันเสาร์ที่ 26 เมษายน 2551 เวลา 09:00-12:00 น.

20799 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน [ประเมินผลอบรมไม่คิดหน่วยกิต]

 

@ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา 2550-ปีการศึกษาที่ ๒

22726 สกลทรรศน์ศึกษา

สัมมนาเสริมครั้งที่ ๑

..... 28-29 กรกฎาคม 2550 """""คนมารับ เบอร์โทร .... 0899424268-นิล ค่าเครื่องบิน...5425-บาท เรียนที่เขมาฯ...ต้องเสียค่าดูแลพี่ต้น..อีก สองครั้งกับครั้งที่แล้วบวกเรียนพิเศษวันหยุดสี่วันเป็น 5,000 -บาท.....""""'งานชิ้นที่ ๑ ยังไม่ได้จ่าย..เบ็ดเสร็จของครูมดคงเหยียบหมื่น

สัมมนาเสริมครั้งที่ ๒......15-16 กันยายน 2550 เลื่อนมาเป็น 08-09 กันยายน 2550

.....รอ..ครูมาอยู่กับลูก สาย...เลยลาเรียน ๑ วันไปพรุ่งนี้????.....เดินทางกลางคืนถึงเช้า..ชุดวิชานี้ฉันจะรอด......จะไปรอดไหมเนี่ยะ....ถ้าเลิกเรียนกลางคันก็เป็นลัทธิจับจด ลัทธิทิ้งกลางคัน????.....มันพอจะได้คอนเซปเรื่องหลักสูตรและการสอนแล้ว.......แต่ถ้าได้ "ใบ" นั่นก็น่าจะดีเผื่อจะใช้หากินตอนแก่ก่อนตายได้บ้างเผื่อฝาละมีไม่เลี้ยง..ลูกสาวไม่เหลียวแล.......สมมติ..???..ตอนนี้มองทะลุแล้วว่า ไอ้หลักสูตรคู่ขนานเฉพาะบุคคลออทิสติก(พี่ต้น) มันคืออะไร และจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นรูปธรรมอย่างไร..แต่เมื่อไหร่..จะได้ลงมือทำล่ะเนี่ยะ.....สวนที่จะใช้ระบบนิเวศน์..นี่ก็..กล้วยไม้มีแต่เน่ากับเน่า....ฝนตกมาทีก็เน่าที..ระนาวเลยย......ฝนเดี๋ยวนี้กลายเป็นฝนสกปรก.....มาพร้อมกะเชื้อโรค..........และสารพิษ????...ไม่เหมือนตอนเราเป็นเด็กๆ เลย....สวนกินเงินไปเยอะมาก...ตอนนี้เป็นหนี้อยู่เกือบล้านแล้ว..ยังทำเงินไม่ได้สักบาท???? สงสัย ระบบนิเวศน์จะแพ้..สารพิษและปุ๋ยเคมี???

วันสอบ วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2550 เวลา 13.30-16.30 น.

22715 สัมมนาการมัธยมศึกษา

สัมมนาเสริมครั้งที่ ๑..... 21-22 กรกฎาคม 2550 พร้อมส่ง...งานชิ้นที่ ๑ (ไม่พร้อมอีกตามเคย)....เนื้อหา

.....ค่าเครื่อง.....4195-บาท ค่าเติมน้ำมันให้หน่อย 1400 บาท(เรียนที่ ร.ร. สุรศักดิ์)

สัมมนาเสริมครั้งที่ ๒......01-02 กันยายน 2550 พร้อมส่ง...งานชิ้นที่ ๒ เที่ยวนี้เรียนสนุกได้เพื่อนดี.....ทำงานส่งทัน......

สัมมนาเข้ม.........12-14 ตุลาคม 2550

วันสอบ วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2550 เวลา 13.30-16.30 น.

ค่าลงทะเบียน/ ปัญหาสารพัด

*ตกลงคุณประภา อภิพัฒนา (เจี๊ยบ) อีกแล้ว ให้ยืมก่อน ๓๐,๐๐๐-. (จะเอาค่าเช่าตึกให้..นี่คนเช่าขายของไม่ดีย้ายออกไปแล้ว..แล้วจะทำไงล่ะทีนี้???....) เพราะพ่อบ้านย้ายที่ทำงานเอากะตังไปต่อเติมสถานที่หมดเลย แบ็งค์ก็ไม่ให้ขยายวงเงินเพิ่มเพราะแก่แล้วและพ่อบ้านไม่ทำเครดิตเลยบอกหาเช้ากินค่ำไปอย่างนี้แหละ เป็นวันๆ ?!? ลูกสาวเข้ามหาลัยปีนี้พอดี (ค่าเทอม ค่าหอ ฯลฯ) ครูอ้อย เอารถฟอร์ดเฮอริเคนไปเกิดอุบัติเหตุ เครื่องยนต์ไหม้หมดเลยต้องเปลี่ยนเครื่องประกันบอกเอาเครื่องเก่าที่อายุการใช้งานเท้ากัน(แสนกว่ากิโล) ไม่ต้องจ่ายเพิ่มสักบาท ถ้าเอาเครื่องใหม่เอี่ยมสั่งจากญี่ปุ่นหรือออสเตรเลีย ให้จ่ายเพิ่ม ๔๐,๐๐๐-. บาท ค่าเสียเวลาติดต่อทำขวัญฯลฯอีกหมื่นก็เป็นห้าหมื่น-ก็ตกลงเครื่องใหม่ก็ใหม่วะ...แล้วจะไปเอากะตังที่ไหนล่ะนี่???""" ...พรุ่งนี้ต้องเดินทางไปเรียน ยังไม่มีตังค์ติดตัวสักบาทจ่ายค่าต้นไม้ไปหมด.... พ่อบ้านจะให้ไหมเนี่ยะ???.....คุ้มไหมนะเนี่ยะมาเรียนตอนอายุครึ่งศตวรรษนี่นะ???? เพียงแค่จะมีภาษาเดียวกะนักการศึกษา(เพื่อจะผลักดันระบบการจัดการศึกษาของประชากรที่มีความบกพร่องในโครงสร้างการทำงานของสมอง ----ให้เกิดขึ้นในโครงสร้างของ รัฐ/สังคมไทย.....???!!........20 กรกฎาคม 2550

*จะหาเงินที่ไหนหว่า สองหมื่นกว่า-จนบัดนี้ยังไม่ได้ลงทะเบียนมีแต่คนเชียร์ให้เรียนให้จบ.....-9 มิถุนายน 2550

*เทอมนี้มาชนกะลูกสาว ที่เข้าเรียนมหาลัยพอดี เงินของครอบครัวสงวนไว้ให้ลูกสาวเท่านั้น ""...จนป่านนี้ยังไม่ได้ลงทะเบียนเลย!......12 มิ.ย. 2550

@ภาคสอง 2549

ลง ๒ ชุดวิชา

20703 บริบททางการศึกษา

13-14 มกราคม 2550 สัมนาเสริม ครั้งที่ ๑-ส่ง""""งานชิ้นที่ ๑

เที่ยวนี้ ค่าใช้จ่ายทั้งค่าน้ำมันค่าเครื่องบินจำไม่ได้แต่ก็ประมาณ ๙,๐๐๐ กว่าบาท (จะคุ้มไม๊เนี่ยะ??) แท็กซี่พาหลงอีกไม่มีใครมารับ......ทำรายงานลายมือแย่มาก ทั้งยังมีขีดฆ่าสกปรกเต็มไปหมด (แสดงว่า..เขียนไม่ได้แล้วต้องพิมพ์ลูกเดียวไม่เขียนเป็นชิ้นเป็นอันมาจะยี่สิบปีแล้วนิ..) อาจารย์เลยไม่ยอมตรวจให้เอามาพิมพ์ใหม่ อภิปรายก็ไม่ค่อยดี...... พรีเซนต์งานไม่ดีเลย......แล้วก็..เราพูดมากเกินไปรึป่าว....รู้สึกเรียนเที่ยวนี้ไม่ค่อสนุก....เที่ยวหลังตัวเราน่าจะต้องสำรวมมากขึ้นกว่านี้ ......บอกให้ถกแต่เนื้อหาเยอะมากถ้านักศึกษาอภิปรายมาก-พูดมาก เนื้อหาก็บรรยายไม่หมด......สงสัยคะแนนเก็บแย่ ปุ๊กกับน้องพิมพ์มาส่งที่สนามบิน-ไกลชิป/เติมน้ำมันให้น้อง พันกว่าบาท(นั่งแท๊กซี่ถูกว่า? แต่กลัว!. )...เลี้ยงขนมหลาน.."""อาหารสนามบินแพงชิป   .......กลับมาเหนื่อยมาก  ....กลับมาก็ยุ่งเรื่องบ้านพิทักษ์ฯ......แต่ก็ดีดึง "ผู้ใหญ่" ลงมาดูได้.......แต่งบประมาณจริงยังไม่ลงมาเลย....อยากด่า...

10-11 มีนาคม 2550 สัมมนาเสริม ครั้งที่ ๒-ส่ง""""งานชิ้นที่๒

ได้ไปแค่วันเดียว ไม่มีครูมาดูพี่ต้น ครูติดธุระติดสัมมนาติดประชุมหมด.....เลยต้องไปเช้าเย็นกลับ(เครื่องบิน)ได้แค่วันเดียว และ ไม่ได้ส่งงานอีกต่างหาก เพราะนึกว่าอาจารย์จะให้รายงานทีละคน แต่เป็นรายงานกลุ่ม .......เลยต้องกลับมาทำงานชิ้นที่สองส่งตามหลัง .....เที่ยวนี้หมดค่าใช้ประมาณ ....๘,๐๐๐ บาท / ค่าเครื่องบินไป-กลับ/ค่าพิเศษครูมาอยู่กับพี่ต้น-ค่าแม่บ้านที่ต้องมาเช้ากว่าทุกวัน/ค่ารถ/ค่าน้ำมัน/ค่ากิน   .....กลับมาเหมือนเดิมเหนื่อยมากและ..ยุ่งเรื่องบ้านพิทักษ์ฯ อีก.....น้องปลายก็กำลังสอบเอ็น..คะแนนอะไรยุ่งไปหมดโอเนท-เอเนท....!?!

22713 สารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาสังคมศึกษา (เบอร์โทร. อาจารย์ผู้สอน-ซึ่งน่าเอือมระอาเราเต็ม-เฒ่าทารกไม่รับผิดชอบส่งชิ้นงานทั้งเทอมแค่ ๒ ชิ้นเอง...นี่ถ้าเรียนแบบเด็กๆ เหมือนมหาลัยอื่น...แย่เลยย....

17-18 กุมภาพันธ์ 2550 สัมมนาเสริม ครั้งที่ ๑-ส่ง""""งานชิ้นที่ ๑

เที่ยวนี้หมดค่าใช้จ่ายค่าเครื่องบินไปกลับ 5,200+ค่าโสหุ้ยอื่นๆ เช่น ค่าน้ำมันรถ หน่อย ฯลฯ 1,500) ค่าครู มาสอนพี่ต้น (ฉี กับ ครู ผู้หญิงอีกคน ~ 1,000) ค่าซีร๊อก/ค่าน้ำ เบ็ดเสร็จตีซะ  8,000 บาท

[ไปเรียนได้วันเดียว เพราะทั้งครูอ้อยครูต้อยติสัมมนาหมดไม่มีใครมานอนกับพี่ต้น"""แต่ได้สาธิตงาน..ได้วิจารณ์อยู่...พอได้คะแนนเก็บ..แต่ก็ต้องกลับเอางานมาพิมพ์ใหม่ ...เพราะน้อยไปไม่มีรายละเอียด....กลับมา..ยุ่งเรื่องบ้านพิทักษ์ฯ...โครงการจากเทศบาลฯ ไม่ได้..เพราะวิศวกรเขียนพิมพ์เขียวช้า....ยังไม่ได้พิมพ์กระทั่งวันนี้...ชนกะงานชิ้นที่ ๒ อีกพอดี....7 มีนาคม 2550]

24-25 มีนาคม 2550 สัมมนาเสริม ครั้งที่ ๒""""งานชิ้นที่ ๒

เที่ยวนี้ไม่มีเงินติดตัวไปเลย..กะไปไถแม่ละกัน..มีติดไปแค่ 300...แต่ก็เสียค่าใช้จ่ายราวๆ 7,000 บาทอยู่ดี(เติมน้ำมันรถให้น้องด้วยบัตรเครดิต) ไม่มีคนมาอยู่กับพี่ต้นคืนวันศุกร์ เลยต้องไปเครื่องเช้าวันเสาร์ กว่าจะไปถึง ตุ้ย/น้องชายที่มารับไม่เคยมาเพราะหน่อยที่เคยมารับไม่ว่าง-เลยพาหลงกว่าจะไปถึงที่สัมมนาปาเข้าไปเที่ยง ไม่ได้ถืองานไปส่งไปทางเวบไซท์ไปใช้เครื่องของหน่อย....อ้าว ดันเสียตอนกลางคืนกำลังปั่นต้นฉบับงานพอดี-เลยไม่ได้ทำกว่าจะตามน้องมาแก้คอมฯได้ก็เช้าต้องมาทำต่อตอนเช้า..กว่าจะไปถึงที่เรียนอีกก็เที่ยงคือเก่า .....แต่ก็โอเค-มีงานส่งและได้ร่วมอภิปราย พอได้คะแนนเก็บ......ชุดวิชานี้ท่าจะพอรอดตัวละมัง? แต่ชุดวิชานี้ทำให้เข้าใจเรื่องการทำหลักสูตรจริงๆ แต่ถ้าทำหลักสูตรเฉพาะบุคคลออทิสติก(พี่ต้น) ไม่ได้..ที่เรียนนี่ก็ท่าจะสูญเปล่า???[เออนิ...หัวหกก้นขวิดไปหัวหกก้นขวิดมา..ก็ปาเข้าไปปีการศึกษานึงแล้วหรือนี่!]/27 มีนาคม 2550

ลงทะเบียนวันสุดท้าย ๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๙ ค่าลงทะเบียน ๒๐,๐๐๐ บาท ?! / 025047561-3 ฝ่ายทะเบียนสำนักบัณฑิต

สอบไล่ เสาร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๐ 22713 สารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาสังคมศึกษา ภาคบ่าย 13.00-16.00 -อาทิตย์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๐ 20703  บริบททางการศึกษา ภาคเช้า 9.00-12.00

http://www.stou.ac.th/Thai/news_bac/public/vcdcdrom.htm / รายการซื้อวีซีดีการวิจัย

13-14 มกราคม 2550 สัมนาเสริม ครั้งที่ ๑ 20703 บริบททางการศึกษา

17-18 กุมภาพันธ์ 2550 สัมมนาเสริม ครั้งที่ ๑ 22713 สารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาสังคมศึกษา

10-11 มีนาคม 2550 สัมมนาเสริม ครั้งที่ ๒ 20703 บริบททางการศึกษา

24-25 มีนาคม 2550 สัมมนาเสริม ครั้งที่ ๒ 22713 สารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาสังคมศึกษา

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@ภาคแรก 2549

วันปฐมนิเทศ / ๓๐ มิ.ย. ๒๕๔๙

ค่าลงทะเบียน ๒๓,๐๐๐ บาท+ค่าโอนย้ายหน่วยกิตสัมฤทธิบัตร ๑,๐๐๐ บาท+ค่าเดินทาง(ค่าเครื่องบินใช้ไมล์สะสม)-โสหุ้ย ๕,๐๐๐ บาท= ๒๙,๐๐๐ บาท

วันสัมมนาเสริม ๒๐๗๐๒ ครั้งที่ ๑ / ๒๙-๓๐ ก.ค. ๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเขมาภิตาราม [งาน ๑ ชิ้นๆ ที่ ๑]/ 025048505 [.ศ. ธีรยุทธ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มสธ. ถนนแจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120] 060962309 025048542]

ค่าเดินทาง+ค่าอาหาร+ค่าโสหุ้ย+ค่าดูแลพี่ต้น = ๗,๕๐๐ บาท

วันสัมมนาเสริม ๒๐๗๐๑ ครั้งที่ ๑ /๑๙-๒๐ ส.ค. ๒๕๔๙ ณ ศูนย์วิทยพัฒนา     [งาน ๒ ชิ้นๆ ชิ้นที่  ๑ ความยาวของ ส่วนที่ ๑ สรุปงานวิจัย ประมาณไม่เกิน ๓ หน้ากระดาษ A4 ของ ส่วนที่ ๒ วิพากษ์งานวิจัย,ส่วนที่๓ ข้อคิดที่ได้จากการวิพากษ์งานวิจัย ความยาวของสองส่วนหลังนี้รวมกันประมาณไม่เกิน ๗-๑๐ หน้ากระดาษ A4, งานชิ้นที่ ๒ การกำหนดปัญหาวิจัย ความยาวไม่ได้กำหนด]

๔,๖๑๐ค่าเดินทาง+๑,๐๐๐ค่าอาหาร+๘๐๐ค่าโสหุ้ย+๒๐๐ค่าดูแลพี่ต้น+๖๙๐ซื้อกล้วยไม้ติดมาม็อคโคล่า = ๗,๓๐๐ บาท [ใช้บัตรเครดิต ธ.กรุงเทพวีซ่ากับมาสเตอร์ ~๗,๐๐๐]

วันสัมมนาเสริม ๒๐๗๐๑ ครั้งที่ ๒ /๙-๑๐ ก.ย.๒๕๔๙ ณ ศูนย์วิทยพัฒนา [งาน ๑ ชิ้นๆ ที่ ๓ "โครงการวิจัย" ความยาว ๗-๑๐ หน้า A4]

ค่าเดินทาง+ค่าอาหาร+ค่าโสหุ้ย+ค่าดูแลพี่ต้น = ๗,๕๐๐ บาท/โดยประมาณจำไม่ได้

วันสัมมนาเสริม ๒๐๗๐๒ ครั้งที่ ๒ / ๒๓-๒๔ ก.ย. ๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเขมาภิตาราม [งาน ๑ ชิ้นๆ ที่ ๒][งานชิ้นที่ ๒ เป็นงานต่อเนื่องจากชิ้นที่หนึ่ง ต้องเอามากำหนดเนื้อหาที่จะสอน วางแผนการสอน-สอนอะไรกี่ ชม. และประเมิน...แล้วเอาไปรายงาน...]

ค่าเดินทาง+ค่าอาหาร+ค่าโสหุ้ย+ค่าดูแลพี่ต้น =  ๗,๕๐๐ บาท/โดยประมาณจำไม่ได้

วันสัมมนาเข้ม ๒๗๗๐๑ /๒๑-๒๒ ต.ค.๒๕๔๙ ณ มหาวิทยาลัย[งาน ๑ ชิ้นๆ ที่ ๔ "การเสนอผลการวิจัย" ความยาวไม่เกิน ๓๐ หน้า A4]

ค่าเดินทาง+ค่าอาหาร+ค่าโสหุ้ย+ค่าดูแลพี่ต้น =    ๖,๕๐๐         บาท/ไปรถทัวร์แต่ต้องให้ครูต้อยไปส่งและมานอนกับพี่ต้น ยืมตังค์ครูต้อยด้วยค่าตั๋วรถ ...ใช้ครูต้อย+ค่าอยู่กับน้อง ๑,๐๐๐ บาท+ค่าเครื่องขากลับ ค่ากินค่าถ่ายเอกสาร ...ไปอยู่ได้แค่วันเดียว..ก็ต้องกลับ....สงสัยจะสอบตก...ชุดวิชานี้ทำข้อสอบรายมือไม่ได้เรื่อง......

ตกลงสัมมนาเข้มต้องออกจากสุโขทัยตอนบ่าย ๓.....มาถึงสุวรรณภูมิ..................0858220491/029648491..................

วันสอบไล่ ๒๐๗๐๑ การวิจัยหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน

วันเสาร์ที่ ๒๘ ต.ค. ๒๕๔๙ เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ศูนย์บริการจังหวัด

วันสอบไล่ ๒๐๗๐๒ การพัฒนาหลักสูตรและวิทยวิธีทางการสอน

วันอาทิตย์ที่ ๒๙ ต.ค. ๒๕๔๙ เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ศูนย์บริการจังหวัด

ภาคผนวก

ป.โท มสธ. โทร. 025047561-4 """"025033675"""""025048505-6""""""""""ศิริวรรณ/เอกสังคม..051416030......./อ.พนิดา.../อ.กาญจนา....../อ.ปรีชา 097852286/ .....025048505 ณะศึกษาเอกมัธยม(สังคม)//025033566-อุษาวดี/สุมนต์ทิพย์ 013170017 025877997(อ.ที่ปรึกษา)

ปุ๊ก....0805820491/0858220491/029648491

แฟกซ์....025032870 ทำหนังสือ.....เรียนประธานชุดหน้า.......ตกลงไปแค่วันเดียวก็ได้....

-หลักสูตรและการสอน แผน ข. คลิก "ที่นี่"

-ปฏิทินการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๔๙ หรือ "ที่นี่"

-ตารางสอบภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๔๙

-ตารางสัมมนาเสริม-สัมมนาเข้ม

๑๙-๒๐ ส.ค.๒๕๔๙(๒๐๗๐๑-ครั้งที่ ๑)  ๙-๑๐ ก.ย. ๒๕๔๙ (๒๐๗๐๑-ครั้งที่ ๒) ๒๓-๒๔ ก.ย. ๒๕๔๙(๒๐๗๐๑-ครั้งที่ ๒) ๒๑-๒๒ ต.ค. ๒๕๔๙ (๒๐๗๐๑-สัมมนาเข้ม)

 สอบไล่  /คลิก "ที่นี่"

๒๘ ต.ค. ๒๕๔๙ (วันเสาร์) เวลา ๙.๐๐น-๑๒.๐๐ น. (๒๐๗๐๑) การวิจัยหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน

๒๙ ต.ค. ๒๕๔๙ (วันอาทิตย์) เวลา ๙.๐๐ น-๑๒.๐๐ น. (๒๐๗๐๒) การพัฒนาหลักสูตรและวิทยวิธีทางการสอน

@@@@@@@@@@@

ประมวลความรู้ /Me's education plan

Me's main menu / Today's Me /Me's activities for Autistic Thailand Found

The Mansions You Stole