งบลงทุนหรือรายการค่าใช้จ่ายของ"โครงการอนุรักษ์และขยายพันธุ์พฤกษาต้านภัยโลกร้อนฯ"

 

 

 

 

 

 

@จะมีงบลงทุนเกี่ยวกับการปรับปรุงและปรับแต่งสถานที่/วัสดุอุปกรณ์/ดินหินกระถางอ่าง/ค่าบำรุงรักษา-ค่าตัดหญ้าตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่-กวาดเก็บใบไม้-ค่าน้ำ/ค่าพืชพันธุ์ไม้-พันธุ์ไม้เปาหมาย-พันธุ์ไม้เพื่อระบบนิเวศน์และภูมิทัศน์

@ เงินทุนที่ลงไปแล้ว....เงินเก็บ 200,000+เงิน คุณประภา อภิพัฒนา 100,000+หนี้บัตรเครดิต 150,000+หนี้กรุงศรีดรีมโลน 320,000+เบ็ดเตล็ด (ค่าแรง/ค่าน้ำมัน ฯลฯ ) 30,000 = 800,000 บาท _[เป็นตัวเลขโดยประมาณและคิดให้มันลงตัวเป็นจำนวนเต็มเพื่อความสะดวกนการคิดคำนวณ.....ในส่วนนี้จะขายที่ คลอง ๑๑ ที่มีอยู่ร้อยตารางวามาโละ...แล้วจะขายให้ใครและจะขายได้เท่าไร? ซึ่งไม่น่าจะพอ...จะต้องมีเงินขายพืชพันธุ์ไม้ของตัวโครงการเองเข้ามาช่วยด้วย???]

@ ค่าบำรุงรักษา:ค่าน้ำเดือนละประมาณ 1,000 บาท(คือ เสียจริง ประมาณเดือนละ พันห้าขึ้นถึงเกือบสองพันธุ์บาท -ยังไม่คิดค่าไฟที่ใช้เครื่องปั๊มน้ำ), ค่าตัดหญ้าเก็บขยะตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่ครั้งละ 2,000-7,000 บาท ประมาณ ปีละ 3-5 ครั้ง

@ ค่าพืชพันธุ์ไม้..มีที่ต้องซื้อเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆ _[เฉพาะกุหลาบเหลืองโคราชตั้งเป้าไว้ที่ 2,532 ต้น/ ณ วันนี้ 4 สิงหาคม 2550 เพิ่งได้ พันกว่าเกือบสองพันต้น]

@ ผลประโยชน์ทับซ้อน : ได้แต่งสวนรอบบ้านของตนเองกะได้ผ่อนคลาย(ทำให้ไม่เครียดมากหรือกระทั่งไม่หลุดโลกหรือบ้าไปด้วย) แต่ก็ถือว่า เป็นค่าแรงหรือค่าตอบแทนของตัวเองก็แล้วกัน เพราะทำงานตรงนี้ทุกวันนี้ก็ไม่มีค่าตอบแทนไม่มีเงินเดือน.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Love Potion No.9 

Me's act for found menu /Me's realactivitiesmenu / Me's main menu / Today's Me