รายการพืชพันธุ์ไม้ที่สะสมเพื่อการสร้าง "ป่าปลูกสมดุลระบบนิเวศในชุมชนเมืองมหาวิทยาลัยฯ"

 

 

                                                 

ประเภทกล้วยไม้

๑.๑ กุหลาบเหลืองโคราช

จำนวน สองพันห้าร้อยสามสิบสองต้น [เท่ากับจำนวนปี พ.ศ. เกิด ของ "พี่ต้น" : 2532]

 

๑.๑ กุหลาบเหลืองโคราช

กุหลาบเหลืองโคราช เป็นกล้วยไม้สกุลกุหลาบ Aerides ที่พบตามธรรมชาติในป่า ทั่วทุกภาคของประเทศไทย  และประเทศในแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเกาะอาศัยอยู่ตามต้นไม้ อาจขึ้นเป็นต้นเดียวโดดๆ หรือขึ้นเป็นกลุ่มใหญ่ มีการเจริญเติบโตแบบฐานเดี่ยว บางต้นมียอดเดียว บางต้นแตกเป็นกอ มีหลายยอด เมื่อต้นสูงหรือยาวขึ้นจะห้อยย้อยลงมา แต่ปลายยอดยังคงชี้ขึ้นข้างบน ช่อดอกส่วนใหญ่โค้งปลายช่อห้อยลงมา รากเป็นระบบรากอากาศ ดอกมีขนาดปานกลาง มักมีกลิ่นหอม [lสะสมไว้จำนวน ๒๕๓๒ กระถาง ตามปีเกิด "พี่ต้น"]

๑.๒ เหลืองจันทบูรณ์

เหลืองจันทบูรณ์ เป็นกล้วยไม้ที่มีถิ่นกำเนิดแถบจังหวัดจันทบุรี เป็นกล้วยไม้ที่มีลำต้น ลักษณะเป็นโคนเล็กแล้วค่อยโป่งไปทางตอนปลาย ขนาดลำยาวมาก บางต้นยาวถึง 75 เซนติเมตร เมื่อลำแก่จะเป็นสีเหลืองโดยด้านข้างของลำจะมีใบอยู่ทั้งสองข้าง ออกดอกในเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน ช่อดอกออกตามข้อของลำ ออกดอกเป็นช่อๆ ละ 2–4 ดอก กลีบดอกเป็นมัน รอบแรกดอกจะเป็นสีเหลืองอ่อนแล้วจะค่อยๆ เข้มขึ้นจนเป็นสีจำปา ปากสีเข้มกว่ากลีบ ในคอมีสีแต้มเป็นสีเลือดหมู 2 แต้ม ขนาดดอกโตประมาณ 5 เซนติเมตร [สะสมไว้ จำนวน ๒๕๐๐ กระถางตามปีเกิดคุณแม่ "พี่ต้น"]

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทเฟิร์น :

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ประเภทไม้ฟอกอากาศ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทไม้ยืนต้นให้ร่มเงา:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAGARENA

Me's act for found menu /Me's realactivitiesmenu / Me's main menu / Today's Me