"โครงการอนุรักษ์พันธุ์พฤกษาต้านภัยโลกร้อนฯ" 

นานาพรรณไม้หน้าฝนรอบบ้านฉัน-กุหลาบเหลืองโคราช(ต้นจริง)

 

 

 

กุหลาบเหลืองโคราช[บน]

 

หม่อนดอกมะเขือ กับ เหลืองจันทบูรณ์ (ต้นยาวกว่า)[ล่าง]

 

 

 

 

 

 

เอื้องปากนกแก้ว

เขากวางอ่อน(ที่มีดอก-ที่ไม่มีนั่นช้างกระ)

 

 

 

 

 

 

 

ที่เหลือก็จับฉ่ายหลากหลายสายพันธุ์

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณลูกสาวกับ..เจ้าบุ๊กบิ๊ก-นักล่างู.....และฉัน

 ไปหน้า.....กล้วยไม้ /Me relax menu

Wonderful Tonight