"โครงการอนุรักษ์พันธุ์พฤกษาต้านภัยโลกร้อนฯ"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กล้วยไม้  :

ช้าง/กุหลาบ/หวาย/เข็ม/เบ็ดเตล็ด

ช้าง (Rhynchostylis) / กล้วยไม้สกุลช้างที่พบตามธรรมชาติเพียง 4 ชนิด คือ ช้าง (Rhynchostylis gigantea) ไอยเรศหรือพวงมาลัย (Rhynchostylis retusa) เขาแกะ (Rhynchostylis coelestis) และช้างฟิลิปปินส์ (Rhynchostylis violacea) สำหรับ 3 ชนิดแรกมีถิ่นกำเนิดในประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง ส่วนช้างฟิลิปปินส์มีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศฟิลิปปินส์

ช้างป่า (Rhynchostylis gigantea)

ช้างป่า...ช้างกระ-ช้างเผือก-ช้างแดง... ตามลำดับจากซ้ายไปขวา...ที่บ้านช้างป่ามีแต่ช้างกระ!

ช้างลูกผสม....ช้างกระ / ช้างพลาย / ช้างเผือก

ช้างส้ม /ที่บ้านไม่มี!

ลูกผสมช้างแดงกับช้างกระ และช้างแดงกับช้างเผือกตามลำดับจากซ้ายไปขวา /ที่บ้านไม่มี!

ไอยเรศหรือพวงมาลัย (Rhynchostylis retusa) / ไอยเรศเป็นกล้วยไม้ป่าพันธุ์แท้ที่มีถิ่นกำเนิดกระจายไปทั่วประเทศไทยและในประเทศศรีลังกา เนปาล ภูฎาน พม่า จีน ประเทศแถบอินโดจีน มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และหมู่เกาะบอร์เนียว ในประเทศไทยพบในป่าที่มีระดับความสูงตั้งแต่ประมาณ 150-1,200 เมตรจากระดับน้ำทะเล : ที่บ้านมีกอใหญ่ ๓ กอ อยู่ในกระถางไม้ใหญ่ตรงโต๊ะหินกลมหน้าบ้าน ๒ กระถาง อยู่บนครกโมงใกล้ต้นมะม่วงติดกับศาลพระภูมิ ๑ กระถาง อยู่ที่ต้นฝรั่ง ๑ กอ อยู่ที่ต้นมะม่วงหลังบ้านติดขอน ๑ กอ(ขนาดกลาง) อยู่ในกระถางดินและขอนไม้ตรงต้นเฟื่งฟ้าแถบชิงช้า อยู่ในกระถางดินแขวนอยู่ต้นเฟื่องฟ้าม้าหินกลมหน้าบ้านอีก ๑ นอกนั้นกระจัดกระจายเป็นต้นๆ ตามต้นมะม่วงและไม้ยืนต้นอื่นๆ


เขาแกะ (Rhynchostylis coelestis)/  เขาแกะมีถิ่นกำเนิดกระจายอยู่ทุกภาคของประเทศไทย มักพบขึ้นในป่าโปร่งผลัดใบ ทั้งในภูมิภาคที่เป็นภูเขาและที่ราบ เป็นกล้วยไม้ชนิดเดียวในสกุลช้างที่มีลักษณะช่อดอกตั้งขึ้น :

ช้างฟิลิปปินส์ (Rhynchostylis violacea) : ไม่มีรูปและในบ้านก็ไม่มีด้วย

กุหลาบ(Aerides):กล้วยไม้สกุลกุหลาบ (Aerides) เป็นกล้วยไม้ที่พบตามธรรมชาติในป่าทั่วทุกภาคของประเทศไทยและประเทศในแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเกาะอาศัยอยู่ตามต้นไม้ อาจขึ้นเป็นต้นเดียวโดดๆ หรือขึ้นเป็นกลุ่มใหญ่ มีการเจริญเติบโตแบบฐานเดี่ยว บางต้นมียอดเดียว บางต้นแตกเป็นกอ มีหลายยอด เมื่อต้นสูงหรือยาวขึ้นจะห้อยย้อยลงมา แต่ปลายยอดยังคงชี้ขึ้นข้างบน ช่อดอกส่วนใหญ่โค้งปลายช่อห้อยลงมา รากเป็นระบบรากอากาศ ดอกมีขนาดปานกลาง มักมีกลิ่นหอม

กุหลาบเหลืองโคราช (Aerides houlettiana Rchb. f)/กุหลาบกระเป๋าปิด
(Aerides odorata Lour) /
กุหลาบมาลัยแดง
(Aerides multiflora Roxb
) / กุหลาบน่าน(Aerides rosea Lodd. ex Lindl. & Paxt. )

กุหลาบน่าน

หวาย/กล้วยไม้สกุลหวาย (Dendrobium) เป็นกล้วยไม้สกุลใหญ่ที่สุด มีการแพร่กระจายพันธุ์ออกไปในบริเวณกว้างทั้งในทวีปเอเซียและหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก นักพฤกษศาสตร์ได้จำแนกออกเป็นหมู่ประมาณ 20 หมู่ และรวบรวมกล้วยไม้ชนิดนี้ที่ค้นพบแล้วได้ประมาณ 1,000 ชนิดพันธุ์.....กล้วยไม้หวายป่าของไทยมีสีสวยงาม ก้านช่อสั้น สำหรับกล้วยไม้สกุลหวายที่เป็นกล้วยไม้อยู่ในป่าของไทย มีหลายชนิดอันได้แก่พวก “เอื้อง” ต่างๆ

เหลืองจันทบูรตาดำ

เหลืองจันทบูรณ์(ปลอด-ไม่มีตาดำ?)

เหลืองจันทบูร(Den. friedericksianum) /เอื้องผึ้ง(Den. aggregatum)/พวงหยก, หวายปม (Den. findlayanum)/เอื้องช้างน้าว, เอื้องคำตาควาย(Den. pulchellum)/เอื้องมัจฉานุ(Den. farmeri) /เอื้องเงิน(Den. draconis)/เอื้องสายประสาท, เอื้องสายน้ำผึ้ง(Den. primulinum)/เอื้องเก๊ากิ่วแม่สะเรียง, เอื้องไม้ตึง(Den. tortile)/เอื้องแปรงสีฟัน(Den. secundum)/เอื้องสายหลวง, เอื้องสาย(Den. anosmum)/เอื้องครั่ง(Den. parishii)/เอื้องคำ(Den. chrysotoxum)/แววมยุรา(Den. fimbriatum)/เอื้องปากนกแก้ว /อื้องไม้เท้าฤาษี /เอื้องสายวิสูตร /เอื้องสายล่องแล่ง

เอื้องผึ้ง

เอื้องม่อนไข่, เอื้องม่อนไข่ใบมน (Den. thyrsiflorum)/เอื้องเงินหลวง(Den. formosum)/เอื้องเงินแดง(Den. cariniferum)/เอื้องมะลิ, แส้พระอินทร์(Den. crumenatum)/เหลืองพิศมร /เอื้องนิมมานนรดี /หวายรวงผึ้ง /เอื้องสำเภางาม /เอื้องแปรงสีฟันพระอินทร์ /เอื้องจำปา /สายมรกต[..ที่บ้านยังไม่มี..สามสี่รายการนี้]

เข็ม(Ascocentrum)/สกุลเข็มได้สมญาว่าเป็น “ราชินีของกล้วยไม้แวนด้าแบบมินิหรือแบบกระเป๋า” เพราะเป็นกล้วยไม้ที่มีลักษณะเล็กทั้งขนาดต้น ช่อดอก ขนาดดอก และมีดอกที่มีสีสดใสสะดุดตามากกว่ากล้วยไม้อื่นๆ ในธรรมชาติพบกล้วยไม้สกุลนี้กระจายพันธุ์อยู่ในทวีปเอเชีย ตั้งแต่อินเดีย ศรีลังกา พม่า ไทย ลงไปถึงอินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ จัดเป็นกล้วยไม้ประเภทไม่แตกกอ มีการเจริญเติบโตขึ้นไปทางส่วนยอด....... ในประเทศไทยมีกล้วยไม้สกุลเข็มแท้อยู่ 4 ชนิดคือ เข็มแสด เข็มแดง เข็มม่วง และเข็มหนู แต่ที่มีบทบาทสำคัญในการผสมปรับปรุงพันธุ์ คือ เข็มแดง เข็มแสด และเข็มม่วง
 

เข็มแดง(Ascocentrum curvifolium)/เข็มแสด(Ascocentrum miniatum)/เข็มม่วง(Ascocentrum ampullaceum)/เข็มหนู(Ascocentrum semiteretifolium)

เบ็ดเตล็ด : ขากวางอ่อน / ดอนมาลี /พญาไร้ใบ /มังกรทอง /เอื้องสามสี /เอื้องคำปากไก่ /ยี่โถปีนัง, เอื้องดินใบหมาก /เอื้องมือชะนี / เอื้องแปรงสีฟันเผือก /เจ้าหญิงรัตติกาล /กะเรกะร่อนสองสี /กุหลาบอินทจักร / กุหลาบลอเร็นเซีย /กุหลาบโคราชโกกิ /เอื้องดอกมะเขือ /ครั่งแสด /เพชรหึง /จำปาน่าน /เอื้องกุหลาบ /พระยาฉัททันต์ /เขาแกะเผือก /ไอยเรศเผือก /เอื้องโมก /เอื้องหนวดพราหมณ์ /ลิ้นกระบือ /เหรียญทอง /แกรมมาโตแคระ

...ลิ้นกระบือ

เอื้องดอกมะเขือ... ...เอื้องปากนกแก้ว

...แกรมมาโตแคระ

 

เอื้องแปรงสีฟัน

[เวบไซท์อ้างอิง/ ๑๐๘ พรรณไม้ไทย: การจำแนกกล้วยไม้สกุลต่างๆ]

พวกหายากกกก...[คือ..ที่บ้านไม่มี..].....เขากวางแดงทะเลบัน /เอื้องทอง /เอื้องนางลม /เข็มแสดจิ๋ว

เขากวางอ่อน

ไปหน้า""""""ภาพสวยกล้วยไม้ไทย-เทศ / ภาพศิลป์กล้วยไม้ /รวมภาพโขลงช้างเชือกงามๆ / รวมภาพสวยเขากวางอ่อน 1 / รวมภาพสวยเขากวางอ่อน 2 / รวมภาพสวยไอยเรศ / รวมภาพสวยเหลืองจันทรบูรณ์ / รวมภาพสวยเหลืองจันทบูรณ์2 /ภาพสวยกุหลาบเหลืองโคราช 1 /ภาพสวยกุหลาบเหลืองโคราช2 / รวมภาพสวยพญาไร้ใบ 

ช้างน้อยบ้านฉัน / นานาพรรณไม้รอบบ้านฉัน-กุหลาบเหลืองโคราช(ต้นจริง)/รวมภาพสวยเหลืองจันทรบูรณ์3 /รวมภาพสวยเหลืองจันทบูรณ์4

 

ลิงค์สำหรับดูภาพกล้วยไม้สวยๆ

หวายแคระ / เหลืองจันทบูรณ์ / กล้วยไม้สกุลหวาย /ช้าง กับ เขาแกะ /ช้างกระ /ม่วงศิริ.คอม /กุหลาบอินทจักร1 /กุหลาบอินทจักร2 /กล้วยไม้สกุลหวายพันธุ์แท้ /สายครั่ง /เพชรหึง / เหลืองจันทบูร2 / เอื้องแปรงสีฟัน /เขากวางอ่อน /ผีเสื้อกับดอกไม้ / กุหลาบเหลืองโคราช / ลูกผสมกุหลาบเหลืองฯกับกุหลาบลอเล็นเซีย /เหรียญทอง /สามปอย / เขากวางอ่อน2

วบบอร์ดนายเคน ชิโร [มีภาพกล้วยไม้สวยๆ เยอะ!]

[...ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปลูกสวนป่า/พันธุ์พฤกษามนุษย์ประดิษฐ์แนวนิเวศน์(คลิก!)]

ไปหน้า.....กล้วยไม้ /Me relax menu

The River Wild