http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9490000033409

สิงคโปร์ต้องคืนดินแดนสามจังหวัดให้เรา!
      

 กระแสความรู้สึกของคนไทยที่ต่อต้านสิงคโปร์กำลังขยายตัวลุกลาม
       
       สิงคโปร์ถูกต่อต้าน ถูกคว่ำบาตร ก็เพราะคนไทยมองว่าสมคบกับนักการเมืองไทยเพื่อยึดครองประเทศไทยในทุกวิถีทาง
       
       การที่กลุ่มพันธมิตรเรียกร้องให้คุณทักษิณลาออกและคว่ำบาตรสิงคโปร์ไปพร้อมกันจึงเป็นสิ่งที่ถูกต้อง และเป็นเรื่องที่คนไทยทุกคนต้องร่วมด้วยช่วยกัน
       
       ก่อนที่สิงคโปร์จะอาศัยนักการเมืองไทยยึดครองประเทศไทยอย่างสมบูรณ์

       
       ก่อนที่คนไทยจะเป็นทาสสิงคโปร์กันทั้งประเทศ
       
       ความจริงสิงคโปร์เป็นประเทศเล็ก และมีศัตรูที่สำคัญ
       
       คือมาเลเซียและอินโดนีเซีย ที่สิงคโปร์เอาเปรียบข่มเหงและคิดจะยึดครองตลอดมา
       
       
แต่ผู้นำมาเลเซียและอินโดนีเซียไม่ขายชาติ ไม่ขายประชาชน ทำการต่อสู้และให้ความรู้ประชาชน
       
       คนมาเลเซียและคนอินโดนีเซียจึงถือว่าศัตรูเป็นสิงคโปร์ และเป็นอันตรายมากที่สุด
       
       สิงคโปร์จึงกลัวทั้งอินโดนีเซียและมาเลเซีย แล้วหันมาพึ่งพาไทย
       
       ตอนแรก ๆ ก็ก้มกราบเข้ามาขอพึ่งพาอาศัยแลกเปลี่ยนกับการช่วยเหลือเล็ก ๆ น้อย ๆ
       
       ทำไปทำมาก็มีนักการเมืองขายตัวยอมตัวเป็นทาสของสิงคโปร์
       
       ทำกันเป็นล่ำเป็นสันจนสิงคโปร์เข้ามายึดครองธุรกิจธนาคารเกือบหมดทั้งประเทศ
       

       ยึดเส้นเลือดใหญ่ของประเทศไปแล้ว!
       
       อนาคตทางเศรษฐกิจและนักธุรกิจไทยจึงอยู่ใต้อุ้งมืออุ้งตีนของสิงคโปร์ไปแล้ว
       

       ยึดครองภาคเกษตรของไทย มุ่งเข้ายึดครองภาคอสังหาริมทรัพย์ของไทย
       
       ยึดครองตลาดหุ้นไทย ปั่นหุ้นกันอย่างไม่เกรงใจใคร
       
       ทั้งตลาดเงิน ตลาดทุน จึงอยู่ในกำมือของสิงคโปร์เกือบหมด
       
       ตลาดหุ้นจะขึ้นลงก็อยู่ที่สิงคโปร์กำหนด
       
       สิงคโปร์นำเงินเข้ามาซื้อหุ้นกลุ่มชินเมื่อไม่กี่วันมานี้ก็ทำให้ค่าเงินบาทแข็งหรืออ่อนได้
       
       ค่าเงินบาทของไทยจะขึ้นจะลงก็อยู่ที่สิงคโปร์กำหนด
       
       การค้าต่างประเทศของไทยและผู้ส่งออกไทยทั้งหมดก็จะอยู่ใต้อุ้งตีนสิงคโปร์

       
       ราคาพืชผลจะขึ้นลงก็อยู่ที่สิงคโปร์กำหนด
       
       อนาคตเกษตรกรไทยจึงอยู่ใต้อุ้งมืออุ้งตีนสิงคโปร์ด้วย
       
       กิจการพลังงาน การขนส่งทั้งทางอากาศ ทางเรือ และทางน้ำ สิงคโปร์ก็ยึดครองไปเกือบหมดแล้ว
       
       ปตท. เรียบร้อยไปแล้ว! โดยผ่านมือจากนักการเมืองไทย
       
       การไฟฟ้าฝ่ายผลิต กิจการท่าเรือ แม้กระทั่งกิจการของทีพีไอก็กำลังจะกลืนหมดอยู่แล้ว
       

       กิจการน้ำประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ก็กำลังจะถูกกลืนอยู่แล้ว
       
       ลุกลามเข้าไปถึงภายในกิจการความมั่นคงของประเทศ
       
       ในห้าปีที่ผ่านมานี้สิงคโปร์ได้ยึดครองดินแดนประเทศไทยไปแล้วถึงสามจังหวัด
       

       คือจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดขอนแก่น
       
       
รัฐบาลไทยทำสัญญายกดินแดนบางส่วนของสามจังหวัดนี้ให้สิงคโปร์ยึดครอง และใช้ในกิจการทหาร
       
       โดยไม่ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ

       
       เป็นการทำสัญญาให้สิทธิสภาพนอกอาณาเขต ยกดินแดนของประเทศให้ต่างชาติยึดครอง
       
       จังหวัดกาญจนบุรีใช้เป็นค่ายทหารฝึกกำลังพล
       
       จังหวัดขอนแก่นใช้เป็นสนามฝึกยิงปืน
       
       จังหวัดอุดรธานีใช้เป็นสนามฝึกบิน อีกนัยหนึ่งก็คือฐานทัพทางอากาศนั่นเอง
       

       สิงคโปร์ขนย้ายทหารเข้าออกประเทศไทยอย่างสบายใจเฉิบ
       
       สิงคโปร์ใช้น่านฟ้าไทยให้เครื่องบินทหารบินเข้าออกอย่างสบายใจเฉิบ
       
       ดังนั้นแม้จะเป็นแค่สามจังหวัดแต่แท้จริงหลายจังหวัด
       
       เพราะการขนย้ายกำลังทหาร การใช้เครื่องบินรบบินเข้าออกประเทศไทยต้องผ่านหลายจังหวัด
       
       เป็นอันว่าบูรณภาพเหนือดินแดน เอกราชอธิปไตยของประเทศไทย ถูกสิงคโปร์ยึดครองและใช้สอยได้ตามสัญญาขายชาติที่ให้สิงคโปร์ใช้ดินแดนทั้งสามจังหวัดนี้
       

       ประเทศเอกราชที่ไหนในโลกที่จะยอมได้เช่นนี้?
       
       มีแต่ประเทศไทยที่นักการเมืองไทยขายชาติเท่านั้นที่ยอมได้
       
       คนไทยเกือบทั้งประเทศไม่เคยมีโอกาสรับรู้
       
       โชคดีที่กลุ่มพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยได้นำเรื่องนี้ออกมาเปิดเผยในการไปประท้วงหน้าสถานทูตสิงคโปร์เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2549
       
       ข้อมูลมากหลายจึงหลั่งไหลเข้าสู่โต๊ะข่าวของสำนักพิมพ์ผู้จัดการ
       
       มาจากหลายฝ่าย ทั้งฝ่ายทหารที่รักชาติ จากข้าราชการที่รักชาติ และจากพี่น้องประชาชนที่รักชาติ
       
       พวกเขาเหล่านั้นเดือดร้อน เป็นเดือดเป็นแค้นที่นักการเมืองไทยขายชาติ ทำกับชาติบ้านเมืองได้ถึงขนาดนี้
       
       ในสมัยรัชกาลที่ 5 ประเทศไทยต้องเสียดินแดนฝั่งขวาแม่น้ำโขงให้กับฝรั่งเศส
       
       ต้องเสียดินแดนด้านใต้ คือ กลันตัน ตรังกานู ไทรบุรี และปีนังแก่อังกฤษ

       
       เราจำเป็นต้องสูญเสียเพราะไม่สามารถต้านทานต่อแสนยานุภาพของนักล่าอาณานิคมได้
       
       พระพุทธเจ้าหลวงต้องโศกเศร้ารันทดพระทัยปิ่มว่าใจจะขาด
       
       ทรงท้อแท้พระทัยจนหวุดหวิดจะสวรรคต
       
       เพราะทรงละอายพระทัยที่ต้องเสียดินแดนให้กับต่างชาติในสมัยของพระองค์
       
       เป็นเรื่องสุดชอกช้ำระกำใจของคนไทยทั้งประเทศ และยังฝังจิตฝังใจอยู่จนถึงทุกวันนี้
       
       นั่นเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ที่ไทยจำต้องยอมสูญเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาเอกราชอธิปไตยของชาติไว้
       

       เป็นประวัติศาสตร์ที่คนไทยต้องจดจำและต้องไม่ให้เกิดขึ้นอีก
       
       หากมิใช่พระบรมราโชบายที่ถูกต้องนั้นแล้ว ไหนเลยไทยจะมีเอกราชมาได้ถึงทุกวันนี้
       
       แต่ทุกวันนี้ไม่มีชาติมหาอำนาจไหนใช้แสนยานุภาพมารุกรานยึดครองดินแดนของประเทศไทย
       
       แต่กลับมีนักการเมืองไทยขายชาติแอบยกดินแดนของประเทศให้กับต่างชาติในรูปแบบใหม่
       
       คือรูปแบบให้เช่าบ้าง ให้ใช้เป็นการตอบแทนบ้าง
       
       เป็นรูปแบบเดียวกับที่อังกฤษใช้กับจีนในการยึดครองฮ่องกง
       
       เป็นรูปแบบเดียวกับที่โปตุเกสใช้กับจีนในการยึดครองมาเก๊า
       
       จีนต้องใช้เวลาทวงถามเอาคืนร่วมร้อยปีจึงจะสำเร็จ
       
       คนไทยทั้งประเทศจึงต้องรู้โดยทั่วกันว่า
       
       บัดนี้กลุ่มพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยได้นำความจริงออกมาเปิดเผยแล้ว
       
       บรรดาพี่น้องทหารข้าราชการและประชาชนที่รักชาติได้นำข้อมูลออกมาเปิดเผยแล้ว
       
       เปิดเผยว่านักการเมืองไทยขายชาติ ยกเอกราชอธิปไตยในดินแดนสามจังหวัดให้สิงคโปร์ยึดครอง
       
       คือบางส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี อุดรธานี และขอนแก่น
       
       ในพื้นที่นี้เป็นพื้นที่หวงห้ามไปแล้ว คนไทยและหมาเข้าไม่ได้!
       
       คนไทยทั้งประเทศไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อน
       
       
วันนี้เรารู้ความจริงแล้ว เราจึงต้องทวงเอาคืน
       
       ถ้าไม่ยอมคืนก็ต้องประกาศความเป็นศัตรูกับสิงคโปร์
       
       เราจะร่วมกับพี่น้องมาเลเซียและอินโดนีเซียเป็นศัตรูกับสิงคโปร์
       
       ถึงเวลานั้นเราจะต้องคว่ำบาตรและขับไล่ชาวสิงคโปร์และผลประโยชน์ของสิงคโปร์ในประเทศไทยทั้งหมด
       
       แต่ถ้าระบอบทักษิณยังอยู่ เราจะทวงแผ่นดินของเราคืนมาไม่ได้ และปลดแอกประเทศไทยไม่ได้ เพราะจะมีการช่วยเหลืออุ้มชูคบคิดกันต่อไป
       
       และยังเตรียมการที่จะยกดินแดนของสนามบินสุวรรณภูมิและดินแดนตอนใต้ของประเทศไทยให้สิงคโปร์อีกด้วย!
       
       พี่น้องทหาร ตำรวจ พี่น้องข้าราชการ และพี่น้องไทยทั่วประเทศที่รัก
       
       ต้องถือเอาเป็นภารกิจอันยิ่งใหญ่ในการทวงดินแดนของเราคืนมาจากสิงคโปร์
       
       คนไทยที่รักชาติทุกคนไม่ว่าอาชีพใดและอยู่ที่ไหน จึงต้องร่วมใจกันทวงเอาดินแดนของเราคืนมา
       

       จะทวงดินแดนกลับมาได้ “ทักษิณ…ต้องออกไป” ก่อน.
 

ข่าวลือน่าสนใจที่เกี่ยวข้องจากความเห็นท้ายบทความ

๑/ สิงค์โปร์เป็นประเทศที่ไม่ต่างจากประเทศอิสราเอลในแถบตะวันออกกลาง คือคอยจ้องแต่จะเอาเปรียบกับประเทศที่อยู่รอบๆตัวให้มากที่สุด โดยใช้กลยุทธิ์สารพัดที่ตัวเองมีอยู่ จะต่างกันบ้างก็ตรงวิธีการ สิงค์โปร์มักใช้วิธีการที่แยบยล ไม่ค่อยใช้วิธีการรุนแรงแบบอิสราเอล อาจจะเป็นด้วยว่าสิงค์ดปร์ยังขาดอาวุธนิวเคลียร์เหมือนอิสราเอล ทั้งสองประเทศนี้ล้วนแล้วแต่ได้รับการอุ้มชูดูแลเป็นพิเศษจากมหาอำนาจอเมริกาเช่นเดียวกัน เหตการณ์ความไม่สงบในภาคไต้ ช่วงเริ่มต้นเหตการณ์จริงๆนั้น หากท่านเป็นผู้ที่สนใจเหตการณ์ ท่านจะเข้าใจได้ดีว่า สิงค์โปร์เป็นคนจุดไฟเบื้องต้น โดยการส่งคนมาให้ทุนกับโรงเรียนปอเนาะเพื่อจะตั้งมูลนิธิอะไรสักอย่างหนึ่ง โดยคนๆนั้นอ้างว่าตัวเขาเป็นมุสลิมใหม่ ที่มีความประสงค์ต้องการช่วยเหลือกิจการของศาสนา ต่อมาคนๆนี้ก็ถูกให้ข่าวว่าเป็นสมาชิกเจไอ แล้วก็ถูกทางการสิงค์โปร์เอาตัวกลับไป แล้วเงียบหายไป แล้วนับจากนั้นมาเหตุการณ์ในภาคไต้ก็เริ่มต้นเกิดเหตเรื่อยมา เริ่มต้นตั้งแต่การปล้นปืนในค่ายทหาร แล้วพัฒนาความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนถึงปัจจุบัน ยังมีอะไรอีกมากมาย ที่เป็นความลับลมคมในที่ประเทศนี้ได้กระทำกับประเทศไทยของเรา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเช่าที่ดินทำสนามบิน การเช่าพื้นที่ในจังหวัดกาญจนบุรี ล้วนแล้วแต่มีวาระซ่อนเร้นทั้งสิ้น โดยอาศัยความชอบเป็นการส่วนตัวกับผู้นำประเทศของเรา

๒/ คคห.ที่ 24 คุณจำ ไทยแลนด์แทนทาลั่ม ได้ไหม หรือว่าเกิดไม่ทัน วันนี้พี้น้องเราตายไปเท่าไหร่แล้วที่3 จ.ว ภาคใต้ คุณว่าไอ้พวก 500 มันเอาเงินที่ไหนมาซื้อลูกปืน ซื้อระเบิด ใครเป็นคนจ่ายเงินค่าหัวให้คนไทยฆ่ากันเอง แล้วมันทำเพื่ออะไร ลองกางแผนที่โลกดู ถ้าลากเส้นประจากกระบี่ ไปขนอม แล้วลากอีกเส้น ตามแนวชายฝั่งลงไปอ้อมมาเลย์ แล้วลากจนขึ้นมาบรรจบกับเส้นประ คุณลองดูน่ะว่า 2 เส้น ยาวกว่ากันมากมั๊ย มันกลัวก็เลยใช้วิธีเก่าๆ แล้วสังเกตุดูสัญญาประชาคมของ ท.ร.ท. สมัยแรกบอกว่าจะขุดคลอง แล้วทำไมวันนี้เงียบไป แล้ว ทำไมต้องขายหุ้นให้สิงคโปร์ แล้วทำไมต้องขาย กฟผ เพราะ กฟผ เป็นเจ้าของเขื่อน เพราะเราต้องใช้น้ำยกเรือ ถึงจะขุดคลองได้แต่ถ้าไม่มีน้ำมายกเรือมันก็ไม่ต่างจากคลองชลประทานตามบ้านนอก เห็นหรือยังว่านายกคนนี้ทำทุกอย่างเข้าทางสิงคโปร์หมด เพราะอะไร?

๓/ เดี๋ยว ลพบุรี อีกจังหวัด ที่4 ที่กองบิน 2 โคกกระเทียม นักบิน ฮ. สิงคโปร์ มาฝึกบินเกือบ 15 ปี แล้ว สร้างตึกพักส่วนตัวเลยสร้างมาเกือบ 14ปีแล้ว อยู่ในกองบิน ด้านหลัง ไปถามข้าราชการทหารอากาศใน กองบิน 2 โคกกระเทียมได้-ทอ. ไม่หลงหอ

big page

ทวงคืนสมบัติประเทศไทย/2549me


http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9490000033409

สิงคโปร์ต้องคืนดินแดนสามจังหวัดให้เรา!
      

 กระแสความรู้สึกของคนไทยที่ต่อต้านสิงคโปร์กำลังขยายตัวลุกลาม
       
       สิงคโปร์ถูกต่อต้าน ถูกคว่ำบาตร ก็เพราะคนไทยมองว่าสมคบกับนักการเมืองไทยเพื่อยึดครองประเทศไทยในทุกวิถีทาง
       
       การที่กลุ่มพันธมิตรเรียกร้องให้คุณทักษิณลาออกและคว่ำบาตรสิงคโปร์ไปพร้อมกันจึงเป็นสิ่งที่ถูกต้อง และเป็นเรื่องที่คนไทยทุกคนต้องร่วมด้วยช่วยกัน
       
       ก่อนที่สิงคโปร์จะอาศัยนักการเมืองไทยยึดครองประเทศไทยอย่างสมบูรณ์

       
       ก่อนที่คนไทยจะเป็นทาสสิงคโปร์กันทั้งประเทศ
       
       ความจริงสิงคโปร์เป็นประเทศเล็ก และมีศัตรูที่สำคัญ
       
       คือมาเลเซียและอินโดนีเซีย ที่สิงคโปร์เอาเปรียบข่มเหงและคิดจะยึดครองตลอดมา
       
       
แต่ผู้นำมาเลเซียและอินโดนีเซียไม่ขายชาติ ไม่ขายประชาชน ทำการต่อสู้และให้ความรู้ประชาชน
       
       คนมาเลเซียและคนอินโดนีเซียจึงถือว่าศัตรูเป็นสิงคโปร์ และเป็นอันตรายมากที่สุด
       
       สิงคโปร์จึงกลัวทั้งอินโดนีเซียและมาเลเซีย แล้วหันมาพึ่งพาไทย
       
       ตอนแรก ๆ ก็ก้มกราบเข้ามาขอพึ่งพาอาศัยแลกเปลี่ยนกับการช่วยเหลือเล็ก ๆ น้อย ๆ
       
       ทำไปทำมาก็มีนักการเมืองขายตัวยอมตัวเป็นทาสของสิงคโปร์
       
       ทำกันเป็นล่ำเป็นสันจนสิงคโปร์เข้ามายึดครองธุรกิจธนาคารเกือบหมดทั้งประเทศ
       

       ยึดเส้นเลือดใหญ่ของประเทศไปแล้ว!
       
       อนาคตทางเศรษฐกิจและนักธุรกิจไทยจึงอยู่ใต้อุ้งมืออุ้งตีนของสิงคโปร์ไปแล้ว
       

       ยึดครองภาคเกษตรของไทย มุ่งเข้ายึดครองภาคอสังหาริมทรัพย์ของไทย
       
       ยึดครองตลาดหุ้นไทย ปั่นหุ้นกันอย่างไม่เกรงใจใคร
       
       ทั้งตลาดเงิน ตลาดทุน จึงอยู่ในกำมือของสิงคโปร์เกือบหมด
       
       ตลาดหุ้นจะขึ้นลงก็อยู่ที่สิงคโปร์กำหนด
       
       สิงคโปร์นำเงินเข้ามาซื้อหุ้นกลุ่มชินเมื่อไม่กี่วันมานี้ก็ทำให้ค่าเงินบาทแข็งหรืออ่อนได้
       
       ค่าเงินบาทของไทยจะขึ้นจะลงก็อยู่ที่สิงคโปร์กำหนด
       
       การค้าต่างประเทศของไทยและผู้ส่งออกไทยทั้งหมดก็จะอยู่ใต้อุ้งตีนสิงคโปร์

       
       ราคาพืชผลจะขึ้นลงก็อยู่ที่สิงคโปร์กำหนด
       
       อนาคตเกษตรกรไทยจึงอยู่ใต้อุ้งมืออุ้งตีนสิงคโปร์ด้วย
       
       กิจการพลังงาน การขนส่งทั้งทางอากาศ ทางเรือ และทางน้ำ สิงคโปร์ก็ยึดครองไปเกือบหมดแล้ว
       
       ปตท. เรียบร้อยไปแล้ว! โดยผ่านมือจากนักการเมืองไทย
       
       การไฟฟ้าฝ่ายผลิต กิจการท่าเรือ แม้กระทั่งกิจการของทีพีไอก็กำลังจะกลืนหมดอยู่แล้ว
       

       กิจการน้ำประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ก็กำลังจะถูกกลืนอยู่แล้ว
       
       ลุกลามเข้าไปถึงภายในกิจการความมั่นคงของประเทศ
       
       ในห้าปีที่ผ่านมานี้สิงคโปร์ได้ยึดครองดินแดนประเทศไทยไปแล้วถึงสามจังหวัด
       

       คือจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดขอนแก่น
       
       
รัฐบาลไทยทำสัญญายกดินแดนบางส่วนของสามจังหวัดนี้ให้สิงคโปร์ยึดครอง และใช้ในกิจการทหาร
       
       โดยไม่ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ

       
       เป็นการทำสัญญาให้สิทธิสภาพนอกอาณาเขต ยกดินแดนของประเทศให้ต่างชาติยึดครอง
       
       จังหวัดกาญจนบุรีใช้เป็นค่ายทหารฝึกกำลังพล
       
       จังหวัดขอนแก่นใช้เป็นสนามฝึกยิงปืน
       
       จังหวัดอุดรธานีใช้เป็นสนามฝึกบิน อีกนัยหนึ่งก็คือฐานทัพทางอากาศนั่นเอง
       

       สิงคโปร์ขนย้ายทหารเข้าออกประเทศไทยอย่างสบายใจเฉิบ
       
       สิงคโปร์ใช้น่านฟ้าไทยให้เครื่องบินทหารบินเข้าออกอย่างสบายใจเฉิบ
       
       ดังนั้นแม้จะเป็นแค่สามจังหวัดแต่แท้จริงหลายจังหวัด
       
       เพราะการขนย้ายกำลังทหาร การใช้เครื่องบินรบบินเข้าออกประเทศไทยต้องผ่านหลายจังหวัด
       
       เป็นอันว่าบูรณภาพเหนือดินแดน เอกราชอธิปไตยของประเทศไทย ถูกสิงคโปร์ยึดครองและใช้สอยได้ตามสัญญาขายชาติที่ให้สิงคโปร์ใช้ดินแดนทั้งสามจังหวัดนี้
       

       ประเทศเอกราชที่ไหนในโลกที่จะยอมได้เช่นนี้?
       
       มีแต่ประเทศไทยที่นักการเมืองไทยขายชาติเท่านั้นที่ยอมได้
       
       คนไทยเกือบทั้งประเทศไม่เคยมีโอกาสรับรู้
       
       โชคดีที่กลุ่มพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยได้นำเรื่องนี้ออกมาเปิดเผยในการไปประท้วงหน้าสถานทูตสิงคโปร์เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2549
       
       ข้อมูลมากหลายจึงหลั่งไหลเข้าสู่โต๊ะข่าวของสำนักพิมพ์ผู้จัดการ
       
       มาจากหลายฝ่าย ทั้งฝ่ายทหารที่รักชาติ จากข้าราชการที่รักชาติ และจากพี่น้องประชาชนที่รักชาติ
       
       พวกเขาเหล่านั้นเดือดร้อน เป็นเดือดเป็นแค้นที่นักการเมืองไทยขายชาติ ทำกับชาติบ้านเมืองได้ถึงขนาดนี้
       
       ในสมัยรัชกาลที่ 5 ประเทศไทยต้องเสียดินแดนฝั่งขวาแม่น้ำโขงให้กับฝรั่งเศส
       
       ต้องเสียดินแดนด้านใต้ คือ กลันตัน ตรังกานู ไทรบุรี และปีนังแก่อังกฤษ

       
       เราจำเป็นต้องสูญเสียเพราะไม่สามารถต้านทานต่อแสนยานุภาพของนักล่าอาณานิคมได้
       
       พระพุทธเจ้าหลวงต้องโศกเศร้ารันทดพระทัยปิ่มว่าใจจะขาด
       
       ทรงท้อแท้พระทัยจนหวุดหวิดจะสวรรคต
       
       เพราะทรงละอายพระทัยที่ต้องเสียดินแดนให้กับต่างชาติในสมัยของพระองค์
       
       เป็นเรื่องสุดชอกช้ำระกำใจของคนไทยทั้งประเทศ และยังฝังจิตฝังใจอยู่จนถึงทุกวันนี้
       
       นั่นเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ที่ไทยจำต้องยอมสูญเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาเอกราชอธิปไตยของชาติไว้
       

       เป็นประวัติศาสตร์ที่คนไทยต้องจดจำและต้องไม่ให้เกิดขึ้นอีก
       
       หากมิใช่พระบรมราโชบายที่ถูกต้องนั้นแล้ว ไหนเลยไทยจะมีเอกราชมาได้ถึงทุกวันนี้
       
       แต่ทุกวันนี้ไม่มีชาติมหาอำนาจไหนใช้แสนยานุภาพมารุกรานยึดครองดินแดนของประเทศไทย
       
       แต่กลับมีนักการเมืองไทยขายชาติแอบยกดินแดนของประเทศให้กับต่างชาติในรูปแบบใหม่
       
       คือรูปแบบให้เช่าบ้าง ให้ใช้เป็นการตอบแทนบ้าง
       
       เป็นรูปแบบเดียวกับที่อังกฤษใช้กับจีนในการยึดครองฮ่องกง
       
       เป็นรูปแบบเดียวกับที่โปตุเกสใช้กับจีนในการยึดครองมาเก๊า
       
       จีนต้องใช้เวลาทวงถามเอาคืนร่วมร้อยปีจึงจะสำเร็จ
       
       คนไทยทั้งประเทศจึงต้องรู้โดยทั่วกันว่า
       
       บัดนี้กลุ่มพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยได้นำความจริงออกมาเปิดเผยแล้ว
       
       บรรดาพี่น้องทหารข้าราชการและประชาชนที่รักชาติได้นำข้อมูลออกมาเปิดเผยแล้ว
       
       เปิดเผยว่านักการเมืองไทยขายชาติ ยกเอกราชอธิปไตยในดินแดนสามจังหวัดให้สิงคโปร์ยึดครอง
       
       คือบางส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี อุดรธานี และขอนแก่น
       
       ในพื้นที่นี้เป็นพื้นที่หวงห้ามไปแล้ว คนไทยและหมาเข้าไม่ได้!
       
       คนไทยทั้งประเทศไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อน
       
       
วันนี้เรารู้ความจริงแล้ว เราจึงต้องทวงเอาคืน
       
       ถ้าไม่ยอมคืนก็ต้องประกาศความเป็นศัตรูกับสิงคโปร์
       
       เราจะร่วมกับพี่น้องมาเลเซียและอินโดนีเซียเป็นศัตรูกับสิงคโปร์
       
       ถึงเวลานั้นเราจะต้องคว่ำบาตรและขับไล่ชาวสิงคโปร์และผลประโยชน์ของสิงคโปร์ในประเทศไทยทั้งหมด
       
       แต่ถ้าระบอบทักษิณยังอยู่ เราจะทวงแผ่นดินของเราคืนมาไม่ได้ และปลดแอกประเทศไทยไม่ได้ เพราะจะมีการช่วยเหลืออุ้มชูคบคิดกันต่อไป
       
       และยังเตรียมการที่จะยกดินแดนของสนามบินสุวรรณภูมิและดินแดนตอนใต้ของประเทศไทยให้สิงคโปร์อีกด้วย!
       
       พี่น้องทหาร ตำรวจ พี่น้องข้าราชการ และพี่น้องไทยทั่วประเทศที่รัก
       
       ต้องถือเอาเป็นภารกิจอันยิ่งใหญ่ในการทวงดินแดนของเราคืนมาจากสิงคโปร์
       
       คนไทยที่รักชาติทุกคนไม่ว่าอาชีพใดและอยู่ที่ไหน จึงต้องร่วมใจกันทวงเอาดินแดนของเราคืนมา
       

       จะทวงดินแดนกลับมาได้ “ทักษิณ…ต้องออกไป” ก่อน.
 

ข่าวลือน่าสนใจที่เกี่ยวข้องจากความเห็นท้ายบทความ

๑/ สิงค์โปร์เป็นประเทศที่ไม่ต่างจากประเทศอิสราเอลในแถบตะวันออกกลาง คือคอยจ้องแต่จะเอาเปรียบกับประเทศที่อยู่รอบๆตัวให้มากที่สุด โดยใช้กลยุทธิ์สารพัดที่ตัวเองมีอยู่ จะต่างกันบ้างก็ตรงวิธีการ สิงค์โปร์มักใช้วิธีการที่แยบยล ไม่ค่อยใช้วิธีการรุนแรงแบบอิสราเอล อาจจะเป็นด้วยว่าสิงค์ดปร์ยังขาดอาวุธนิวเคลียร์เหมือนอิสราเอล ทั้งสองประเทศนี้ล้วนแล้วแต่ได้รับการอุ้มชูดูแลเป็นพิเศษจากมหาอำนาจอเมริกาเช่นเดียวกัน เหตการณ์ความไม่สงบในภาคไต้ ช่วงเริ่มต้นเหตการณ์จริงๆนั้น หากท่านเป็นผู้ที่สนใจเหตการณ์ ท่านจะเข้าใจได้ดีว่า สิงค์โปร์เป็นคนจุดไฟเบื้องต้น โดยการส่งคนมาให้ทุนกับโรงเรียนปอเนาะเพื่อจะตั้งมูลนิธิอะไรสักอย่างหนึ่ง โดยคนๆนั้นอ้างว่าตัวเขาเป็นมุสลิมใหม่ ที่มีความประสงค์ต้องการช่วยเหลือกิจการของศาสนา ต่อมาคนๆนี้ก็ถูกให้ข่าวว่าเป็นสมาชิกเจไอ แล้วก็ถูกทางการสิงค์โปร์เอาตัวกลับไป แล้วเงียบหายไป แล้วนับจากนั้นมาเหตุการณ์ในภาคไต้ก็เริ่มต้นเกิดเหตเรื่อยมา เริ่มต้นตั้งแต่การปล้นปืนในค่ายทหาร แล้วพัฒนาความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนถึงปัจจุบัน ยังมีอะไรอีกมากมาย ที่เป็นความลับลมคมในที่ประเทศนี้ได้กระทำกับประเทศไทยของเรา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเช่าที่ดินทำสนามบิน การเช่าพื้นที่ในจังหวัดกาญจนบุรี ล้วนแล้วแต่มีวาระซ่อนเร้นทั้งสิ้น โดยอาศัยความชอบเป็นการส่วนตัวกับผู้นำประเทศของเรา

๒/ คคห.ที่ 24 คุณจำ ไทยแลนด์แทนทาลั่ม ได้ไหม หรือว่าเกิดไม่ทัน วันนี้พี้น้องเราตายไปเท่าไหร่แล้วที่3 จ.ว ภาคใต้ คุณว่าไอ้พวก 500 มันเอาเงินที่ไหนมาซื้อลูกปืน ซื้อระเบิด ใครเป็นคนจ่ายเงินค่าหัวให้คนไทยฆ่ากันเอง แล้วมันทำเพื่ออะไร ลองกางแผนที่โลกดู ถ้าลากเส้นประจากกระบี่ ไปขนอม แล้วลากอีกเส้น ตามแนวชายฝั่งลงไปอ้อมมาเลย์ แล้วลากจนขึ้นมาบรรจบกับเส้นประ คุณลองดูน่ะว่า 2 เส้น ยาวกว่ากันมากมั๊ย มันกลัวก็เลยใช้วิธีเก่าๆ แล้วสังเกตุดูสัญญาประชาคมของ ท.ร.ท. สมัยแรกบอกว่าจะขุดคลอง แล้วทำไมวันนี้เงียบไป แล้ว ทำไมต้องขายหุ้นให้สิงคโปร์ แล้วทำไมต้องขาย กฟผ เพราะ กฟผ เป็นเจ้าของเขื่อน เพราะเราต้องใช้น้ำยกเรือ ถึงจะขุดคลองได้แต่ถ้าไม่มีน้ำมายกเรือมันก็ไม่ต่างจากคลองชลประทานตามบ้านนอก เห็นหรือยังว่านายกคนนี้ทำทุกอย่างเข้าทางสิงคโปร์หมด เพราะอะไร?

๓/ เดี๋ยว ลพบุรี อีกจังหวัด ที่4 ที่กองบิน 2 โคกกระเทียม นักบิน ฮ. สิงคโปร์ มาฝึกบินเกือบ 15 ปี แล้ว สร้างตึกพักส่วนตัวเลยสร้างมาเกือบ 14ปีแล้ว อยู่ในกองบิน ด้านหลัง ไปถามข้าราชการทหารอากาศใน กองบิน 2 โคกกระเทียมได้-ทอ. ไม่หลงหอ

big page / แสงจันทร์

ทวงคืนสมบัติประเทศไทย/2549me


http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9490000033409

สิงคโปร์ต้องคืนดินแดนสามจังหวัดให้เรา!
      

 กระแสความรู้สึกของคนไทยที่ต่อต้านสิงคโปร์กำลังขยายตัวลุกลาม
       
       สิงคโปร์ถูกต่อต้าน ถูกคว่ำบาตร ก็เพราะคนไทยมองว่าสมคบกับนักการเมืองไทยเพื่อยึดครองประเทศไทยในทุกวิถีทาง
       
       การที่กลุ่มพันธมิตรเรียกร้องให้คุณทักษิณลาออกและคว่ำบาตรสิงคโปร์ไปพร้อมกันจึงเป็นสิ่งที่ถูกต้อง และเป็นเรื่องที่คนไทยทุกคนต้องร่วมด้วยช่วยกัน
       
       ก่อนที่สิงคโปร์จะอาศัยนักการเมืองไทยยึดครองประเทศไทยอย่างสมบูรณ์

       
       ก่อนที่คนไทยจะเป็นทาสสิงคโปร์กันทั้งประเทศ
       
       ความจริงสิงคโปร์เป็นประเทศเล็ก และมีศัตรูที่สำคัญ
       
       คือมาเลเซียและอินโดนีเซีย ที่สิงคโปร์เอาเปรียบข่มเหงและคิดจะยึดครองตลอดมา
       
       
แต่ผู้นำมาเลเซียและอินโดนีเซียไม่ขายชาติ ไม่ขายประชาชน ทำการต่อสู้และให้ความรู้ประชาชน
       
       คนมาเลเซียและคนอินโดนีเซียจึงถือว่าศัตรูเป็นสิงคโปร์ และเป็นอันตรายมากที่สุด
       
       สิงคโปร์จึงกลัวทั้งอินโดนีเซียและมาเลเซีย แล้วหันมาพึ่งพาไทย
       
       ตอนแรก ๆ ก็ก้มกราบเข้ามาขอพึ่งพาอาศัยแลกเปลี่ยนกับการช่วยเหลือเล็ก ๆ น้อย ๆ
       
       ทำไปทำมาก็มีนักการเมืองขายตัวยอมตัวเป็นทาสของสิงคโปร์
       
       ทำกันเป็นล่ำเป็นสันจนสิงคโปร์เข้ามายึดครองธุรกิจธนาคารเกือบหมดทั้งประเทศ
       

       ยึดเส้นเลือดใหญ่ของประเทศไปแล้ว!
       
       อนาคตทางเศรษฐกิจและนักธุรกิจไทยจึงอยู่ใต้อุ้งมืออุ้งตีนของสิงคโปร์ไปแล้ว
       

       ยึดครองภาคเกษตรของไทย มุ่งเข้ายึดครองภาคอสังหาริมทรัพย์ของไทย
       
       ยึดครองตลาดหุ้นไทย ปั่นหุ้นกันอย่างไม่เกรงใจใคร
       
       ทั้งตลาดเงิน ตลาดทุน จึงอยู่ในกำมือของสิงคโปร์เกือบหมด
       
       ตลาดหุ้นจะขึ้นลงก็อยู่ที่สิงคโปร์กำหนด
       
       สิงคโปร์นำเงินเข้ามาซื้อหุ้นกลุ่มชินเมื่อไม่กี่วันมานี้ก็ทำให้ค่าเงินบาทแข็งหรืออ่อนได้
       
       ค่าเงินบาทของไทยจะขึ้นจะลงก็อยู่ที่สิงคโปร์กำหนด
       
       การค้าต่างประเทศของไทยและผู้ส่งออกไทยทั้งหมดก็จะอยู่ใต้อุ้งตีนสิงคโปร์

       
       ราคาพืชผลจะขึ้นลงก็อยู่ที่สิงคโปร์กำหนด
       
       อนาคตเกษตรกรไทยจึงอยู่ใต้อุ้งมืออุ้งตีนสิงคโปร์ด้วย
       
       กิจการพลังงาน การขนส่งทั้งทางอากาศ ทางเรือ และทางน้ำ สิงคโปร์ก็ยึดครองไปเกือบหมดแล้ว
       
       ปตท. เรียบร้อยไปแล้ว! โดยผ่านมือจากนักการเมืองไทย
       
       การไฟฟ้าฝ่ายผลิต กิจการท่าเรือ แม้กระทั่งกิจการของทีพีไอก็กำลังจะกลืนหมดอยู่แล้ว
       

       กิจการน้ำประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ก็กำลังจะถูกกลืนอยู่แล้ว
       
       ลุกลามเข้าไปถึงภายในกิจการความมั่นคงของประเทศ
       
       ในห้าปีที่ผ่านมานี้สิงคโปร์ได้ยึดครองดินแดนประเทศไทยไปแล้วถึงสามจังหวัด
       

       คือจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดขอนแก่น
       
       
รัฐบาลไทยทำสัญญายกดินแดนบางส่วนของสามจังหวัดนี้ให้สิงคโปร์ยึดครอง และใช้ในกิจการทหาร
       
       โดยไม่ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ

       
       เป็นการทำสัญญาให้สิทธิสภาพนอกอาณาเขต ยกดินแดนของประเทศให้ต่างชาติยึดครอง
       
       จังหวัดกาญจนบุรีใช้เป็นค่ายทหารฝึกกำลังพล
       
       จังหวัดขอนแก่นใช้เป็นสนามฝึกยิงปืน
       
       จังหวัดอุดรธานีใช้เป็นสนามฝึกบิน อีกนัยหนึ่งก็คือฐานทัพทางอากาศนั่นเอง
       

       สิงคโปร์ขนย้ายทหารเข้าออกประเทศไทยอย่างสบายใจเฉิบ
       
       สิงคโปร์ใช้น่านฟ้าไทยให้เครื่องบินทหารบินเข้าออกอย่างสบายใจเฉิบ
       
       ดังนั้นแม้จะเป็นแค่สามจังหวัดแต่แท้จริงหลายจังหวัด
       
       เพราะการขนย้ายกำลังทหาร การใช้เครื่องบินรบบินเข้าออกประเทศไทยต้องผ่านหลายจังหวัด
       
       เป็นอันว่าบูรณภาพเหนือดินแดน เอกราชอธิปไตยของประเทศไทย ถูกสิงคโปร์ยึดครองและใช้สอยได้ตามสัญญาขายชาติที่ให้สิงคโปร์ใช้ดินแดนทั้งสามจังหวัดนี้
       

       ประเทศเอกราชที่ไหนในโลกที่จะยอมได้เช่นนี้?
       
       มีแต่ประเทศไทยที่นักการเมืองไทยขายชาติเท่านั้นที่ยอมได้
       
       คนไทยเกือบทั้งประเทศไม่เคยมีโอกาสรับรู้
       
       โชคดีที่กลุ่มพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยได้นำเรื่องนี้ออกมาเปิดเผยในการไปประท้วงหน้าสถานทูตสิงคโปร์เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2549
       
       ข้อมูลมากหลายจึงหลั่งไหลเข้าสู่โต๊ะข่าวของสำนักพิมพ์ผู้จัดการ
       
       มาจากหลายฝ่าย ทั้งฝ่ายทหารที่รักชาติ จากข้าราชการที่รักชาติ และจากพี่น้องประชาชนที่รักชาติ
       
       พวกเขาเหล่านั้นเดือดร้อน เป็นเดือดเป็นแค้นที่นักการเมืองไทยขายชาติ ทำกับชาติบ้านเมืองได้ถึงขนาดนี้
       
       ในสมัยรัชกาลที่ 5 ประเทศไทยต้องเสียดินแดนฝั่งขวาแม่น้ำโขงให้กับฝรั่งเศส
       
       ต้องเสียดินแดนด้านใต้ คือ กลันตัน ตรังกานู ไทรบุรี และปีนังแก่อังกฤษ

       
       เราจำเป็นต้องสูญเสียเพราะไม่สามารถต้านทานต่อแสนยานุภาพของนักล่าอาณานิคมได้
       
       พระพุทธเจ้าหลวงต้องโศกเศร้ารันทดพระทัยปิ่มว่าใจจะขาด
       
       ทรงท้อแท้พระทัยจนหวุดหวิดจะสวรรคต
       
       เพราะทรงละอายพระทัยที่ต้องเสียดินแดนให้กับต่างชาติในสมัยของพระองค์
       
       เป็นเรื่องสุดชอกช้ำระกำใจของคนไทยทั้งประเทศ และยังฝังจิตฝังใจอยู่จนถึงทุกวันนี้
       
       นั่นเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ที่ไทยจำต้องยอมสูญเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาเอกราชอธิปไตยของชาติไว้
       

       เป็นประวัติศาสตร์ที่คนไทยต้องจดจำและต้องไม่ให้เกิดขึ้นอีก
       
       หากมิใช่พระบรมราโชบายที่ถูกต้องนั้นแล้ว ไหนเลยไทยจะมีเอกราชมาได้ถึงทุกวันนี้
       
       แต่ทุกวันนี้ไม่มีชาติมหาอำนาจไหนใช้แสนยานุภาพมารุกรานยึดครองดินแดนของประเทศไทย
       
       แต่กลับมีนักการเมืองไทยขายชาติแอบยกดินแดนของประเทศให้กับต่างชาติในรูปแบบใหม่
       
       คือรูปแบบให้เช่าบ้าง ให้ใช้เป็นการตอบแทนบ้าง
       
       เป็นรูปแบบเดียวกับที่อังกฤษใช้กับจีนในการยึดครองฮ่องกง
       
       เป็นรูปแบบเดียวกับที่โปตุเกสใช้กับจีนในการยึดครองมาเก๊า
       
       จีนต้องใช้เวลาทวงถามเอาคืนร่วมร้อยปีจึงจะสำเร็จ
       
       คนไทยทั้งประเทศจึงต้องรู้โดยทั่วกันว่า
       
       บัดนี้กลุ่มพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยได้นำความจริงออกมาเปิดเผยแล้ว
       
       บรรดาพี่น้องทหารข้าราชการและประชาชนที่รักชาติได้นำข้อมูลออกมาเปิดเผยแล้ว
       
       เปิดเผยว่านักการเมืองไทยขายชาติ ยกเอกราชอธิปไตยในดินแดนสามจังหวัดให้สิงคโปร์ยึดครอง
       
       คือบางส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี อุดรธานี และขอนแก่น
       
       ในพื้นที่นี้เป็นพื้นที่หวงห้ามไปแล้ว คนไทยและหมาเข้าไม่ได้!
       
       คนไทยทั้งประเทศไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อน
       
       
วันนี้เรารู้ความจริงแล้ว เราจึงต้องทวงเอาคืน
       
       ถ้าไม่ยอมคืนก็ต้องประกาศความเป็นศัตรูกับสิงคโปร์
       
       เราจะร่วมกับพี่น้องมาเลเซียและอินโดนีเซียเป็นศัตรูกับสิงคโปร์
       
       ถึงเวลานั้นเราจะต้องคว่ำบาตรและขับไล่ชาวสิงคโปร์และผลประโยชน์ของสิงคโปร์ในประเทศไทยทั้งหมด
       
       แต่ถ้าระบอบทักษิณยังอยู่ เราจะทวงแผ่นดินของเราคืนมาไม่ได้ และปลดแอกประเทศไทยไม่ได้ เพราะจะมีการช่วยเหลืออุ้มชูคบคิดกันต่อไป
       
       และยังเตรียมการที่จะยกดินแดนของสนามบินสุวรรณภูมิและดินแดนตอนใต้ของประเทศไทยให้สิงคโปร์อีกด้วย!
       
       พี่น้องทหาร ตำรวจ พี่น้องข้าราชการ และพี่น้องไทยทั่วประเทศที่รัก
       
       ต้องถือเอาเป็นภารกิจอันยิ่งใหญ่ในการทวงดินแดนของเราคืนมาจากสิงคโปร์
       
       คนไทยที่รักชาติทุกคนไม่ว่าอาชีพใดและอยู่ที่ไหน จึงต้องร่วมใจกันทวงเอาดินแดนของเราคืนมา
       

       จะทวงดินแดนกลับมาได้ “ทักษิณ…ต้องออกไป” ก่อน.
 

ข่าวลือน่าสนใจที่เกี่ยวข้องจากความเห็นท้ายบทความ

๑/ สิงค์โปร์เป็นประเทศที่ไม่ต่างจากประเทศอิสราเอลในแถบตะวันออกกลาง คือคอยจ้องแต่จะเอาเปรียบกับประเทศที่อยู่รอบๆตัวให้มากที่สุด โดยใช้กลยุทธิ์สารพัดที่ตัวเองมีอยู่ จะต่างกันบ้างก็ตรงวิธีการ สิงค์โปร์มักใช้วิธีการที่แยบยล ไม่ค่อยใช้วิธีการรุนแรงแบบอิสราเอล อาจจะเป็นด้วยว่าสิงค์ดปร์ยังขาดอาวุธนิวเคลียร์เหมือนอิสราเอล ทั้งสองประเทศนี้ล้วนแล้วแต่ได้รับการอุ้มชูดูแลเป็นพิเศษจากมหาอำนาจอเมริกาเช่นเดียวกัน เหตการณ์ความไม่สงบในภาคไต้ ช่วงเริ่มต้นเหตการณ์จริงๆนั้น หากท่านเป็นผู้ที่สนใจเหตการณ์ ท่านจะเข้าใจได้ดีว่า สิงค์โปร์เป็นคนจุดไฟเบื้องต้น โดยการส่งคนมาให้ทุนกับโรงเรียนปอเนาะเพื่อจะตั้งมูลนิธิอะไรสักอย่างหนึ่ง โดยคนๆนั้นอ้างว่าตัวเขาเป็นมุสลิมใหม่ ที่มีความประสงค์ต้องการช่วยเหลือกิจการของศาสนา ต่อมาคนๆนี้ก็ถูกให้ข่าวว่าเป็นสมาชิกเจไอ แล้วก็ถูกทางการสิงค์โปร์เอาตัวกลับไป แล้วเงียบหายไป แล้วนับจากนั้นมาเหตุการณ์ในภาคไต้ก็เริ่มต้นเกิดเหตเรื่อยมา เริ่มต้นตั้งแต่การปล้นปืนในค่ายทหาร แล้วพัฒนาความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนถึงปัจจุบัน ยังมีอะไรอีกมากมาย ที่เป็นความลับลมคมในที่ประเทศนี้ได้กระทำกับประเทศไทยของเรา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเช่าที่ดินทำสนามบิน การเช่าพื้นที่ในจังหวัดกาญจนบุรี ล้วนแล้วแต่มีวาระซ่อนเร้นทั้งสิ้น โดยอาศัยความชอบเป็นการส่วนตัวกับผู้นำประเทศของเรา

๒/ คคห.ที่ 24 คุณจำ ไทยแลนด์แทนทาลั่ม ได้ไหม หรือว่าเกิดไม่ทัน วันนี้พี้น้องเราตายไปเท่าไหร่แล้วที่3 จ.ว ภาคใต้ คุณว่าไอ้พวก 500 มันเอาเงินที่ไหนมาซื้อลูกปืน ซื้อระเบิด ใครเป็นคนจ่ายเงินค่าหัวให้คนไทยฆ่ากันเอง แล้วมันทำเพื่ออะไร ลองกางแผนที่โลกดู ถ้าลากเส้นประจากกระบี่ ไปขนอม แล้วลากอีกเส้น ตามแนวชายฝั่งลงไปอ้อมมาเลย์ แล้วลากจนขึ้นมาบรรจบกับเส้นประ คุณลองดูน่ะว่า 2 เส้น ยาวกว่ากันมากมั๊ย มันกลัวก็เลยใช้วิธีเก่าๆ แล้วสังเกตุดูสัญญาประชาคมของ ท.ร.ท. สมัยแรกบอกว่าจะขุดคลอง แล้วทำไมวันนี้เงียบไป แล้ว ทำไมต้องขายหุ้นให้สิงคโปร์ แล้วทำไมต้องขาย กฟผ เพราะ กฟผ เป็นเจ้าของเขื่อน เพราะเราต้องใช้น้ำยกเรือ ถึงจะขุดคลองได้แต่ถ้าไม่มีน้ำมายกเรือมันก็ไม่ต่างจากคลองชลประทานตามบ้านนอก เห็นหรือยังว่านายกคนนี้ทำทุกอย่างเข้าทางสิงคโปร์หมด เพราะอะไร?

๓/ เดี๋ยว ลพบุรี อีกจังหวัด ที่4 ที่กองบิน 2 โคกกระเทียม นักบิน ฮ. สิงคโปร์ มาฝึกบินเกือบ 15 ปี แล้ว สร้างตึกพักส่วนตัวเลยสร้างมาเกือบ 14ปีแล้ว อยู่ในกองบิน ด้านหลัง ไปถามข้าราชการทหารอากาศใน กองบิน 2 โคกกระเทียมได้-ทอ. ไม่หลงหอ

big page / แสงจันทร์