2549me

เกี่ยวกับทักษิโณมิกส์

หยุดระบอบทักษิณ

แม้วทริกซ์

ทักษิโณมิกส์ (Thaksinomics)

FTA

"กู้เงินเรียน"

การขายและแปรรูปรัฐวิสาหกิจที่เป็นสาธารณูปโภคและพลังงานรวมทั้งนโยบายเอื้อการลงทุนให้ทุนข้ามชาติ

ระบอบทักษิณฉุดให้เศรษฐกิจดีขึ้น หรือจะเร่งไปตกเหว ?

นโยบายทักษิณ เมกะโปรเจ็กต์ “น้ำ” และต่างชาติ
 

big page / ไกลกัน