จำแนก คน"ไล่..ทักษิณ"


 

ช่วงนี้มีหลายกลุ่ม หลายคน ออกมาขอให้ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ลาออก ซึ่งแต่ละข้อเสนอมีทั้งความเหมือนและความต่างกันไป

กลุ่มที่ยื่นข้อเสนอให้ลาออกอย่างเดียวนั้น มีที่พอเห็นกันในขณะนี้คือ "เครือข่ายพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย" ภายใต้ 5 "คีย์แมน" คือ 1.พล.ต.จำลอง ศรีเมือง ประธานมูลนิธิกองทัพธรรม 2.นายพิภพ ธงไชย ที่ปรึกษาคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) 3.นายสนธิ ลิ้มทองกุล ผู้ดำเนินรายการเมืองไทยรายสัปดาห์ 4.นายสมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และ 5.นายสมศักดิ์ โกศัยสุข ที่ปรึกษาสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) เครือข่ายพันธมิตรนี้นอกจากจะปักหลักอยู่ที่ท้องสนามหลวงแล้ว ยังมีการจัดกิจกรรมในต่างจังหวัดด้วย เช่น การร่วมชุมนุม "ยิกทักษิณ" ในภาคใต้ และกิจกรรม "รวมพลคนก้ายทักษิณ" ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ "ข้อเสนอของพันธมิตรคือ ให้ พ.ต.ท.ทักษิณลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี โดยไม่มีเงื่อนไขสถานเดียว"

กลุ่ม "คณาจารย์อาวุโสสายสังคมศาสตร์-มนุษยศาสตร์ จำนวน 10 คน อาทิ นายชาญวิทย์ เกษตรศิริ นายศรีศักร วัลลิโภดม นายบัณฑร อ่อนดำ ที่เสนอให้ พ.ต.ท.ทักษิณลาออก

และกลุ่ม "แพทย์ชนบท" ที่มีแถลงการณ์เรียกร้องให้ พ.ต.ท.ทักษิณลาออก รวมไปถึงเด็กนักเรียนในนาม "กลุ่มนักเรียนเพื่อประชาธิปไตย" นำโดยนายยศ ตันสกุล นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา วัย 18 ปี และยังมี 54 องค์กรผู้หญิงด้วย

ในต่างประเทศก็มีกลุ่มนักศึกษาและคนไทยในต่างประเทศ ที่ร่วมกันเปิดเว็บไซต์ "เพ็ททิชั่น 49" (petition 49) เพื่อให้ลงชื่อต่อต้าน พ.ต.ท.ทักษิณ และเสนอให้ พ.ต.ท.ทักษิณลาออก


ส่วนกลุ่มที่มีข้อเสนอมากไปกว่าการลาออกนั้น ก็เช่น นายสุรพล นิติไกรพจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่เสนอให้ พ.ต.ท.ทักษิณออกแล้วให้ขอพระราชทานรักษาการนายกฯ เพื่อให้รัฐบาลรักษาการดูแลการเลือกตั้ง และให้อดีตพรรคร่วมฝ่ายค้านส่งผู้สมัคร รวมทั้งให้ทุกพรรคการเมืองประกาศสัญญาประชาคมว่าจะร่วมมือกันปฏิรูปการเมือง โดยการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยคณะบุคคลที่เป็นกลาง

ความเห็นที่คล้ายกันกับนายสุรพลคือ กลุ่มสันติวิธี ประกอบด้วยนายโคทม อารียา ประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สป.) ในฐานะผู้แทนศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล นายชัยวัฒน์ สถาอานันท์ ผู้แทนศูนย์ข่าวสารสันติภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม กลุ่มนักเรียกร้องแนวทางการใช้สันติวิธีแก้ไขวิกฤตการณ์ทางการเมือง
กลุ่มนี้เสนอให้ พ.ต.ท.ทักษิณลาออกแล้วให้รองนายกฯที่ไม่ใช่สมาชิกพรรคการเมืองรักษาการแทน และเสนอให้อดีตพรรคร่วมฝ่ายค้านทบทวนมิติไม่ส่งผู้สมัคร และหลังการเลือกตั้งควรร่วมกันปฏิรูปการเมือง

และกลุ่ม "เครือข่ายแพทย์อาวุโส" อาทิ นพ.บรรลุ ศิริพานิช อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.ไพโรจน์ นิงสานนท์ อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.มงคล ณ สงขลา อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข "กลุ่มนี้เสนอให้ พ.ต.ท.ทักษิณลาออกและเว้นวรรคทางการเมือง"

อย่างไรก็ตาม ก็มีอีก 1 กลุ่มที่ไม่ได้เสนอให้ พ.ต.ท.ทักษิณลาออก แต่ได้ร่วมลงนามในหนังสือถวายฎีกาเพื่อขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีรัฐบาลชั่วคราวทำหน้าที่แก้ไขรัฐธรรมนูญและดูแลการเลือกตั้งให้เป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม

กลุ่มนี้มีทั้งสิ้น 96 คน มีทั้งคณะพลเรือนอาวุโส นักวิชาการ สมาชิกวุฒิสภาและราชสกุล อาทิ นาย ธีรภัทร เสรีรังสรรค์ นายกสมาคมรัฐศาสตร์แห่งประเทศไทย นายวีระวัฒน์ ชลายน อดีตผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นาย วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการสถาบันสหัสวรรษ นาย เทพ วงศ์กำแหง ศิลปินแห่งชาติ นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ สมาชิกวุฒิสภา ม.ร.ว.ยงยุพลักษณ์ เกษมสันต์ อดีตอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

หน้า 11
 

big page

ถั่งโถมโหมแรงไฟ