http://www.thaiislamic.com/pinonlines/news/view.php?newsno=4524

http://www.thaiislamic.com/pinonlines/news/view.php?newsno=4621

http://www.thaiislamic.com/pinonlines/news/view.php?newsno=4706

แบ่งแยกดินแดน หรือแบ่งกันกิน??

ตอนที่ 1

บางส่วนจากเวทีเสวนาเจาะลึกปัญหาภาคใต้ในหัวข้อเรื่อง "แบ่งแยกดินแดน หรือแบ่งกันกิน?" ในงานวันญิฮาดครั้งที่ 11 ของกลุ่มมุสลิมเพื่อ สันติ จัดขึ้นในค่ำคืนวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2547 ณ มูลนิธิสันติชน

อ.ศอดิกีน(ดำเนินการเสวนา) : จากกรณีที่นายกบอกกลับท่านจุฬาราชมนตรีว่า "ปืนหายก่อนถูกปล้น" ความจริงแล้ว เหตุการณ์ต่างๆ เป็นอย่าง ไรครับท่านอาจารย์อะหมัด

อ.อะหมัดสมสมบูรณ์ : ผมขอซุโกรขอบคุณอัลลอฮฺซุชฮานะฮูวะตะอาลา ที่ทรงประธานให้ผมได้มาพบกับพวกท่าน ณ สถานที่แห่งนี้ ก่อนอื่น ผมต้องขอบอกว่าเราไม่ควรใช้คำว่าแบ่งแยกดินแดน เพราะตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตราที่ 1 บอกไว้ว่า "ไทยเป็นรัฐเดียว แบ่ง แยกไม่ได้" เพราะฉะนั้นคำว่าแบ่งแยกดินแดนจึงไม่ควรนำมาพูดเพราะเป็นสิ่งผิดกฎหมาย

เหตุการณ์ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม ที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบันนี้มุสลิมในภาคใต้เดือดร้อนมาก แต่ผมต่อสู้ชี้แจงความจริงมาโดยตลอด ทั้งที่ผมเป็นคน ท่าอิฐ แต่ผมก็เป็นลูกหลายของเชลยที่ถูกกวาดต้อนมาจากรัฐปัตตานีตั้งแต่สมัยรัชการที่ 1 และหากพวกท่านที่นั่งอยู่ที่แห่งนี้สืบหาบรรพบุรุษ ของตนเองแล้วละก็ บรรพบุรุษของพวกท่านก็คงมาจากแหล่งเดียวกับผม

ก่อนเริ่มต้นถึงเหตุการณ์ในปัจจุบัน เราคงต้องย้อนกลับไปหาอดีตก่อน โดยเมื่อปี 2329 มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบหัวเมืองต่างๆ มาเป็นการปกครองแบบมณฑล จนมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองสมบูรณ์แบบในปี 2445 แต่ตลอดมาล้วนแล้วแต่เป็นการปกครองที่กดขี่ ข่ม เหงพี่น้องมุสลิมในภาคใต้มาโดยตลอด ทั้งๆ ที่จริงแล้ว พื้นที่แห่งนั้นมีรูปแบบการปกครองแบบรัฐมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 700 (ก่อนมีการกำเนิดชาติ ไทยเสียอีก) "ท่านอย่างเอาการแบ่งแยกดินแดนของพี่น้องชาวอาเจ๊ะ กับพี่น้องในมินดาเนา มาเทียบกับการต่อสู้เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรม ของพี่น้องในประเทศไทย" แต่ทางภาครัฐกลับมองการต่อสู้ของพี่น้องภาคใต้ในวันนี้ หรือในอดีตที่ฮัจยีสุหลง โต๊ะมีนา ต่อสู้เพื่อเรียกร้อง ความเป็นธรรมเหมือนกัน โดยกล่าวหาว่าพวกเหล่านี้ต้องการแบ่งแยกดินแดน ฮัจยีสุหลง ถูกกล่าวหาว่าเป็นกบฏ ถูกเจ้าหน้าที่รัฐอุ้มตัวไป ฆ่า ทิ้งทะเล แต่อ้างว่าปล่อยตัวกลับบ้านแล้ว แต่จนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีใครได้เห็นร่างของฮัจยีสุหลงเลย

การแก้ไขปัญหาภาคใต้ของรัฐบาลไทยในปัจจุบัน ที่มีการทุ่มเงินมหาศาลลงมายังภาพใต้นั้น ถ้าหากทางภาครัฐยังไม่ทำการแก้ไขระบบ ระเบียบ และตัวเจ้าหน้าที่แล้ว การทุ่มเงินมหาศาลลงมาครั้งนี้ไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นเลย แต่มันกลับตรงกับความต้องการของผู้ที่อยู่เบื้องหลัง การก่อเหตุรุนแรงอันจะทำให้เรื่องนี้เกิดขึ้นอย่างนี้อย่างไม่จบสิ้น ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วอย่าทุ่มงบมาเลยจะดีกว่า

ตั้งแต่ปี 2502 รัฐไม่เคยให้ความจริงใจกับประชาชนในการปกครองทิ้งถิ่น ดังจะเห็นได้จากการที่ไม่มีผู้ปกครองที่เป็นคนท้องที่เลย ซ้ำร้ายผู้ ปกครองเหล่านั้นที่ถูกส่งไปจากส่วนกลาง กลับไปทำร้ายชาวบ้านเสียอีก "พี่น้องของเรานับหมื่นคนแล้วที่คิดจะเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องความ เป็นธรรม แล้วก็ถูกฆ่าตาย เฉพาะเหตุที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้เอง ก็มีพี่น้องถูกฆ่าตายไปแล้วกว่า 50 คน มีทั้ง ตำรวจ ชาวบ้านทั้งพุทธ และมุสลิม หากอยากรู้ว่าใครเป็นคนทำ ก็คงต้องถามว่า ถ้าคุณไม่เคยฆ่าคนมาก่อน คุณจะกล้าถือมีดไปไล่ฟันชาวบ้านหรือครับพี่น้องในภาคใต้ก็เช่นเดียว กันกับท่านนั่นละครับ 

พี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้นับถือศาสนาอิสลามแต่ในสมัยของจอมพล ป พิบูลสงคราม ปกครองประเทศได้สั่งให้ เปลี่ยนวิถีการดำเนิน ชีวิตของพี่น้องมุสลิมในภาคใต้ ด้วยข้ออ้างที่ว่าอยู่เมืองไทยต้องเป็นคนไทย (ในความหมายคือเป็นชาวพุทธ) โดยบังคับให้ผู้ที่จะเรียนหนังสือ ถึงแม้จะเป็นศาสนาอิสลามก็ต้องท่องบทสวดมนต์ในศาสนาพุทธให้ได้ การแต่งกายห้ามผู้มุสลิมะห์ คลุมฮิญาบ ห้ามการแต่งกายในแบบอิสลาม โดยบังคับให้มีการแต่งกายในแบบสากล(ตะวันตก)แทน หากไม่ทำตามก็ถือว่าเป็นการทำผิดกฎหมาย และโดยเฉพาะเนื้อหาในหลักสูตรที่ใช้ ในการเรียนการสอนนั้น เป็นแบบพุทธนิยม แทรกอยู่ในทุกเล่มของหนังสือ ทุกวิชาที่มีการเรียนการสอน (หากท่านลองเปิดหนังสือของบุตร หลานของท่านดู แล้วท่านจะทราบว่าปัจจุบันก็ยังคงเป็นเล่นนั้นอยู่) แล้วเมื่อเป็นเช่นนี้ พี่น้องมุสลิมจะยอมส่งลูกหลานมาเรียนหนังสือได้ อย่างไร

"รัฐบอกว่าจะต้องเปลี่ยนหลักสูตรปอเนาะให้เหมือนกับในมาเลเซีย แต่รัฐหารู้ไม่ว่า คนมาเลเซียจำนวนมากที่เข้ามาเรียนปอเนาะในประเทศ ไทย" และไม่มีเหตุการณ์รุนแรงในครั้งไหนในภาคใต้รุนแรงเท่าครั้งนี้ ท่านลองคิด ลองไตร่ตรอง เราจะนั่งรับฟังข่าวสารแต่เพียงอย่างเดียว เท่านั้นหรือ "ถ้าท่านยังมีความคิดเพียงเท่านี้ ท่านยังไม่ใช่พี่น้องของเรา"

ตอนที่ 2

จากตอนที่ 1 ที่ผ่านมาทำให้เราพอจะต่อจิ๊กซอได้ถึงต้นเหตุในความไม่สงบในภาคใต้ และทำไมเหตุการณ์เหล่านี้มันถึงไม่ยอมจบลงเสียที ทั้ง ที่ครั้งผ่านๆ มา เหตุรุนแรงมักจะเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วัน แล้วก็จบลงในเวลาอันสั้น หลังจากมีการอนุมัติงบประมาณลงไปในภาคใต้เรียบร้อยแล้ว แต่ครั้งนี้กลับไม่เป็นเช่นนั้น

อ.ศอดิกีน(ดำเนินการเสวนา) : เหตุที่เกิดขึ้น ใครทำ?

อ.มันโซร์ สาและ : ขอซุโกรขอบคุณอัลลอฮฺซุชฮานะฮูวะตะอาลา ที่ทรงประธานให้ผมได้มาพบกับพวกท่านที่นี่ ผมขอยืนยันว่าการทำให้คนเชื้อชาติใดหายไปจากโลกนั้นไม่ใช่วิธีของอิสลาม แต่กลับเกิดขึ้นที่ปัตตานี ด้วยความพยายามทำให้อิสลาม กลายเป็นคนไทย (พุทธ) ซึ่งมีราก เหง้ามาจากพุทธ "ผมเห็นใจคนที่นี่ ที่ถูกกวาดต้อนมาจากมาลายู (ด้วยวิธีที่สุดแสนทารุณกรรมด้วยการเจาะที่เส้นเอ็นข้อเท้าของเชลย แล้วเอา หวายร้อยเพื่อป้องกันการหลบหนี หรือที่เรียกว่าเอ็นร้อยหวาย)ตั้งแต่รัชการที่ 1 จนเกิดตำนานแสนแสบขึ้น" โยงมาถึงเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ 4 มกราคม 2547 มีเรื่องโจรนินจาเกิดขึ้น โดยโจรนินจานั้นมีจริง แล้วก็จับได้จริงๆ แต่เรื่องดังกล่าวมาปูดขึ้นเป็นข่าวใหญ่โตเมื่อโจรที่จับได้ กลับ กลายเป็นตำรวจตะเวณชายแดน (ตชด.) "มาถึงเหตุการณ์วันที่ 4 มกราคม มีคนเพียงไม่กี่คน บุกเข้าค่ายทหาร ปล้นปืนในคลังแสงที่มีการคุ้มกัน อย่างแน่นหนา เกือบ 400 กระบอก โดยใช้เวลาเพียง 25 นาทีเท่านั้น" เรื่องนี้สื่อต่างๆ ได้พากันประโคมข่าวเหมือนเช่นเดียวกับเหตุการ 11 กันยา

ขณะที่ก่อนหน้านี้มีทหารลงไปในพื้นที่ภาคใต้ก่อนแล้ว จนผู้ที่พบเห็นถึงกลับกล่าวว่า "จำนวนทหารที่ลงไปในพื้นที่ภาคใต้นั้นสามารถยึด มาเลเซียได้ในเวลาเพียง 3 วัน" แต่ทหารที่ถูกส่งลงไปเหล่านั้นเป็นหน่วยรบพิเศษ แต่กลับไม่มีการปะทะกับกองกำลังกลุ่มใดเลย ทั้งที่อ้าง ก่อนหน้านี้ว่า มี ขจก. อยู่ในพื้นที่มากถึง 200 คนแต่พวกที่รับเงินเป็นสายให้ตำรวจ และทหาร กลับส่งชื่อโต๊ะครูที่สอนศาสนาไปให้ตำรวจ ทหารเหล่านี้ขึ้นบัญชีดำไว้ 

 

จากเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นต่างๆ มีเหตุที่เกิดขึ้นจาก ขจก. จริงๆ ไม่ถึง 5 ครั้ง แต่รับกลับบอกว่า "อำนาจรัฐกำลังอ่อนแอลง" มันอ่อนแอลง อย่างไร? ตำรวจถูกยิงเหรอ? แต่ทำไมไม่มีทหารถูกยิง? (การเสวนาเกิดขึ้นก่อนเหตุสังหารทหารในปัตตานี แต่เหตุดังกล่าวก็สามารถจับผู้ที่ก่อ เหตุได้ในทันที ทั้งที่กว่า 50 คดีก่อนหน้านี้ แม้แต่คดีที่ตำรวจถูกสังหาร ก็ยังไม่สามารถจับใครได้เลย???) ทำไมเหตุการณ์ในภาคใต้ไม่สงบ? แล้วใครได้ประโยชน์? วันนี้มีงบลงไปแล้ว(เฉพาะงบทหาร)กว่า 700 ล้านบาท (มีบางคนพูดว่าไฟใต้จะลุกขึ้นทุกครั้งที่มีการจัดจัดสรรงบ ประมาณประจำปี ) เหตุที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ตำรวจเป็นเหมือนยาม ทหารกลับเข้าไปยึดพื้นที่ได้อีกครั้งหลังนายกสั่งให้ทหารออกจากพื้นที่ตั้งแต่ ปีที่แล้ว นี่เป็นคำตอบได้ดีสำหรับคำถามที่ถามมา

แต่เหตุที่เกิดขึ้นนี้กลับไม่มีผู้แทนคนใดเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านเลย ทั้งที่คนที่นั่น อยู่ในความหวาดกลัว ทหารลงไปเดินอยู่ในทุกที่ ทุกหย่อม หญ้า บางพื้นทีมีการตีความว่าเสียงอาซานบอกเวลาละหมาด เป็นสัญญาณที่บอกว่ามุสลิมเตรียมพร้อม ล้วนมาจากความเข้าใจผิดทางศาสนา และเกิดการฆ่าพระเพื่อใส่ร้ายมุสลิม เพื่อสร้างกระแสให้คนเกลียดมุสลิม ตอนนี้ทหารกลับมาครอบครองภาคใต้ได้อีกครั้งโดยอ้างนโยบาย ใต้สันติสุข อีกทั้ง 5 คนที่จับไปโดยอ้างว่าเป็นคนร้ายที่บุกปล้นปื้นนั้น เป็นเพียงคนรับจ้างตัดไม้ยางเท่านั้น.

ตอนที่ 3

 • จากที่ผ่านมา 2 ตอนแล้วนั้นล้วนเป็นคำตอบได้ดีจากปากคำของคนในพื้นที่ ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมีความเป็นมาอย่างไร แล้วเหตุที่เกิดขึ้นอยู่ใน ปัจจุบันเกิดจากใคร ในตอนสุดท้ายจำนำท่านไปพบกับนักต่อสู้เพื่อความอธรรม ผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็น "ทนายโจรแขก" ถึงแนวทางการดำเนิน คดีในชั้นศาลของแพะหลายตัวที่ถูกส่งตัวขึ้นมาเชือดในอดีต และปัจจุบัน

   

  อ.ศอดิกีน(ดำเนินการเสวนา) : เมื่อปี 2536 เหตุการณ์เผาโรงเรียน 36 ใน 33 อำเภอของภาคใต้ แต่มีคนทำแค่คนเดียว ทนายทำคดีนี้อย่างไร?

   

  ทนายสมชาย : ขอซุโกรขอบคุณอัลลอฮฺซุชฮานะฮูวะตะอาลา ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าปัญหาไฟใต้มีร้อยแปดปัญหา มีการอ้างว่ามีการขัดแย้ง เพื่อดึงงบประมาณลงพื้นที่ ผมทำงานเรื่องต่อสู้เพื่อพี่น้องมากลายสิบปี ถูกกล่าวหาว่าเป็น"ทนายโจรแขก" แนวทางการดำเนินคดีชัดเจนมาก เมื่อถูกจับมาแล้วไม่ต้องห่วงครับ ทุกคดีที่ผ่านมาศาลชั้นต้นจะตัดสินให้ติดคุกตลอด เรื่องขบวนการโจรก่อการร้าย เป็นเรื่องโม้ทั้งเพ ในคดีที่จับ 4 โต๊ะครูในภาคใต้แล้วยัดให้เป็นผู้วางระเบิดภาคใต้ มีนายตำรวจยศ พลตำรวจโท ไปเอาคุตเบาะห์วันศุกร์มาอ้างในศาลว่าเป็นแถลงการของ พลูโล กว่าจะผ่านมาได้ต้องติดคุกฟรีไป 3-4 ปี พวกเราได้อะไร แต่พวกมันมีแต่ได้ดี ได้ยศพลโท ท่านอย่าคิดว่าผมทำคดีได้เงินเยอะนะครับ มี คนมายืนด่าผมหน้าศาล ถามผมว่าสู้คดีให้พวกนี้ได้เงินเท่าไหร่ เขาจะให้ผม 2 เท่าให้เลิกทำคดีนี้ซะ แต่ผมตอบว่าผมเสือกมาเองละ ไม่มีใคร จ้างหรอก นอกจากผมไม่ได้ผมยังต้องควักเองอีกต่างหาก เพราะพวกนี้ไม่มีเงิน แล้วเขาก็เป็นพี่น้องมุสลิมของเรา บางทีไปขึ้นศาลที่ใต้ต้องนั่ง เครื่องบินไป กลับ 5 พันนะครับ แต่มันเลื่อนนัดผม แต่ละครั้ง 5 พันบาทมันหายไปในอากาศเลยครับ

  หากจะมองเหตุปล้นปืน 4 มกราคม นายกรู้เรื่องนี้ก่อนหน้านี้หลายเดือน เพราะนางเมกาวาตี ซูกาโน บุตรตรี ประธานาธิบดีของอินโดนีเซียที่ มาเยือนประเทศไทยในตอนนั้นมาบอกกับนายกว่า ปืนที่กลุ่มกบฎอาเจ๊ะใช้ในการต่อสู้กับรัฐบาลอินโดนีเซียนั้น เป็นปืนที่ไปจากประเทศไทย "จะมีใครทำร้ายเสือ ได้นอกจากเสือจะทำร้ายตัวเอง"

  ท่านรู้หรือเปล่าว่าการที่ทหารชิงประกาศกฎอัยการศึกนั้นมันคืออะไร
  1. มันทำให้เขามีอำนาจล้นฟ้าใหญ่กว่าประชาชน
  2. สามารถตรวจค้นได้ทุกที่ ทุกเวลา ตามที่ต้องการ จะจับใครขังโดยไม่จำเป็นต้องมีข้อหาก็ได้ถึง 7 วัน

  ท่านรู้มั๊ยครับ "ตั้งแต่หนองจิกลงไปมีบังเกอร์ของทหารเต็มไปหมด น่ากลัวเหมือนอยู่ในสงคราม อยู่ในเมืองของทหาร" แต่ท่านเชื่อมั๊ยมีแต่ ทหาร "ผูกเปลนอน" แล้วถึงวันนี้ทหารจับใครได้หรือยัง
   
  ผมไปถามผู้แทนมุสลิมว่าพวกท่านช่วยอะไรพี่น้องบ้างหรือยัง ท่านเชื่อมั๊ยครับ พวกผู้แทนเหล่านี้กลับนั่งนิ่งเงียบ
   
  ล่าสุด 5 คนที่ถูกจับผมไปเยี่ยมมาแล้ว 3 คนเป็นวัยรุ่นถูกขังอยู่ที่กองปราบ ดูตัวแล้วเป็นได้แค่คนกวาดถนน ตำรวจที่นั่นเห็นมันยังขำเลย ถ้าไป ดูคำรับสารภาพระบุว่า 1 คนในนั้นเป็นคนตัดตั้นไม้ อีกคนเป็นคนโรยตะปู แต่กลับถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกขบวนการโจรก่อการร้าย แต่ผมไป ถามพวกนี้มาแล้ว พวกนี้เห็นผมร้องให้ แล้วบอกว่าไม่กลัวใครอีกแล้ว เขาบอกกับผมว่า เขาถูกซ้อม ให้รับสารภาพ ขณะที่อีกชุดถูกขังอยู่ที่ โรงเรียนพลตำรวจนครบาลอายุ 54 ปี กับ 43 ปี ทั้งคู่บอกกับผมเหมือนกันว่าถูกซ้อม ถูกฉี่ใส่หน้า แล้วเอาเท้าลูบหน้า เพื่อให้ยอมรับสารภาพ " คนชั่วได้ดีเพราะฆ่ามุสลิม" กฎอัยการศึกทำให้พี่น้องในภาคใต้เดือดร้อนมาก ผมขอความร่วมมือพี่น้องช่วยกันร่วมลงชื่อเพื่อให้ยกเลิกกฎ อัยการศึกนี้ แต่พี่น้องต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไปเท่านั้นนะครับ

  โดย : ประชาชาติอิสลามออนไลน์

  มีนาคม พ.ศ.2547                         

 • main page / what's new and update

  Do That To Me One More Time - Captain & Tennille